OCENA ZESPOŁU: 5PKT
Ocena cząstkowa: 1,25PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadzona została jedynie debata, która nie jest jednym z czterech badań opisanych w przewodniku. Wnioski są ogólne, jeden (MRM) nie dotyczy przestrzeni publicznej, a drugi jedynie szkoły. Plan działań również nie jest związany z przestrzenią publiczną. Szczególną wartością pracy jest zaangażowanie w debatę różnorodnego grona, w tym posłów. Gratulujemy Wam skutecznego kontaktu z posłami, jednak w przyszłości zachęcamy do dokładniejszej lektury naszego przewodnika.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsca młodych - debata
Miejsca młodych - debata

30 marca 2015 r wyposażeni w aparat i kamerę, rozpoczęliśmy debatę. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich naszego LO oraz zaproszeni goście m. in. lokalni posłowie na sejm RP. Postanowiliśmy zapytać u źródła, czego potrzebuje młodzież.

30 marca 2015 r wyposażeni w aparat i kamerę, rozpoczęliśmy debatę. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich naszego LO oraz zaproszeni goście m. in. lokalni posłowie na sejm RP. Postanowiliśmy zapytać u źródła, czego potrzebuje młodzież.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

W dniu 30 marca 2015 zorganizowana została debata młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im C.K. Norwida w Ostrołęce. Dzięki zaproszonym gościom, m.in. lokalnym posłom na sejm RP, mogliśmy skonfrontować pomysły uczestników debaty z realnymi możliwościami naszej małej ojczyzny. Jako prowadzący debaty, byliśmy mile zaskoczeni ilością inspirujących pomysłów, którymi młodzi mogą się pochwalić. Wszystkie postawione uczestnikom pytania nie pozostawały bez odpowiedzi. Co więcej, ilu pytanych tyle różnych odpowiedzi. Niestety dysponowaliśmy dość ograniczonym limitem czasowym, i po niespełna godzinie byliśmy zmuszeni kończyć. W przeciwnym razie podejrzewam że debata mogłaby trwać dalej bardzo długo, gdyż mimo że na wiele pytań zdobyliśmy odpowiedz, jeszcze więcej potrzebuje przedyskutowania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Gdzie najchętniej młodzież spędza czas wolny?
Czy młodzież jest zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi w Ostrołęce i okolicach?
Czy reklama wydarzeń kulturalnych jest dostateczna?
Jakie są możliwości dofinansowywania działalności kulturalnej młodych z budżetu miasta?
Jaka jest opinia młodzieży na temat wydarzeń sportowych i możliwościach uprawiania sportu w Ostrołęce i okolicach?
Czy młodzi mają wpływ na to, co dzieje się w ich "małej ojczyźnie"?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział uczniowie klas IIb i IIh, wraz z opiekunem prof. Janem Mirończukiem, dyrektor II LO w Ostrołęce pan Ryszard Kaliszewski, posłowie na sejm RP pan Arkadiusz Czartoryski oraz pan Ryszard Kania, oraz pan Michał Skowroński, radny miasta Ostrołęki. Zaproszeni goście pomogli nam skonfrontować zapotrzebowania młodzieży z realnymi możliwościami, oraz naświetlili niektóre sprawy jakimi zajmują się władze miasta, by sprostać wymaganiom młodych mieszkańców. W sumie w debacie uczestniczyło ok 60 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Głównym wnioskiem, jaki wypracowaliśmy w ciągu debaty jest fakt, że nagminnie brakuje oddolnej inicjatywy w środowiskach młodzieżowych. Młodzi narzekają, że nic w mieście się nie dzieje, ale nie podejmują żadnych akcji by to zmieniać. Dzięki naszemu badaniu dowiedzieliśmy się że młodzież nie popiera inwestowania pieniędzy publicznych w piłkę nożną, dużo lepiej wypadają natomiast inwestycje miasta w takie dziedziny sportu jak lekkoatletyka czy piłka siatkowa. Z pośród wielu pomysłów tylko kilka miało perspektywy na realizacje w najbliższym czasie. Pierwszy to udostępnienie przez dyrekcję szkoły sali, w której  mogłyby odbywać się próby zespołów, oraz dofinansowanie części potrzebnej do tego celu infrastruktury z budżetu miasta. Drugi z pomysłów to Rada Miasta Młodzieży. Miałaby ona zrzeszać młodzież z Ostrołęckich szkół. Pomysł ten został dobrze przyjęty przez uczestników a prace nad nim już rozpoczęto. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki zostały ogłoszone w internecie, m.in. na stronie szkoły.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W planach mamy przyłożenie się do stworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, już zdołaliśmy zaangażować samorząd uczniowski w naszej szkole. Kolejne kroki to włączenie samorządów innych szkół na terenie miasta i wypracowanie ogólnego wyglądu i składu rady. Prace w Radzie Miasta Ostrołęki już trwają. Mamy nadzieję że inne szkoły będą tak samo przychylne temu projektowi jak nasza. Chcielibyśmy by naszą akcję poparł prezydent miasta Ostrołęki ale tego typu działania rozpoczniemy dopiero gdy będziemy mieli twarde ustalenia co do konkretnego kształtu jaki rada posiądzie.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze