OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Wasze badanie nie miało wiele elementów aktywizacji (chociaż dobrze, że stworzyliście plakat). Nie napisaliście jednak jakie są zadania sojuszników w projekcie (co oznacza, że ktoś Was popiera?). Spotkanie w celu prezentacji wniosków to bardzo dobry pomysł, przygotowaliście także zaproszenia. To cenne, że udało Wam się przepytać osoby w różnym wieku. Wasz plan działań jest ambitny i konkretny ale przy udziale sojuszników i Waszym zaangażowaniu możliwy do realizacji - starajcie się nie pozostać na planach!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzi –> Aktywni –> Skuteczni
Młodzi –> Aktywni –> Skuteczni

Jesteśmy młodzi i aktywni, chcemy być skuteczni. W tym celu przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami Biesiekierza. Pytaliśmy o miejsca dla młodych. Spotkaliśmy się z odzewem nie tylko młodzieży, ale i osób dorosłych, które obiecały nam pomoc.

Jesteśmy młodzi i aktywni, chcemy być skuteczni. W tym celu przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami Biesiekierza. Pytaliśmy o miejsca dla młodych. Spotkaliśmy się z odzewem nie tylko młodzieży, ale i osób dorosłych, które obiecały nam pomoc.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Naszą pracę rozpoczęliśmy od ułożenia pytań badawczych (które wypiszemy w kolejnym punkcie). Następnie postanowiliśmy poinformować mieszkańców naszej miejscowości o zamiarze przeprowadzenia wśród nich badania. W tym celu utworzyliśmy wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook (wiemy, że młodzież spędza tam dużo czasu) oraz stworzyliśmy plakat, który powiesiliśmy w widocznym miejscu. Dnia 20 marca o godzinie 14:00 udaliśmy się wraz z całym sprzętem, pytaniami oraz zapałem do pracy w okolice miejsc najczęściej odwiedzanych przez młodzież – biblioteki i świetlicy wiejskiej. Z początku wielu ludzi przezornie patrzyło na naszą pracę. Jednak z godziny na godzinę osób aktywnych przybywało, tak że nasze badanie skończyliśmy przeprowadzać dopiero przed godziną 19. Podczas rozmów z ludźmi panowała tak wspaniała atmosfera, że z żalem udaliśmy się do domu. Na koniec pozostało nam tylko zmontowanie całego materiału, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie działań.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1.    Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?
2.    Gdzie najchętniej młodzież spędza wolny czas?
Młodzież:
1.    Jak zazwyczaj organizujesz swój wolny czas i jak organizują go Twoi przyjaciele?
2.    Czy korzystasz z ofert zaoferowanych przez gminę dla osób w Twoim wieku ?
3.    Jak i gdzie chciał(a)byś spędzać wojny czas? Co byś zmienił(a)?
Osoby dorosłe:
1.    Jakie są możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież w naszej miejscowości? Czy młodzież może rozwijać swoje zainteresowania?
2.    Czy uważa Pan/Pani, że młodzież może kreatywnie działać w naszej gminie?
Jak według Pana/Pani młodzież powinna spędzać wolny czas, a jak to robi?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięły udział 42 osoby, w tym:
·         10 osób powyżej 25 lat,
·         5 w wieku od 20 do 25 lat,
·         7  w wieku od 18 do 20 lat,
·         9  w wieku od 16 do 19 lat,
·         6  w wieku od 14 do 16 lat,
·         4  w wieku od 12 do 14 lat,
·         1 osoba poniżej 12 lat.
 Część osób stanowiła grupa naszych znajomych ze szkoły – Gimnazjum w Biesiekierzu. Inne osoby dowiedziały się dzięki Facebook’owi bądź naszemu plakatowi. Niestety pewna część badanych nie zezwoliła na publiczne ukazanie swojej wypowiedzi, jednak zgodzili się oni na anonimowe udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. Każdy z naszych badanych bardzo pragnął się zaangażować.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Z odpowiedzi osób, z którymi przeprowadzaliśmy badanie, wyciągnęliśmy pewne wnioski. Podzieliśmy je na dwie grupy:
 1. a)     Możliwe do zrealizowania przez nas:


 • ·         Boisko na osiedlu potrzebuje odnowy.
 • ·         W naszej miejscowości organizowana jest za mała ilość dyskotek i ognisk dla młodzieży.
 • ·         Potrzebne jest wznowienie działań Młodzieżowej Rady Gminy.


 1. b)    Możliwe do zrealizowania przy współpracy z Radą Gminy:


 • ·         Potrzebne jest poszerzenie ofert godzin pracy świetlicy.
 • ·         Młodzież potrzebuje nowego boiska koło szkoły.
 • ·         Konieczne jest wybudowanie zabudowanej siłowni.
 •      Wskazana jest zmiana lokalizacji placu zabaw względem głównej ulicy.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Dnia 30.03.2015r. o godzinie 17:30, przy pomocy Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz, zorganizowaliśmy spotkanie z władzami oraz mieszkańcami Biesiekierza. Celem spotkania było zaprezentowanie wniosków wynikających z naszego badania. Przybyło wiele osób: Wójt Gminy Biesiekierz, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Gminy Biesiekierz. Zaprezentowaliśmy wnioski wynikające z wywiadu. Wybraliśmy zadanie do realizacji, przedstawiliśmy plan działań. Wszystkim spodobał się pomysł odnowienia boiska na osiedlu. Uczestnicy obiecali pomoc przy realizacji zadania. Przyznali również, że od dawna czekali na jakąś inicjatywę od młodzieży. Nasze zadanie ma być przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 1. Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami gminy i omówiliśmy wnioski wynikające z badania - 30.03.2015r.
 2. Spotkaliśmy się z Panią Prezes Spółdzielni „Niespodzianka” w celu uzyskania zgody na odnowę boiska (właściciel) – 01.04.2015r.
 3. Spotkaliśmy się z Radą Sołecką w celu zdobycia środków na zakup siatki i farby – 02.04.2015r.
 4. Zmierzymy bramki i boisko. Rozpoznanie w terenie-08.04.2015r.
 5. Spotkamy się z młodzieżą chętną do odnowy boiska-15.04.2015r.
 6. Wyrównamy boisko, odmalujemy bramki, założymy nowe siatki i stworzymy odpowiednie miejsce do organizowania ognisk-18.04.2015r.
 7. Uroczystym zwieńczeniem naszych prac będzie otwarcie odnowionego boiska – mecz oraz ognisko w celu integracji młodzieży i społeczności Biesiekierz-19.04.2015r.


Podczas spotkania z władzami gminy dowiedzieliśmy się, że na terenie naszej miejscowości znajduję się nieużywana siłownia. Przewodniczący Rady Gminy podjął się złożenia wniosku w celu zagospodarowania jej dla mieszkańców Biesiekierza.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.1.Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami gminy i omówiliśmy wnioski wynikające z badania.
2. Spotkaliśmy się z Panią Prezes Spółdzielni „Niespodzianka” w celu uzyskania zgody na odnowę boiska (właściciel).
3. Spotkaliśmy się z Radą Sołecką w celu zdobycia środków na zakup siatki i farby.
4. Zmierzyliśmy bramki i boisko. Rozeznanie w terenie.
5. Wybraliśmy się do centrum ogrodniczego Torseed w Kotłowie, którego właściciel zakupił nam trawę do zasiania na terenie boiska.
6. Wraz z pomocą Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych nawieźliśmy ziemię na teren boiska, a także przyspawaliśmy stalowe rurki do bramek, aby móc zawiesić siatkę.
7. Spotkaliśmy się z młodzieżą chętną do odnowy boiska na osiedlu (założyliśmy grupę na portalu społecznościowym Facebook „My aktywni”, gdzie poinformowaliśmy ich o naszych planach, a także spotkaliśmy się z nimi na spotkaniu organizacyjnym).
8. Wyrównaliśmy boisko.
9. Zasialiśmy trawę.
10. Odmalowaliśmy bramki.
11. Założyliśmy nowe siatki.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?Szczególnie ważne dla nas jest to, że trafiliśmy do tak szerokiego grona odbiorców. Ogromna ilość osób dowiedziała się o naszych działaniach i co ważniejsze popierała je i wspierała nas. Nie tylko dowiedziały się o nas władze gminy, ale także zwykli ludzie, którzy uważali, że sami nic nie mogą zmienić. My im pokazaliśmy, że można. Pomogła nam w tym oczywiście młodzież, która aktywnie z nami działała w naszym lokalnym środowisku.
Jednak najbardziej dumni jesteśmy z możliwości udziału, po uprzednim zaproszeniu, w VII Sesja Rady Gminy Biesiekierz w VII kadencji (2014-2018), która odbyła się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu i zwołana została przez Przewodniczącego Rady Gminy Biesiekierz Marka Płazę, gdzie przedstawiliśmy na czym polega Sejm Dzieci i Młodzieży, a także nasze działania w skutek tego projektu.
Co się NIE udało i dlaczego?Nie udało nam się zorganizować meczu dla naszej młodzieży z Biesiekierza z przyczyn technicznych, ponieważ trawa na boisku nie zdążyła wyrosnąć.
Ognisko planujemy zrobić dopiero w terminie rozegrania meczu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?Podczas naszych działań duża ilość ludzi poparła nasz pomysł. Naszymi sojusznikami byli:
 •   Pan Wójt Gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz


 •   Pan Przewodniczący Rady Gminy Marek Płaza


 •   Pan Jan Rodak z Gminnymi Służbami Technicznymi i Komunalnymi, który pomógł nam nawieźć ziemię oraz wyrównać boisko


 •   Pani Sołtys Biesiekierza Grażyna Guzowska, która zasponsorowała nam farby do odnowy bramek


 •   Pan Radny Gminy Biesiekierz Ryszard Smagieł, który zakupił nam siatki


 •   Pan Radny Jerzy Terelak, który pomógł nam przyspawać metalowe elementy do bramek, a także zasiać trawę


 •   Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Niespodzianka” Ewa Sak, która zakupiła nam trawę


 •   Kierownik Sklepu Ogrodniczego Torseed w Kotłowie Pan Mariusz Lewandowski, który użyczył nam walca, kupił pędzle i obiecał podarować nawóz do trawy


 •   Aktywna młodzież, która pomogła nam w odnowie boiska.Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękujemy.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)Młodzież, która zgłosiła się do pomocy, zaczęła pracę od zdzierania starej farby z bramek. Druga grupa aktywnej młodzieży grabiła w tym samym czasie ziemię na boisku.
Dorośli mieszkańcy Biesiekierza przyłączyli się do drugiej grupy młodzieży i grabili z nimi boisko.
Następnie młodzież malowała bramki, a dorośli siali trawę. Po zasianiu trawy zaczęliśmy ugniatać walcem nawierzchnię. Wszystkie osoby bardzo dobrze się bawiły, nie brakowało przy pracy wygłupów. Te działania zaktywizowały naszą społeczność lokalną.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?Przede wszystkim planujemy zrobić ognisko, którego nie udało nam się zorganizować. Musimy trafić do jak najszerszego grona odbiorców w postaci dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Przypuszczamy, że będzie wielu chętnych. Przy okazji ogniska mamy w planach rozegrać mecz w celu integracji młodzieży i społeczności Biesiekierza.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze