OCENA ZESPOŁU: 6PKT
Ocena cząstkowa: 1,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w formie niezgodnej z przewodnikiem, tzn. przeprowadzono sondę wśród przypadkowych przechodniów, czego nie można zakwalifikować jako spacer badawczy ani żadną z innych dozwolonych form badania. Wnioski mają bardzo ogólną postać, plan działań nie wskazuje konkretnych pomysłów na działania, które mogliby przeprowadzić członkowie zespołu. Za szczególną wartość pracy uznać należy przygotowaną prezentację. Po prezentacji widać, że włożyłyście sporo w pracy w przygotowanie relacji, następnym razem spróbujcie dokładnie zapoznać się z naszymi materiałami (np. przewodnikiem i kryteriami oceny).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsca młodych
Miejsca młodych

W Toruniu ogromnym problemem dla młodzieży jest znalezienie miejsca, w którym mogliby spędzić wolny czas, spotkać i porozmawiać. Wszystkie lokale i ośrodki wymagają dużego nakładu pieniężnego, co dla nas, młodych jest sporą komplikacją.

W Toruniu ogromnym problemem dla młodzieży jest znalezienie miejsca, w którym mogliby spędzić wolny czas, spotkać i porozmawiać. Wszystkie lokale i ośrodki wymagają dużego nakładu pieniężnego, co dla nas, młodych jest sporą komplikacją.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na samym początku przygotowałyśmy pytania do naszej sondy. Wyszłyśmy na ulice, gdzie pytałyśmy się przypadkowych przechodniów o ich opinie na temat tego, czego brakuje w naszym mieście i tego, co powinno ulec tu zmianie. Spacer odbył się w zeszłą niedzielę, w Toruniu, a dokładnie na jego lewobrzeżu. Wszystko zależało od ludzi. Z niektórymi współpraca przebiegła pozytywnie, a z innymi-wręcz przeciwnie. Mimo trudności doprowadziłyśmy całą akcję do końca.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytań było wiele, jednak wszystkie sprowadzały się do tych dwóch, podstawowych:
"Czego najbardziej brakuje Ci w Toruniu?"
"Co powinno ulec zmianie w naszym mieście?"
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 25 osób. Były nimi nie tylko nasi znajomi, ale też przypadkowi przechodnie. Zależało na zebraniu dużej liczby opinii od ludzi z każdej grupy wiekowej, zarówno z naszego otoczenia, jak i od osób zupełnie nam obcych. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Według nas w Toruniu znajduje się wiele placówek, które nie są w pełni wykorzystywane. Dlatego też uważamy, że zamiast tworzyć specjalne ośrodki, co wymaga dużego nakładu pieniężnego, powinniśmy wykorzystywać te, które mamy, takie jak szkoła. Idąc tu myślą Janusza Korczaka powinniśmy sprawić, aby każdy zakątek szkoły został wykorzystywany przez uczniów nie tylko w godzinach lekcyjnych. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Uważamy, że wyniki badania powinni znać przede wszystkim dorośli, rodzice i opiekunowie, ponieważ to właśnie oni za nas odpowiadają. Muszą być one przekazane w ciekawej formie, którą naszym zdaniem jest prezentacja multimedialna zawierająca wszystkie informacje, korzyści i skutki wprowadzenia projektu w życie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wiele toruńskich szkół oprócz doskonale wyposażonych pracowni posiada salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę, a nawet basen czy ściankę wspinaczkową. Są one wykorzystywane przez uczniów w godzinach lekcyjnych. Dlatego uważamy, że powinny być one udostępnione młodzieży również po lekcjach, w czasie wolnym. Jako uczennice gimnazjum nie możemy zrobić zbyt wiele w tym kierunku, jednak uważamy, że bardzo ważnym krokiem naszego pomysłu jest reklama. Trzeba pokazać uczniom, że szkoła może być miejscem kształtowania ich talentów i pasji oraz spotkań ze znajomymi i rozmów. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Komentarze