OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi metody "spacer badawczy". Pytania badawcze są konkretne i dopasowane do miejsca badania. Promocja wydarzenia obejmowała więcej niż dwie metody (ulotka, facebook). Wnioski z badania są bardzo ciekawe i zawierają kilka konkretnych pomysłów na działania. Plan działania zawiera kilka konkretnych propozycji, jednak w małym stopniu angażują one młodzież. Nie wiadomo także na ile realny jest pomysł modernizacji parku (kto miałby być za to odpowiedzialny?). Zespół otrzymuje dodatkowe punkty za promocję wydarzenia oraz sposób ogłoszenia wyników badania (spotkanie w kawiarni).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzi dla młodych
Młodzi dla młodych

Zorganizowaliśmy (Karolina i Grzesiek z II LO w Krakowie) 2.04.2015r., w Parku Jordana w Krakowie spacer badawczy, na który zaprosiliśmy okolicznych mieszkańców. Naszym celem było znalezienie sposobów na przystosowanie parku do potrzeb młodzieży.

Zorganizowaliśmy (Karolina i Grzesiek z II LO w Krakowie) 2.04.2015r., w Parku Jordana w Krakowie spacer badawczy, na który zaprosiliśmy okolicznych mieszkańców. Naszym celem było znalezienie sposobów na przystosowanie parku do potrzeb młodzieży.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie poprzedziliśmy przejściem się po parku Jordana i ułożeniem trasy spaceru oraz pytań, które zostały później na nim zadane. Następnie przygotowaliśmy środki reklamowe, które pomogły nam w dotarciu do uczestników spaceru, są nimi:
- wydarzenie na Facebook'u
- ulotki reklamowe

Dzięki wydarzeniu w serwisie społecznościowym dotarliśmy do okolicznych mieszkańców, a także mogliśmy skontrolować ilość zaproszonych i deklarujących przyjście osób.
Ulotki trafiły głównie do starszych od nas osób, rodziców i nauczycieli, którzy nie korzystają z Facebook'a. Rozdawaliśmy je w szkole, na ulicy i wśród sąsiadów. Bogata szata graficzna przykuwała uwagę i zachęcała do zapoznania się z treścią zaproszenia.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1) Jakie są dobre i złe strony Parku?
2) Czy Park to miejsce dla młodych? Jak można go w tym celu przystosować?

Pytania zadane uczestnikom:Czy sądzi Pan(i), że Park Jordana jest przestrzenią dla młodych?
Co według Pani/Pana można poprawić w Parku Jordana, aby stał się miejscem często odwiedzanym przez młodzież?
Jakie są największe zalety Parku?
Czy widzi Pan(i), żeby Park Jordana bywał zanieczyszczony?
Co trzeba pilnie zmienić w jego przestrzeni, a co może jeszcze poczekać?
Czy właściciele psów mają gdzie wyrzucać odchody?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 17 osób. W większości były to osoby młode, których bezpośrednio dotyczy temat naszego badania. Na pytania naszej ankiety odpowiedzi udzielili też dorośli oraz kilkoro małych dzieci.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- zwiększenie patroli policji (zapewnienie bezpieczeństwa w Parku - lokalizacja między dwoma stadionami zwaśnionych klubów piłkarskich)
- otworzenie minibiblioteki
- zainstalowanie w porze letniej leżaków
- stworzenie letniego kina pod chmurką
- zainstalowanie koszy na psie odchody

Dorośli użytkownicy Parku Jordana są zadowoleni z parku i uważają, że można tam miło spędzić czas, co można usłyszeć m.in podczas wypowiedzi dorosłych w filmie. Z parku są zadowolone również dzieci, dla których są w Parku liczne atrakcje - plac zabaw, boisko, łódki na stawie i pociąg dziecięcy. Ale młodzież niezbyt chętnie odwiedza park, ponieważ poza jazdą na rowerze i graniem w piłkę nie ma dla siebie w parku możliwości spędzania czasu. Nasze pomysły muszą uzupełniać ofertę Parku Jordana, jednocześnie nie zaburzając dotychczasowej infrastruktury i oferty parku.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiliśmy na spotkaniu zorganizowanym w  kawiarni znajdującej się przy Parku Jordana. Zaprosiliśmy na nie wszystkich uczestników spaceru oraz szersze grono okolicznych mieszkańców, którzy nie mogli wziąć udziału w naszych badaniach.
Na prezentację składało się przedstawienie wyników ankiety, projekcja filmu, prezentacja zdjęć oraz kilka słów podsumowania.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- wystosowanie pisma do władz Parku i miasta z prośbą o umożliwienie przeprowadzenie modernizacji Parku
- wystosowanie pisma do policji z prośbą o zwiększenie ilości patroli (motywowaną zagrożeniem bezpieczeństwa młodzieży)
- wystosowanie pisma do grupy artystycznej Forum z propozycją zorganizowania letniego kina pod chmurką
- zgłoszenie projektu obywatelskiego zawierającego plan modernizacji Parku

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

- wysłanie prośby do krakowskiej Komendy Policji z prośbą o częstsze patrole (podniesienie bezpieczeństwa)
- wysłanie propozycji współpracy przy tworzeniu projektu Kina Letniego w Parku Jordana do dyrekcji kina Ars
- rozwieszenie w Parku worków na psie odchody
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Uzyskanie od dyrekcji kina Ars, a także komendy policji zgody na wyrażone w listach propozycje.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udały się większe, wymagające dość dużego nakładu pieniężnego, projekty, np. odbudowa i remont asfaltowych alejek.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Bardzo prężnie w naszych działaniach wspierał nas zarząd Parku Jordana, któremu bardzo spodobała się inicjatywa stworzenia w Parku Letniego Kina Pod Chmurką.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W rozwieszaniu przy koszach na śmieci torebek na psie odchody pomagali nam rówieśnicy, którzy z chęcią wsparli nasz projekt, zgadzając się z naszymi postulatami.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Chcemy doprowadzić do końca proces powstawania Letniego Kina Pod Chmurką. Z dumą zasiądziemy pewnego wakacyjnego wieczoru przed plenerowym ekranem, mając świadomość, że to dzięki nam ten projekt miał szansę powstać i się rozwinąć.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze