OCENA ZESPOŁU: 4PKT
Ocena cząstkowa: 1PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie odbiega od metody „zaplanujcie okolicę” – to badacze, a nie badani tworzyli mapę. Ponadto nie dołączono filmu. WNIOSKI Wnioski są konkretne jedynie w części konkretne, przedstawiono jeden pomysł na konkretne działanie. PLAN DZIAŁAŃ W tej części relacji nie zapisano planu działań, które należy podjąć w najbliższych tygodniach w celu zrealizowania pomysłu, lecz zapisano relację z już podjętych działań – to nie jest przedmiotem oceny w tym kryterium. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w żadnym elemencie nie wpisywała się one w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsca dla młodych w naszej okolicy
Miejsca dla młodych w naszej okolicy

Badanie dotyczyło obszaru Stabłowic, Marszowic i Maślic. Chcieliśmy sprawdzić czy młodzi mają swoje miejsca w naszej okolicy i jakie miejsca można stworzyć, aby młodzież dobrze spędzała swój czas. 

Badanie dotyczyło obszaru Stabłowic, Marszowic i Maślic. Chcieliśmy sprawdzić czy młodzi mają swoje miejsca w naszej okolicy i jakie miejsca można stworzyć, aby młodzież dobrze spędzała swój czas. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na realizacje naszego badania wybraliśmy 3 soboty. Pierwszą poświęciliś na przygotowanie planu i zapoznanie się z mapą okoicy. Kolejną spędziliśmy na przeprowadzeniu wywiadu wsród mieszkaniców i wymyślanie nowych pomysłów na naszą okoicę.  Ostatania spobota została nam na umiejscowienie na mapie wszekich pomysłów, przygotowanie wniosków i dopięcia wszystkiego na ostatni guzik.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy młodzi mają swoje miejsca w naszej okolicy?
- czy po lekcjach młodzież ma gdzie pójść?
- czy rowerzyści mają gdzie bezpiecznie podróżować?
-jakie pasje można rozwijać w naszej okolicy?
- jak można zagospodarować wolne miejsca?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział mieszkańcy Stabłowic, Maślic oraz Marszowic.Było to około 40 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

-W naszej okolicy  nie ma miejsc w których młodzi mogą spędzać czas.
-Młodzież ma dużo pomysłów.
Jednym z pomysłów są drogi rowerowe ( ul.Marszowicka, ul.Brodzka , wzdłuż rzeki Bystrzycy)- Prawie każdy ma rower ale co z tego skoro nie ma gdzie jeździć? Ścieżki rowerowe to dobry pomysł na nową inwestycję w tych stronach naszego miasta.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ogłosiliśmy nauczycielowi odpowiedzialnemu za ten projekt.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Przeprowadzenie wywiadu wśród mieszkańców;  dokładne zapoznanie się z mapą okolicy;  zaplanowanie nowych miejsc dla młodych i umiejscowienie ich na mapie; przygotowanie wniosków do urzędu miasta. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Załączniki

Komentarze