OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Opis badania jest tak lakoniczny, że nie jest możliwe stwierdzenie, czy spełnia warunki opisane w Przewodniku. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego drugi punkt nie przedstawia wniosków, a relację stanu obecnego oraz pomysły na dalsze działania, co nie powinno zostać umieszczone w tej części relacji – to jest nie na temat. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. opracowanie koncepcji zajęć dla młodzieży) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca wyróżnia się wysoką jakością przygotowania badania i poprawności metodologiczną. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Miejsce z naszego dzieciństwa
Miejsce z naszego dzieciństwa

Na początku zajęłyśmy się wybraniem miejsca badawczego. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że najlepszym miejscem będzie dworek w parku w Koźminku. Nie pozostało nam więc nic innego jak zabrać się za organizację drużyny i wprowadzenie zmian.

Na początku zajęłyśmy się wybraniem miejsca badawczego. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że najlepszym miejscem będzie dworek w parku w Koźminku. Nie pozostało nam więc nic innego jak zabrać się za organizację drużyny i wprowadzenie zmian.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Najpierw przeprowadziłyśmy sondę na temat potrzeby takich miejsc w naszej miejscowości i wskazania konkretnego miejsca.  Potem opracowałyśmy pytania.
Badanie  opinii publicznej miało miejsce na terenie gminy 25. 03. W szkole 30.03 zorganizowałyśmy debatę, która wsparł SU. Przygotowałyśmy ulotki, informację na stronę szkoły i bloga uczniowskiego.  31.03 złożyłyśmy wizytę w Urzędzie Gminy.
Potem wyciągnęłyśmy wnioski. Obiektem naszego szczegółowego badania stał się zabytkowy pałac znajdujący się w parku na obrzeżach miejscowości.
Ułożyłyśmy pytania badawcze i karty obserwacji. Następnie  poszukałyśmy sojuszników. Zaprosiliśmy do współpracy  przedstawicieli różnych grup wiekowych. 02.04 rano spotkaliśmy się przy pałacu.
 O 9.15 przed pałacem przypomniałyśmy wszystkim cel spotkania . Podzieliliśmy się na grupy.Uczestnicy otrzymali od nas mapy terenu, aparaty  i karty obserwacji. Uczestnicy badali park, wnętrze pałacu.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
1.      Czy  pałac w parku koźmineckim jest obecnie właściwie wykorzystany? 
- określ bazę lokalową;
- wskaż odpowiednie pomieszczenia godne wykorzystania;
2.      Czy  jest to bezpieczne miejsce? Ocena stanu dworku oraz terenu wokół niego.
- czy  można tu łatwo się dostać – określ dojazd, parkowanie? 
- oceń stan i jakość budynku;
3.      Czy jest to miejsce, gdzie młodzież może  dobrze spędzać czas wolny?  Obserwacja wnętrza budynku.
- wymień walory położenia budynku;
-wskaz możliwość adaptacji pomieszczenia;
4.       Co trzeba zrobić, aby stworzyć tu przestrzeń dla młodzieży?
-  lista spraw do załatwienia – formalności.
 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 2  dzieci ze SP, 7  uczniów gimnazjum, 5 osób dorosłych, 2  licealistów, 2  emerytów.  Ulotki  zostawiłyśmy też w Urzędzie Gminy.  Podałyśmy informacje przez radiowęzeł szkolny.  Informacje przekazałyśmy do miejscowej „Gazety Koźmineckiej”. Osoby, które wzięły udział w spacerze, były zainteresowane tematem, wielu dorosłych obiecało wesprzeć naszą inicjatywę. Część z nich to przedstawiciele władz samorządowych, SU oraz rady sołeckiej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- Pałac jest obiektem historycznym, zabytkowym
-Jego stan nie wymaga wielkich nakładów finansowych
-W obiekcie jest kuchnia, kilka toalet, bieżąca woda, prąd, ogrzewanie
- Jedno pomieszczenie zajmuje orkiestra gminna i odbywa w nim próby dwa razy w tygodni.
- Cały obiekt wraz z parkiem jest zamknięty, położony z dala od ruchliwej ulicy, co stanowi o jego bezpieczeństwie
- Część pomieszczeń nie jest do końca uporządkowana
- Są też inne inicjatywy lokalne  na rzecz adaptacji pałacu
-  Ustalić,  kto poniesie  odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na terenie obiektu?
- Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
-  W Koźminku nie ma miejsc wspierających rozwój artystyczny młodzieży, dających możliwości spotkania, pogłębiania zainteresowań.
- Jedna z sal może pełnić funkcję małego kina.
 

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski bezpośrednio po spacerze zostały przekazane przedstawicielowi samorządu lokalnego i pracownikowi UG, który obiecał przekazać je  Wójtowi  Gminy. Efekty naszej pracy  zostaną przedstawione publicznie podczas obrad Rady Gminy, będą opublikowane w   „ Gazecie Koźmineckiej”, szkolnej stronie WWW, po świętach odczytają je nasi koledzy w radiowęźle, a także na Facebooku  i blogu uczniowskim.   Wnioski ze spaceru sformułowaliśmy wspólnie na zakończenie spotkania. Wyniki naszego badania  znają  osoby uczestniczące w spotkaniu, które obiecały poprzeć nasza inicjatywę.   Film i prezentację z naszych dokonań przedstawimy w szkole podczas apelu w kwietniu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Opracowanie wniosków, które  przedstawimy   wójtowi i Radzie Gminy (kwiecień);
2. Zaangażowanie osób chętnych (uczniowie i dorośli) do porządkowania pomieszczeń pałacu – praca w ramach wolontariatu – po uzyskaniu zgody wójta;
3. Opracowanie propozycji zajęć i tematyki spotkań  dla młodzieży wraz z ustaleniem terminarza, osób prowadzących i odpowiedzialnych – współpraca z dyrektorem szkoły innymi zainteresowanymi podmiotami (kwiecień/maj);
4. Przygotowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych –  wskazani przez Wójta pracownicy   komunalni –  pomoc młodzieży;
5. Umieszczenie odpowiedniej liczby koszy na śmieci -  odpowiedzialna firma „Eko” – w gestii samorządu.
6.  Zaangażujemy większa liczbę mieszkańców w nasze działania - wywiesimy  plakaty informujące o tym,  jak wnętrza pałacowe mogą służyć młodzieży (kwiecień/maj).
7. Przygotujemy referendum  na temat adaptacji obiektu i spotkanie w plenerze (kwiecień/maj).
 


Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

1.Po pierwsze zajęłyśmy się nagłaśnianiem całej sprawy, czyli tego, że nadszedł czas, aby na poważnie zacząć działać w parku. Przygotowałyśmy ulotki i informacje w szkolnym radiowęźle.
2.Poinformowałyśmy Wójta Gminy o wszystkich naszych działaniach oraz złożyłyśmy wnioski o zagospodarowanie pałacyku oraz parku
3.Zebraliśmy osoby chętne do pomocy w porządkowaniu terenu. Zgłaszało się wielu chętnych.
4.Przygotowałyśmy plan porządkowania parku i pałacyku z uwzględnieniem jego walorów i wad położenia, przyrodniczych itp.
5.Przystąpiłyśmy do porządkowania terenu parku. Zgromadziliśmy się licznie przed pałacykiem i zabraliśmy się do pracy. Sadziliśmy drzewka, zbieraliśmy śmieci, grabiliśmy ziemię, ustawialiśmy kosze.
6.Posprzątaliśmy wnętrze pałacyku. Zamiataliśmy podłogi, ścieraliśmy kurze, myliśmy okna. Postanowiliśmy nawet zrobić próbę, w której zobaczymy jak mogłoby wyglądać przyszłe "mini kino".
7.Dowiedzieliśmy się, jaką przestrzeń możemy zagospodarować oraz że orkiestra dęta również może skorzystać z większej ilości pomieszczeń, dlatego pomogliśmy w urządzaniu ich wnętrz. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek o możliwość połowu ryb w pobliskim stawie. Dzięki temu miejscowi rybacy mogą uzyskać specjalną, uprawniającą do tego kartę.
8.Ogłosiliśmy, że park został już częściowo zagospodarowany. Wywołało to duży entuzjazm wśród społeczności lokalnej.
9.Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosków dot. naszych dalszych działań i planu zagospodarowania parku i pałacyk.
W naszych działaniach uczestniczyli przede wszystkim miejscowi gimnazjaliści, ale nie tylko. Pomagali nam również jego absolwenci, czyli uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych. Do realizacji panu przyczynił się też Wójt Gminy oraz Rada Gminy i Gminna Orkiestra Dęta.
Nasza role poległa głównie na organizacji pracy, załatwianiu formalności i współpracy w realizacji działań. Same nigdy byśmy tego nie dokonały, dlatego pomoc innych była tak ważna.

Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym sukcesem jest fakt, że park stał się atrakcyjny dla młodzieży i nie tylko. Po tym, jak w pałacyku zlikwidowano przedszkole, był on jednym z najrzadziej odwiedzanych miejsc w Koźminku. Nie ulega jednak wątpliwości, że to się zmieniło. Park znów zyskał uznanie mieszkańców miejscowości. Dzięki naszym działaniom coraz więcej osób chce spędzać tu czas, a dla naszych rówieśników stanowi to doskonałą alternatywę dla przesiadywania przed ekranem komputera czy telefonu. Jesteśmy również bardzo dumne z  tego, że Wójt Gminy zezwolił naszej orkiestrze gminnej na zagospodarowanie większej ilości pomieszczeń w pałacyku. Również my-młodzi skorzystaliśmy z dostępnej przestrzeni, oczywiście pod warunkiem, że uda nam się posprzątać sale w budynku. Wszystkie nasze działania są w trakcie realizacji, gdyż porządkowanie tak dużej powierzchni wymaga nakładu pracy. Dodatkowo udało nam się uzyskać pozwolenie na połów w pobliskim stawie ze względu na dużą obecność ryb. Dzięki naszym prośbom miejscowi rybacy mogą teraz uzyskać kartę wędkarską i tam łowić. W parku zwiększyliśmy też ilość koszy oraz oczyściliśmy teren.
Co się NIE udało i dlaczego?

Każde działanie na rzecz naszego parku wymaga dużego nakładu pracy i wysiłku. Niektóre pomysły są również dość kosztowne. Na pewno nie powiódł się plan zagospodarowania wszystkich pomieszczeń oraz gruntownej zmiany wyglądu kilku pomieszczeń, gdyż potrzebne są do tego duże środki finansowe. Dodatkowo pałacyk jest obiektem historycznym, dlatego nie można dokonywać drastycznych zmian.Fiaskiem zakończyły się też starania o podjazd dla niepełnosprawnych. Natomiast pozostałe działania być może zostaną zrealizowane w przyszłości. Nie możemy stwierdzić, że się nie udały, ponieważ do ich zrealizowania potrzeba czasu. Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby wszystko poszło wg. planu.

Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Udało nam się zaangażować:
- pracownika UG – otworzył  nam pałac, oprowadził  po nim, zapoznał z jego historią;
- Wójta Gminy Koźminek i Radę Gminy- udzielali nam zgód na działania, obecnie rozpatrują nasze wnioski;
- kolegów ze szkolnego radiowęzła;
- naszych kolegów i koleżanki – zaangażowali się w działania i pomogą nam  realizować wnioski;
-rodziców naszych rówieśników-pomagali w nagłaśnianiu sprawy;
-firmę „Eko” - sponsorowała kosze i środki czystości
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Na pewno nasze działania aktywizowały młodzież, co było przecież naszym głównym celem (ale nie jedynym). Udała nam się sprawić, że dorośli mieszkańcy naszej miejscowości (zarówno ci młodsi jak i ci starsi) na nowo zainteresowali się parkiem. Wydawać by się mogło, że obudziliśmy w nich "sympatię" do wypoczynku na świeżym powietrzu. Często widywałyśmy panie uprawiające nording walking czy jeżdżące na rowerze ze swoimi dziećmi lub panów łowiących ryby. Natomiast nasi rówieśnicy wykorzystują dostępną przestrzeń na różne sposoby np. uprawiają sport. Dzięki realizowaniu naszego planu , w którym nam pomagali, zyskali możliwość integracji i pogłębienia znajomości. Warto również nadmienić, że uzyskaliśmy również wsparcie naszych starszych kolegów z Koźminka i okolic, czyli uczniów liceów, szkół zawodowych itp., co przyczyniło się do  polepszenia wzajemnych kontaktów oraz sprawiło nam wielką przyjemność.

Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Chciałybyśmy oczywiście kontynuować nasze działania. Pragniemy, aby park i pałacyk stały się jeszcze atrakcyjniejsze i częściej odwiedzane, zważywszy na to, że wiele osób bardzo się zaangażowało. Pomysłów jest mnóstwo. Mieszkańcy gminy Koźminek często pytają o całą sprawę i wyjawiają nam swoje przemyślenia na ten temat, z czego możemy wnioskować, że są do wszystkiego nastawieni pozytywnie. Chciałybyśmy, aby w parku można było zorganizować zawody sportowe ze względu na rozległy obszar i świeże powietrze. Być może uda nam się w pałacyku stworzyć "mini kino", które (jak sądzimy) stałoby się dużą atrakcją.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze