OCENA ZESPOŁU: 23PKT
Ocena cząstkowa: 5,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 8PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Mocną stroną badania jest udział wielu osób z różnych grup społeczności lokalnej. Pytanie badawcze jest konkretne i odnosi się do miejsca badania. Sformułowano kilka ciekawych wniosków z badania, wśród których znajdują się pomysły na konkretne działania. Plan działania zawiera propozycje angażujące zarówno zespół projektu jak i sojuszników. Najciekawszym pomysłem jest własnoręczne wykonanie stojaków na rowery. Zespół otrzymuje dwa dodatkowe punkty za promocję wydarzenia i zaangażowanie wielu sojuszników.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

MISJA:_Mała_Ojczyzna
MISJA:_Mała_Ojczyzna

Czy młodzi ludzie powinni angażować się w sprawy małej ojczyzny?
Nasza pozytywna odpowiedź spowodowała, że 29 marca udałyśmy się na obiekt sportowy w Hecznarowicach, aby zasięgnąć opinii na temat tego miejsca. Wyniki badania okazały się zaskakujące. 

Czy młodzi ludzie powinni angażować się w sprawy małej ojczyzny?
Nasza pozytywna odpowiedź spowodowała, że 29 marca udałyśmy się na obiekt sportowy w Hecznarowicach, aby zasięgnąć opinii na temat tego miejsca. Wyniki badania okazały się zaskakujące. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie odbyło się 29 marca w godz. 12.00-17.00 w Hecznarowicach na ulicy Spacerowej, przy której umiejscowiony został obiekt sportowy wraz z placem zabaw. Na samym początku określiłyśmy zakres naszego działania. Ułóżyłyśmy pytania badawcze które pomogły nam w stworzeniu ankiet będących materiałem pomocniczym do opracowania mapy. Następnym krokiem stało się pozyskanie partnerów mogących wesprzeć nasz projekt. Po ustaleniu szczegółów dotyczących terminu akcji skupiłyśmy się na jej rozgłoszeniu. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza informacje zostały podane podczas ogłoszeń parafialnych. W Hecznarowicach rozmieściłyśmy plakaty promujące wydarzenie, dodatkowo na stronie na Facebooku na bieżąco dodawałyśmy relacje z przebiegu działań. Dzięki temu udało nam się zaangażować w akcję osoby w różnym wieku. Podczas pobytu na obiekcie mieszkańcy wypełniali ankiety i dzielili się z nami spostrzeżeniami. Mieli także szanse skosztować przedświatecznych wypieków, zrobionych specjalnie na tą okazję.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
Czy obiekt sportowy w Hecznarowicach jest miejscem przyjaznym i spełniającym swoje funkcje?
 
Uszczegółowione pytania:
 
-Czy dane miejsce jest funkcjonalne i działa odpowiednio do wymagań ?
(Czy plac dostosowany jest do potrzeb dziecka? Czy boisko spełnia swoje funkcje?)
-Czy każdy może znaleźć tu coś dla siebie?
-Czy obiekt spełnia funkcję rekreacyjno-wypoczynkową ?
-Czy obiekt można uznać za kompletny, czy jednak wymaga poprawek i urozmaicenia
(np. kosze na śmieci, oświetlenie,dodatkowe zabezpieczenia terenu)
-W jakie rzeczy obiekt mógłby zostać doposażony i jakie miejsca aktywności mogłyby się na nim znaleźć?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 98 osób w różnym przedziale wiekowym. Zależało nam na opini różnych generacji: dzieci, młodzieży, rodziców i osób starszych, ponieważ pozwalało to na rozpatrzenie funkcjonalnośći obiektu z szerszej pespektywy.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- Osoby stasze zauważają niedokładne zabezpieczenie miejsca (niedaleko znajduje się rzeka, która stwarza realne zagrożenie dla małego dziecka). Wyrażają potrzebę doposażenia miejsca w dodatkowe oświetlenie, kosze na śmieci i wybudowanie zadaszenia na wypadek gwałtownej zmiany pogody.
- Osoby w średnim wieku zauważają podobne problemy jak osoby starsze. Dodatkowo opowiadają się za doposażeniem obiektu w stojak na rowery, który przydałby się wszystkim. Ponadto wyrażają niechęć, co do podłoża na placu zabaw, czyli piasku.
-Młodzież i dzieci również zauważają potrzebę zmian. Wady jakie dostrzegają to m.in. brak stojaków na rowery i zadaszenia, zniszczona siatka na bramkach do piłki nożnej.
-Ankiety wykazały że pewne niedoskonałości zauważane są przez każdego niezależnie od wieku. Jeśli chodzi o dodatkowowe miejsca aktywności, które mogłyby się znaleźć na obiekcie, to prawie 70% ankietowanych jako swoją propozycje podało siłownię na zewnątrz.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Efektami naszej pracy podzieliłyśmy się na łamach gazety „Wilamowice i okolice”, dzięki której nasza akcji odbiła się szerokim echem nie tylko w Hecznarowicach, ale w całej gminie Wilamowice. Ponadto umieściłyśmy krótki artykuł na stronie naszej szkoły, a także na specjalnie utworzonej stronie na Facebooku.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Ankieta pokazała nam jak wiele jest do zrobienia i w które działania możemy szczególnie się zaangażować.
-O wadach zabezpieczenia obiektu, nieodpowiednim oświetleniu i braku zadaszenia poinformowałyśmy burmistrza oraz administratora obiektu. Zobowiązali się oni do rozpatrzenia naszych wniosków.
-O niewystarczającej ilości koszy na śmieci poinformowałyśmy sołtysa naszej miejscowości, który obiecał podjąć właściwe kroki.
-Sprawą stojaków postanowiłyśmy zająć się osobiście. Przy pomocy miejscowego spawacza udało nam się zrobić stojak na rowery, który poźniej został przez nas pomalowany.
-Ankieta wykazała, że brak siłowni na zewnatrz dostrzega wiele osób. Taki element jest coraz popularniejszym wyposażeniem wszelkich obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dlatego też postanowiłyśmy dowiedzieć się o tym coś więcej. Okazało się, że tego typu inwestycje są wspierane przez Unię Europejską w ramach funduszu „Rozwój obszarów wiejskich”. Z tą informacją udałyśmy się do burmistrza Gminy Wilamowice.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Po przeprowadzeniu szczegółowego badania, w końcu nadszedł czas na działanie. Najpierw zaczęłyśmy od realizacji naszego głównego pomysłu  - petycji w sprawie budowy siłowni zewnętrznej na obiekcie sportowym. Następnie przyszła pora na zbieranie podpisów pod tym dokumentem. Zajęło nam to kilka dni, lecz efekty były zadowalające. Kolejnym naszym krokiem stało się dostarczenie pisma na ręce Burmistrza Gminy Wilamowice. W międzyczasie udało nam się również pozyskać u sołtysa Hecznarowic dodatkowe kosze na śmieci, które niedługo potem stanęły przy obiekcie.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Z pewnością za sukces możemy uznać poprawę wyglądu i funkcjonalności obiektu. Wyposażenie w stojaki na rowery czy dodatkowe kosze na śmieci na pewno sprzyja utrzymaniu porządku i ładu. Jednak największa dumę wzbudza w nas pełne zaangażowanie lokalnej społeczności, która na każdym etapie projektu wykazywała się ogromną chęcią pomocy. Z pewnością podjęte działanie uświadomiło nam wszystkim, jak wiele możemy zrobić, by poprawić otaczająca nas przestrzeń.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nasz pomysł o doposażenie obiektu sportowego w dodatkowe ławki niestety spotkał się z odmową. Władze swoją decyzję uzasadniły już wystarczającą liczba tego rodzaju sprzętu w tym miejscu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Do realizacji zaplanowanych działań zaangażowałyśmy nie tylko lokalne władze i administratora obiektu, których rola ograniczyła się wyłącznie do kwestii formalnych, ale również znaczna część hecznarowickiej społeczności. Niezastąpiona w organizacji pracy przy petycji okazała się młodzież.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Po zaplanowaniu działań pojawiła się w nas obawa, że nasza inicjatywa nie spotka się z zainteresowaniem. Na szczęście lokalna społeczność pozytywnie odpowiedziała na nasza petycję i licznie złożyła pod nią podpisy, tym samym aprobując podjęte przez nas działanie.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po złożeniu petycji na ręce Burmistrza Gminy Wilamowice, teraz pozostało nam jedynie oczekiwanie na jego decyzję, którą musi podjąć w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Miejmy nadzieję, że okaże się ona pozytywna nie tylko dla nas, ale i dla całej naszej lokalnej społeczności. W razie niepowodzenia na pewno poszukamy jakiegoś alternatywnego działania.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze