OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „zaplanujcie okolicę” – w relacji nie wynika, że efektem badania było utworzenie mapy miejsc w badanym terenie, które wymagają zmian itd. Zrealizowane badanie sprowadziło się do przeprowadzenia wywiadów. WNIOSKI Przedstawione wnioski są konkretne i zostały sformułowane na podstawie badania, lecz nie są innowacyjne. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowano plany działań do poszczególnych pomysłów, lecz ich opis jest nieszczegółowy (nie wskazano m.in. terminów ich realizacji). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsca dla Młodzieży w Poznaniu - szkoła, Grunwald i Św. Łazarz.
Miejsca dla Młodzieży w Poznaniu - szkoła, Grunwald i Św. Łazarz.

Czy młodzież może zmienić swoją okolicę? Czemu nie! Angażując koleżanki i kolegów przeprowadziliśmy ankiety i sondy dotyczące bezpłatnych miejsc w Poznaniu dla młodych osób. Już widać pierwsze zmiany - udało nam się wpłynąć na życie szkoły :)
 

Czy młodzież może zmienić swoją okolicę? Czemu nie! Angażując koleżanki i kolegów przeprowadziliśmy ankiety i sondy dotyczące bezpłatnych miejsc w Poznaniu dla młodych osób. Już widać pierwsze zmiany - udało nam się wpłynąć na życie szkoły :)
 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przeprowadziliśmy  badania złożone z 2 części. Pierwsza pozwoliła na zdiagnozowanie jakie miejsca dla młodzieży są potrzebne w Poznaniu. Zapytaliśmy o to uczniów ZSE, mieszkańców dzielnicy, w której jest szkoła (ankieta) oraz przechodniów  poznańskich ulic: młodzież i rodziców (sonda). Druga część badań miała sprawdzić czy nasze pomysły na przestrzeń dla młodzieży sa dobre.  Zapytaliśmy o to młodzież ZSE oraz radnych i społeczników dzielnic Poznania- Grunwad i św.Łazarz  (głosowanie, sonda).


Na termin sondy ulicznej wśród młodzieży mieszkającej w Poznaniu oraz dorosłych mieszkańców Poznania posiadających dzieci wybraliśmy Pierwszy Dzień Wiosny tj. 21.03.2015r. W tym dniu na ulicach naszego miasta spacerowało najwięcej osób w naszym wieku, co sprzyjało przeprowadzeniu sondy wśród większej liczby osób.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Przykładowe pytania badawcze: Jakich miejsc w przestrzeni publicznej Poznania potrzebuje młodzież?

1 Grupa: uczniowie naszej szkoły (młodzież w wieku 16-20 lat i młodzież dzielnicy Grunwald)
- Czy znasz miejsca, które można by zagospodarować dla młodzieży? Jak?
- Czy chciałbyś uczestniczyć w  Otwartej Strefy Kultury?

2 Grupa: młodzież mieszkająca w Poznaniu (wiek: 14-25 lat)
- Czy miejsc dla młodzieży jest bardzo dużo?
- Co w istniejących miejscach dla młodzieży można zmienić?

3 Grupa: mieszkańcy Poznania posiadający dzieci - takie same pytania jak 2 grupa.

Wszystkie pytania z sondy i ankiet dostępne są w załącznikach.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 377 osób
- 210 uczniów naszej szkoły, ponieważ inicjatywa zaczyna się w szkole i tu jest  pierwsza przestrzeń do działania
- 50 nastolatków - przechodniów z Poznania dla diagnozy potrzeb młodzieży miasta
- 47 rodziców - przechodniów z Poznania, bo dają inny punkt widzenia
- 70 mieszkańców Grunwaldu - młodzież, bo najłatwiej zacząć zmiany w najbliższym otoczeniu
Zależało nam na zdaniu rożnych grup wiekowych, zaczynając od młodzieży, kończąc na dorosłych, posiadających dzieci w wieku nastoletnim.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski z badań
1. W naszym mieście brakuje darmowych miejsc związanych z tańcem i muzyką -> należy stworzyć projekty takich miejsc
2. W Poznaniu jest za mało miejsc, w których młodzież kreatywnie mogłaby spędzać czas wolny -> należałoby utworzyć więcej bezpłatnych miejsc przeznaczonych dla młodych
3. Nastolatkowie najchętniej odprężają się w galeriach handlowych i w domu -> należy zachęcić młodzież do czynnego udziału w planowaniu przestrzeni publicznej
4. W parkach, w których młodzież często spędza czas, brakuje ławek oraz koszy na śmieci -> należy postawić więcej ławek oraz koszy na śmieci w parkach i okolicach
5. Na osiedlach brakuje obiektów sportowych i klubów dla młodzieży
6. Młodzież nie orientuje się we własnej przestrzeni publicznej -> należy zachęcać do zainteresowania otoczeniem i aktywności  na jego rzecz
7. Nasze pomysły spodobały się młodzieży i aktywistom osiedlowym.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badania przedstawiliśmy społeczności szkolnej na stronie szkoły oraz facebooku ZSE oraz na gazetce w korytarzu szkoły. Wydruk wyników otrzymali nasi sojusznicy. http://www.zsepoznan.pl/
https://www.facebook.com/pages/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Ekonomicznych-im-S-Staszica-w-Poznaniu/320961721305

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pomysł 1
Siłownia na boisku szkolnym
Co już zrobiliśmy?
- poparcie dyrektora szkoły Krzysztofa Redlińskiego
- zaangażowanie kierownika administracyjnego szkoły- Pawła Maciaka, który  zorganizował kosztorys, plan siłowni w terenie
- zainteresowanie pomysłem Osiedlowej Rady Grunwald Południe

Pomysł 2
Otwarta Przestrzeń Kultury w ZSE
Co już zrobiliśmy?
- zainteresowaliśmy dyrektora szkoły, Samorząd Uczniowski i jego opiekunkę, pedagoga szkolnego
- zachęciliśmy uczniów do udziału w kształtowaniu pomysłu
- zaplanowaliśmy pierwsze działania (wystawa zdjęć dwóch uczniów, publikacja wierszy ucznia, flash mob taneczny na dużej przerwie w sali gimnastycznej lub na boisku)

Pomysł 3
Zadaszony skatepark w dzielnicy św. Łazarz
Co już zrobiliśmy?
- nasi uczniowie napisali projekt do budżetu obywatelskiego (nie dostał wsparcia)
- kosztorys, wizualizację skateparku
- poinformowanie o projekcie  Radnych Miasta Poznania
- zainteresowanie działaczy społecznych dzielnicy św. Łazarz

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze