OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Jednocześnie badanie nie miało charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski mają charakter ogólny, ponieważ nie dotyczą konkretnego miejsca w miejscowości, tylko całej miejscowości. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. oferowanie przewozów łódką po jeziorze) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Marmurowa Dolina
Marmurowa Dolina

Sławniowice, naszą rodzinną wieś, charakteryzują nieczynne już kamieniołomy unikatowego marmuru. Postanowiliśmy przeprowadzić badanie opinii mieszkańców na temat przeznaczenia tego miejsca dla celów edukacyjno-rekreacyjnych.

Sławniowice, naszą rodzinną wieś, charakteryzują nieczynne już kamieniołomy unikatowego marmuru. Postanowiliśmy przeprowadzić badanie opinii mieszkańców na temat przeznaczenia tego miejsca dla celów edukacyjno-rekreacyjnych.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Świadomi, tego, że każdy młody człowiek potrzebuje miejsca na to, aby spędzić aktywnie czas, zauważyliśmy, że takich miejsc w naszym regionie jest bardzo mało. Postanowiliśmy przeprowadzić badanie opinii mieszkańców na temat przeznaczenia nieczynnych już kamieniołomów. Nasze przygotowania polegały na zaproszeniu osób z naszego otoczenia (zaproszenia na FB, reklama w Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa w Sławniowicach, ulotki reklamujące spacer badawczy).
Spacer badawczy, który odbył się dnia 2.04.2015r.,przebiegał w bardzo miłej atmosferze, przybyło liczne grono osób, które chciało zmienić coś w swojej miejscowości. Naszym priorytetem było stworzenie szlaku, który stałaby się ciekawym miejscem edukacyjnym. Takie rozwiązanie z pewnością przyciągnęłoby większe grono osób jakimi są turyści z regionu, jak i z sąsiednich Czech. Zważywszy na to, że kamieniołom znajduję się w bardzo dobrym położeniu (w pobliżu jest  jezioro, las i skały wapienne), można założyć, że chętnych by nie brakowało.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania podczas spaceru były zróżnicowane, dostosowane do różnych grup wiekowych.
1)Pytania badawcze
Jakich miejsc brakuje w miejscowości Sławniowice?
Czy młodzież ma warunki do spędzania wolnego czasu?
2)Pytania z ankiety
Dorośli:
a)Czy uważasz, że utworzenie szlaku turystycznego na terenie  starego kamieniołomu w Sławniowicach miało by pozytywny wpływ na rozwój edukacyjny tutejszej młodzieży?
Młodzież :
a)Twoim zdaniem zagospodarowanie terenu sławniowickich „Marmurów” sprzyja rozwojowi turystycznemu naszej miejscowości?
b)Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby na miejscu starych wyrobisk marmuru były organizowane wycieczki krajoznawcze?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Na spacer badawczy zapraszaliśmy osoby w różnym przedziale wiekowym  poprzez zorganizowanie wydarzenia na Facebook’u, ulotki, plakaty, reklama w Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa w Sławniowicach. W badaniu chęć udziału podjęły 82 osoby w tym dzieci w wieku szkolnym oraz  osoby dorosłe. Na dzień spaceru wybraliśmy czwartek (2.04) z uwagi na dzień wolny od zajęć szkolnych. W spacerze ostatecznie uczestniczyło 17 osób.Przybyłych zaciekawił sam pomysł i idea stworzenia szlaku turystycznego.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.Idea utworzenia szlaku turystycznego na terenie starych kamieniołomów przypadła do gustu wszystkim uczestnikom spaceru badawczego. Byli oni zgodni, że będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój edukacyjny tutejszej młodzieży.
2.100% naszych ankietowanych uznało, że zagospodarowanie terenu sławniowickich „Marmurów” sprzyja rozwojowi turystycznemu naszej miejscowości.
3.Organizowanie wycieczek krajoznawczych mających na celu przybliżenie naszym mieszkańcom informacji na temat atrakcji przyrodniczych oraz historycznych naszej miejscowości, okazało się świetnym pomysłem, który wszystkim się spodobał, a znaczna większość ankietowanych wyraziła chęć udziału w takich wyprawach.
4.Uczestnicy badania sami podsunęli nam kilka propozycji, co do zagospodarowania tamtejszych terenów. Sugerowali, aby utworzyć ściankę wspinaczkową, jako atrakcję dla dzieci i młodzieży oraz punkt odsłuchiwania dźwięków wydawanych przez nietoperze, w tym bardzo rzadki gatunek – podkowca małego.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wnioski, relacje oraz propozycje działania opublikowaliśmy na Facebook’u, gdyż głównie przez ten portal społecznościowy mamy kontakt z mieszkańcami Sławniowic i okolic (świadczy o tym min. bardzo duża liczba like’ów dla naszej działalności). Szczegółowe informacje dotyczące wyników przekazaliśmy władzą Sławniowic oraz Szkole Stowarzyszeniowej. W najbliższym czasie lokalne media planują również opublikować artykuł dotyczący naszej działalności w tym podsumowanie ankiety.
Nie zapomnieliśmy również o naszych sponsorach i sojusznikach, którzy byli pozytywnie zaskoczeni wynikami.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Kamieniołomy sławniowickie nie tylko zachwyciły nas swoim urokliwym klimatem, ale przede wszystkim swoją historią. Marmury występujące tam  ozdabiają wiele obiektów w kraju i zagranicą. To utwierdziło nas w przekonaniu, że miejsce jakie wybraliśmy jest odpowiednie, stąd tak liczne plany na zagospodarowanie danego terenu.
Zdajemy sobie sprawę,  że dysponujemy ograniczonymi środkami finansowymi, więc przede wszystkim chcemy utworzyć  szlak turystyczny . Prace budowlane rozpoczną  się niebawem, dzięki naszym sponsorom. Kolejnym planem jest zakup łódki w celu organizowania  wypraw  po sztucznym jeziorku. Tabliczki informacyjne , ławki do odpoczynku min. w pobliżu jeziora, ścianka wspinaczkowa, jako atrakcję dla dzieci i młodzieży oraz punkt odsłuchiwania dźwięków wydawanych przez nietoperze, w tym bardzo rzadki gatunek – podkowca małego, to kolejne plany które zamierzamy wdrożyć w życie za kilka miesięcy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Początkiem maja postanowiliśmy działać i zrealizować nasze plany. Dzięki lokalnym władzą (min.: burmistrzowi miasta Głuchołaz) uzyskaliśmy rozgłos wśród mieszkańców, którzy zobowiązali się nam pomóc. Naszym priorytetem był szlak turystyczny, tor rowerowy, tabliczki informacyjne oraz punkt odsłuchiwania nietoperzy w tym bardzo rzadki gatunek - podkowiec mały.
1.Na potrzebę projektu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny z nagrodami w lokalny przedszkolu (zdjęcia).
2.Dzięki detektorowi użyczonemu przez naszych sponsorów mieliśmy możliwość odsłuchu nietoperzy.
3.Wykonaliśmy tabliczki informacyjne (zdjęcia).
4.Stworzyliśmy tor rowerowy, który cieszy się dużą popularnością.
5. Co jakiś czas organizowane są również wyprawy nad pobliskie jeziorko.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym wielki sukcesem było stworzenie nowego miejsca dla młodzieży, turystów z Polski i sąsiednich Czech. Szlak turystyczny i tor rowerowy cieszy się dużą popularnością i jest odwiedzany niemal co weekend. Dzięki detektorowi użyczonemu przez naszych sponsorów mieliśmy również możliwość odsłuchu nietoperzy.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się zakupić haków wspinaczkowych ze względu na ograniczony budżet. Planujemy ich zakup na okres wakacyjny. Wcześniej jednak zorganizujemy zbiórkę pieniędzy.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Nasi sojusznicy (tj: lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi Sławniowice) :
-użyczyli nam detektor,
-promowali naszą działalność w lokalnych mediach,
-zakupili nagrody na konkurs plastyczny organizowany w lokalny przedszkolu,
-pomogli przy budowie szlaku turystycznego i toru rowerowego.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Dzięki  mediom nasz projekt zyskał rozgłos wśród mieszkańców, którzy zobowiązali się nam pomóc. W weekendy pomagali nam przy drobnych pracach tj. koszenie trawy, wyrywanie chwastów, sprzątanie śmieci czy gałęzi. Bardzo im za to dziękujemy.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po 31 maja 2015r. zorganizujemy zbiórkę pieniędzy na rzecz zakupu haków wspinaczkowych.
W dalszym ciągu będziemy pielęgnować szlak turystyczny i tor rowerowy (tj.: wyrzucać śmieci, kosić trawę). 
W razie potrzeby będziemy również odnawiać tabliczki informacyjne.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze