OCENA ZESPOŁU: 21PKT
Ocena cząstkowa: 5,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 8PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z Przewodnikiem, nie miało ono jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI W relacji konkretne wnioski wynikające z badania, zawierają liczne propozycje na działania.. PLAN DZIAŁAŃ Zaproponowany plan działań jest konkretny, lecz opisany nieszczegółowo – brakuje informacji nt. terminów wykonania poszczególnych czynności. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsce młodych na os. Kopernika
Miejsce młodych na os. Kopernika

Jesteśmy uczennicami VIII LO w Poznaniu. 2.04 w wyniku badania dowiedziałyśmy się w jaki sposób mieszkańcy spędzają czas i jakie problemy dostrzegają m.in.: niezagospodarowaną przestrzeń i brak miejsc do wyprowadzania psów. Dlatego chcemy to zmienić.

Jesteśmy uczennicami VIII LO w Poznaniu. 2.04 w wyniku badania dowiedziałyśmy się w jaki sposób mieszkańcy spędzają czas i jakie problemy dostrzegają m.in.: niezagospodarowaną przestrzeń i brak miejsc do wyprowadzania psów. Dlatego chcemy to zmienić.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło osiedla im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Przygotowałyśmy pocztówki do architektów osiedla, na których zamieściłyśmy pytania badawcze.
   Nasze badanie przebiegało dwuetapowo. 2 kwietnia od godziny 10.00 – 10.30 mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawach osiedla na naszym zadaszonym stanowisku przy ulicy Galileusza 8, a następnie wyruszyłyśmy na spacer po osiedlu by dotrzeć do szerszego grona mieszkańców.    
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1.Jakiej przestrzeni potrzebują mieszkańcy na os. Kopernika?
-Gdzie na osiedlu spędza Pani/Pan wolny czas?
-Co wyjątkowego jest w tym miejscu, a co by Pani/Pan zmieniła?
-Jak powinno wyglądać miejsce Pani/Pana marzeń, w którym chciałaby Pani/ chciałby Pan spędzać wolny czas?
-Co powinno się tam znaleźć?
-Jak spędza Pani/Pan wolny czas na osiedlu?
 biernie/aktywnie/ze znajomymi/inne…
 2. Czy są takie miejsca, którymi możemy się pochwalić?
-Za co chce Pani/Pan podziękować architektowi osiedla panu Piotrowi Wędrychowiczowi/Andrzejowi Łuczkowskiemu/Andrzejowi Kurzawskiemu?
 -Co się Pani/Panu szczególnie podoba w naszym osiedlu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

   
W badaniu wzięło udział 20 osób( 3 dzieci, 7 nastolatków,  6 os. dorosłych, 4 os. starsze). Przygotowałyśmy plakaty, które rozwiesiłyśmy w okolicy stanowiska na ul. Galileusza 8 oraz na tablicy ogłoszeń. Założyłyśmy wydarzenie na facebooku, by zachęcić młodzież do udziału w badaniu. Badanie przeprowadziłyśmy w Wielkopiątkowe przedpołudnie, ponieważ był to dzień wolny od szkoły oraz wielu mieszkańców miało wtedy urlop, a nam zależało na dotarciu do jak największej liczby osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

   1.Niezagospodarowana przestrzeń przy parku, brak terenów do wyprowadzania psów.-Należy na niezagospodarowanym terenie wydzielić obszar na wybieg dla psów.
2.Mało ławek w parku, brak zadaszonego miejsca gdy pada deszcz.-Należy postawić wiatę np. nad częścią ławek przy „scenie”.
3.Brak kawiarni oraz zamkniętych miejsc do spotkań przystosowanych dla młodzieży.-Ożywić hol w klubie Kopernik i przystosować dla młodzieży. Za niewielką opłatą udostępnić kuchnię w trakcie spotkań.
4.Fort VIIIa jest niedostępny dla spacerowiczów, nie wiadomo kiedy są wycieczki-Należy uporządkować wierzchnią część fortu i udostępnić spacerowiczom. Zorganizować nagłośnione w lokalnych mediach wycieczki po forcie.
5.Brak toalety publicznej w okolicy parku oraz „Ryneczku”.-Należy postawić Toi Toi na „Ryneczku” oraz parku.
6.Mieszkańcom brakuje:
parku linowego,kina na wolnym powietrzu, skateparku, bezpiecznej harcówki oraz basenu letniego przy gimnazjum.->Zgłoszenie pomysłów do Rady Osiedla.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

   
Nasze badania zamierzamy przekazać nowo wybranej Radzie Osiedla oraz Zarządowi Dróg Miejskich. W sprawie fortu napiszemy wniosek do Rady Miasta Poznania oraz Sekcji Historycznej Stowarzyszenia Miłośników Miasta Lubonia(organizatorów wycieczek po fortyfikacjach).

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy wraz z mieszkańcami na niezagospodarowanym terenie przy parku utworzyć wybieg dla psów.
- Na początku zgłosimy projekt do Rady Osiedla.
- Następnie zgłosimy się do architekta o pomoc przy zaplanowaniu terenu.
- Zorganizujemy otwartą zbiórkę pieniędzy przy okazji festynu osiedlowego oraz za pomocą strony ”Fundujesz”.
- Po zebraniu pieniędzy wraz z pomocą Poznańskiego Szczepu Harcerskiego „Knieja” działającym na os. Kopernika i mieszkańców zbudujemy ogrodzenie z wejściem.
 Działania odbędą się w sierpniu 2015.
 
   

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Zgodnie z zapisem w części dotyczącej zaplanowanych działań wybrałyśmy się na spotkanie z przedstawicielami poznańskiego osiedla Kopernika podczas cotygodniowego dyżuru w siedzibie rady osiedla. Przedstawiłyśmy cel naszego projektu, wnioski i nasze propozycje rozwiązań problemów wskazanych przez mieszkańców. Nasz pomysł zakładał utworzenie wybiegu dla psów na niezagospodarowanej działce w pobliżu Parku ks. Józefa Jasińskiego. Przedstawiciele rady osiedla wyjaśnili nam, że to nie oni zarządzają wskazanym przez nas terenem. Otrzymałyśmy kontakt do przewodniczącego Rady Osiedla Grunwald Południe, której podlega jednostka, do której się udałyśmy. 

Plany dotyczące utworzenia miejsca przyjaznego młodym na terenie Klubu "Kopernik" mieszczącego się w jednym z pawilonów handlowych na terenie osiedla zgłosiłyśmy dyrektorowi klubu. Tu spotkał nas największy zawód, ponieważ nie nawiązałyśmy żadnej współpracy. Możliwości wygospodarowania kącika do spotkań nie ma, dlatego, że na korytarzu czas spędzają osoby odbierające małe dzieci lub seniorzy czekający na rozpoczęcie zajęć. Udostępnienie kuchni jest wykluczone ze względu na obowiązujące przepisy BHP. 

Następnie skontaktowałyśmy się z przewodniczącym Rady Osiedla Grunwald Południe, który przekazał nam dane przewodniczącego zarządu. Nasze wnioski i pomysły zaprezentowałyśmy Zarządowi Osiedla Grunwald Południe podczas jednego z posiedzeń. Państwo zasiadający w zarządzie pochwalili ideę i zaproponowali nam przeprowadzenie badania uzupełniającego w celu poznania opinii mieszkańców pozostałych osiedli podlegających Radzie Os. Grunwald Pd. Wówczas umożliwiłybyśmy mieszkańcom wybór obiektów, które zostałyby uwzględnione w przyszłorocznym budżecie, nad którym prace właśnie trwają. Członkowie zarządu zgodzili się z nami, że dobrą alternatywą dla kłopotliwego w utrzymaniu wybiegu dla psów są kosze na odchody z dystrybutorami woreczków. Ponadto uwagę zwrócił pomysł zadaszenia części ławek w osiedlowym parku, by stworzyć zadaszone miejsce do spotkań dla młodzieży.

Jeśli chodzi o zorganizowanie wycieczek po Forcie VIIIa, idealną okazją ku temu będzie akcja "Poznań za pół ceny", podczas której otwierane są niektóre poznańskie fortyfikacje.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem było odnalezienie właściwych osób, które zarządzają interesującym nas terenem, a także pozytywna reakcja członków Zarządu Osiedla Grunwald Południe na nasze działania. Zostałyśmy potraktowane poważnie, natomiast projekt i cała idea poszukiwania miejsca dla młodych na tym dużym poznańskim osiedlu, określonym przez mieszkańców jako "wymierające" spotkała się z uznaniem i pochwałą.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało się do tej pory zbudowanie czegoś konkretnego, ponieważ skupiłyśmy się na przedstawieniu projektu właściwym osobom i zyskaniu ich akceptacji, a nie na działaniu na własną rękę. Liczymy jednak na uwzględnienie choćby części naszych postulatów w budżecie na przyszły rok.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Zarząd Osiedla Grunwald Południe - zaaprobowanie pomysłów, propozycja dalszych działań.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Zaangażowałyśmy społeczność lokalną w pewnego rodzaju dialog między nimi a władzami, którego ewidentnie brakowało, dzięki czemu mieszkańcy mogli jasno zakomunikować swoje potrzeby.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Doprowadzenie projektu do końca - utworzenie obiektu spełniającego potrzeby mieszkańców, który sami wybiorą.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze