OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie nie zostało przeprowadzone zgodnie z metodą "spacer badawczy". Wnioski z badania są ciekawe, konkretne i wynikają z badania. Pomysły na działania są realne i angażują zespół oraz sojuszników. Plan działania zawiera konkretne propozycje z uwzględnieniem czasu ich wykonania oraz osób za nie odpowiedzialnych. Szkoda, że plan nie jest bardziej szczegółowy. Zespół otrzymuje dodatkowy punkt za zaangażowanie w projekt przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsce wypoczynku czy wstydu?
Miejsce wypoczynku czy wstydu?

Jak zmienić skwer w miejsce wypoczynku bez ryzyka wejścia w psie odchody i strachu, że zostanie się przegonionym przez osoby spożywające alkohol?  Potrzeba tylko odrobinę współpracy mieszkańców osiedla, straży miejskiej i oczywiście  uczniów!

Jak zmienić skwer w miejsce wypoczynku bez ryzyka wejścia w psie odchody i strachu, że zostanie się przegonionym przez osoby spożywające alkohol?  Potrzeba tylko odrobinę współpracy mieszkańców osiedla, straży miejskiej i oczywiście  uczniów!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie odbyło się 31 marca 2015 roku. Zabrałyśmy aparat, plan, odwagę i zrobiliśmy badanie. Najpierw stan faktyczny parku czyli dokumentacja fotograficzna, później pytałyśmy mieszkańców z ul. Fika. Pytaliśmy jak oceniają to miejsce i co chcieliby tutaj zmienić. Zwróciłyśmy się do Szymona Jarosza radnego MRM Oświęcim.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1. Czy obecny stan skweru spełnia oczekiwania mieszkańców?
2. Czy przebywając w godzinach popołudniowo - wieczornych na skwerze czuje się Pan/Pani bezpiecznie?
3. Co należy zmienić aby skwer stał się miejscem wypoczynku?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Mieszkańcy z ul. Fika (10 osób), przedstawiciel Rady Osiedla "Stare Miasto" (1), przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim(1),
w-ce dyrektor MG 3 Oświęcim (1), uczniowie MG 3 Oświęcim (15)

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Musimy wspólnie z mieszkańcami posprzątać skwer.
2. Zmienić ustawienie ławek aby ograniczyć "biesiady z alkoholem"
3. Umieścić kosze przy ławkach a nie na skraju skweru.
4. Umieścić kosze na psie odchody.
5. Zwrócić się do straży miejskiej aby przy okazji patroli wokół szkoły podjeżdżali również pod skwer.
6. Organizować przy sprzyjającej pogodzie zajęcia wf w tym miejscu co zmotywuje mieszkańców do dbania o nie i sprzątanie po swoich pieskach.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

23.04.15 przedstawimy badanie i wnioski na spotkaniu rady osiedla
14.04.15 poinformujemy o planie Radę Rodziców
27.04.15 posprzątamy skwer w ramach akcji sprzątanie świata przy udziale partnera medialnego - oswiecimonline.pl

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

31.03.14-przeprowadziłyśmy badanie i udokumentowałyśmy stan "przed' - Kamila, Julka
02.04.15 - opracowałyśmy wnioski - Kamila, Julka
do 27.04.15 - pozyskujemy partnerów - mieszkańców, uczniów, rodziców - Kamila, Julka p. Olszewski, p. Ligenza
do 27.04.15 - akcja informacyjna "My sprzątamy dla nas i dla was. Przyłączcie się" - Kamila, Julka
27.04.15 - sprzątamy skwer razem z mieszkańcami- uczniowie, mieszkańcy
do 30.04.15 - info dla Straży Miejskiej z prośba o patrole- rada osiedla, dyrektor

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze