OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Zespół przeprowadził "spacer badawczy", jednak z opisu badania nie wynika wprost jego przebieg, forma, w jaki sposób zaproszeni zostali uczestnicy spaceru. Wniosków nie jest wiele, jednak są konkretne. Pomysł na działanie jest realny i konkretny. Szczególną wartością pracy są pozyskani sojusznicy. Niestety przedstawiony film został nakręcony w klasie i nie przedstawia przebiegu badania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsca młodych w Zajeziorzu – czyli jak spędzać aktywnie wolny czas
Miejsca młodych w Zajeziorzu – czyli jak spędzać aktywnie  wolny czas

27 marca 2015 roku około godziny 15.45 zbadałyśmy jak funkcjonują miejsca sportowe przy szkole w Zajeziorzu oraz czy są bezpieczne. Nasze badanie przyniosło nam zaskakujące efekty.

27 marca 2015 roku około godziny 15.45 zbadałyśmy jak funkcjonują miejsca sportowe przy szkole w Zajeziorzu oraz czy są bezpieczne. Nasze badanie przyniosło nam zaskakujące efekty.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło miejsc sportowych w  Zajeziorzu, są to dokładnie boiska do piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej oraz plac zabaw. Pracę zaczęłyśmy od sporządzenia dokładnego planu, co, jak i kiedy? Następnie ułożyłyśmy karty badawcze oraz karty obserwacji. Naszym kolejnym krokiem było pozyskanie partnerów, sojuszników oraz przewodników. Wyznaczyłyśmy trasę naszego spaceru, nadszedł czas na powiadomienie ludzi o tym wydarzeniu. W dniu spaceru przybyłych uczestników podzieliłyśmy na trzy grupy, rozdałyśmy wcześniej przygotowane harmonogramy i wyjaśniłyśmy wszystkie „zasady” naszego spotkania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Gr. 1
Czy wybrałbyś obszar należący do Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu jako miejsce odpoczynku? Dlaczego tak/nie?
Dlaczego wybrałbyś boisko jako miejsce odpoczynku?
Co byś zmienił aby dopasować to miejsce do potrzeb młodych?
Gr. 2 
Czy wybrałabyś boisko/plac zabaw jako miejsce odpoczynku? Dlaczego tak/nie?
Czy są ciekawsze miejsca do spędzania czasu w Zajeziorzu?
Co byś zmieniła aby młodzi chętniej spędzali czas w tym miejscu?
Gr. 3 
Dlaczego wybrał/a/byś obszar należący do szkoły w Zajeziorzu jako miejsce odpoczynku dla siebie lub swojego dziecka?
Czy wybrał/a/byś inne miejsce na odpoczynek w Zajeziorzu?
Co byś zmienił/a aby zwiększyć zainteresowanie tym miejscem?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 18 osób (6 chłopców-grupa 1 w wieku od 12 do 17 lat, 6 dziewczyn - grupa 2 w wieku od 12 do 17 lat oraz 6 dorosłych - grupa 3 w tym dyrektor szkoły w Zajeziorzu, nauczyciel przyrody oraz wychowania fizycznego), wybrałyśmy taką grupę, ponieważ chciałyśmy znać nie tylko opinię dorosłych ale również młodzieży. 5 dni przed spacerem wywiesiłyśmy ogłoszenia w każdym dostępnym nam miejscu, w którym można spotkać ludzi oraz utworzyłyśmy wydarzenie i grupę na Facebooku aby dotrzeć do młodzieży. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1) 1. W trakcie spaceru okazało się, że na boiskach i placu zabaw nie ma osoby, która byłaby odpowiedzialna za bezpieczeństwo - należy zatrudnić kompetentną osobę lub wyznaczyć dyżury wśród mieszkańców.
2) 2. Nawierzchnia na boisku do piłki ręcznej i koszykówki jest niedostosowana do tych gier - Należy zrobić nową nawierzchnię betonową.
3) 3. Przy boiskach jest problem z utrzymaniem czystości, ponieważ nie ma tu żadnych koszy, a to bardzo przeszkadza użytkownikom – należy umieścić dwa kosze (jeden przy placu zabaw, a drugi przy boisku do piłki nożnej).

4) 4. Oprócz mieszkańców Zajeziorza, niewiele osób wie, że w tym miejscu znajdują się tak ciekawe miejsca – należy wypromować to miejsce, przygotować plakaty zachęcające do spędzania tam czasu.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy osobom, które brały w nim udział (zorganizowałyśmy spotkanie w lokalnej pizzerii). Zorganizowałyśmy również oficjalne spotkanie podsumowujące nasz spacer. Zaprosiłyśmy na nią min. władze naszej gminy, starostę oraz posła i przedstawiłyśmy relację z tej akcji oraz opowiedziałyśmy o naszych pomysłach jak wszystko usprawnić. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

  1. Wnioski 1, 3  przekazałyśmy Wójtowi Gminy Kikół, Staroście Powiatu Lipnowskiemu oraz zwróciłyśmy się o pomoc do konkretnych instytucji. Wójt oraz starosta zgodzili się  na boisku oraz zatrudnić osobę, która miałaby zajmować się miejscami sportowymi przy szkole. Przedsiębiorstwo PUK obiecało zająć się koszami.
  2. My zajęłyśmy się natomiast wypromowaniem tego miejsca oraz zbiórką pieniędzy na nową nawierzchnię. Oto nasze pomysły:


  • ·        Stworzymy ulotki i plakaty promujące miejsca sportowe w Zajeziorzu, które rozwiesimy i zostawimy w dostępnych wszystkim miejscach.
  • ·        Nasz zespół wspólnie z mieszkańcami Zajeziorza chce zorganizować piknik na terenie szkoły.
  • ·        Zorganizujemy zbiórkę na pikniku na nową nawierzchnię, odbędzie się również licytacja.
  • ·        Zwróciłyśmy się do lokalnych gazet „Nowości” i „CLI” aby te zamieściły artykuł promujący to miejsce.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze