OCENA ZESPOŁU: 0PKT
Ocena cząstkowa: 0PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 0PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Zorganizowałyście bardzo ciekawą konferencję, czego serdecznie gratulujemy! Niestety nie możemy ocenić pracy, ponieważ nie zostało przeprowadzone badanie, a sama konferencja nie dotyczyła przestrzeni publicznej.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzi mówią TAK!
Młodzi mówią TAK!

Krośniewice, 25.03.2015. Do ZS Nr 1, na konferencję przybywają zaproszeni goście, władze, eksperci. Dwie godziny później wiemy wszystko i już zaczynamy planować powołanie pierwszej w powiecie kutnowskim Młodzieżowej Rady Krośniewic.  

Krośniewice, 25.03.2015. Do ZS Nr 1, na konferencję przybywają zaproszeni goście, władze, eksperci. Dwie godziny później wiemy wszystko i już zaczynamy planować powołanie pierwszej w powiecie kutnowskim Młodzieżowej Rady Krośniewic.  

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

25.03.2015 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach odbyła się pierwsza powiatowa konferencja merytoryczna: „Młodzieżowe Rady Uczniowskie. Młodzi mówią TAK!”.Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodzili się objąć konferencję honorowym patronatem.Zaprosiliśmy ekspertów: prawnika,przedstawiciela fundacji Civis Polonus,Starostę kutnowskiego,Rzecznika Praw Dziecka(przyjechała Dyrektor biura komunikacji społecznej RPD),przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach,radnych,nauczycieli.Na nasze zaproszenie przybyli przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego.Na początku Przewodnicząca SU w ZS Nr 1 przybliżyła problem,mówiła o tym,że najpierw potrzebne są sprawnie działające samorządy uczniowskie.Potem eksperci wygłaszali wystąpienia.Po części merytorycznej przeszliśmy do dyskusji,która jeszcze bardziej przybliżyła nam poruszaną tematykę.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

- Co to są Młodzieżowe Rady Uczniowskie?
- Jak się je powołuje?
- Jaki są kompetencje Młodzieżowych Rad Uczniowskich?
- Czy MRU są potrzebne, czy władze lokalne widzą potrzebę ich tworzenia?
- Co chcemy osiągnąć jeśli już taka Rada powstanie w naszej gminie?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Starosta kutnowski K.Debich,Burmistrz Krośniewic J.B.Herman–poparcie naszej idei,Rzecznik Praw Dziecka reprezentowany przez Elżbietę Golińską,Dyrektor Działu Komunikacji Społecznej w Biurze RPD,Urszula Herbich z Fundacji Civis Polonus–powoływanie,funkcjonowanie,istniejące już MRU,Prawnik Anna Chmielecka–prawne aspekty tworzenia,Nauczyciel wos Anna Krukowska-zachęcała do aktywności społecznej,Jacek Sikora-działacz społeczny,doradca Prezydenta Kutna ds.młodzieży,Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach–S.Kępisty,Dyrekcja ZS Nr 1,Uczniowie naszego LO.Delegacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego.Przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów gmin ościennych.Około 80 osób

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Utworzenie MRU na terenie gminy Krośniewice:
• konsultacjach tworzonego, rocznego programu imprez kulturalnych
• konsultacjach już stworzonego programu imprez artystycznych, konkretne kwestie np.: wykonawcę na koncercie w ramach festynu/ święta gminy, wybór kabaretu itp.
• konsultacjach dotyczące oferty konkretnych instytucji kultury na dany rok np.: biblioteki gminnej czy GCKSIR
• aktualizacji regulaminów korzystania z obiektów sportowych gminy, konsultacje mogą dotyczyć m.in.: godzin otwarcia, zasad odpłatności, oferty danego obiektu np. hali sportowej, rodzaju opieki sprawowanej nad młodzieżą (trenerzy, animatorzy)
• aktualizacji dokumentów strategicznych, np. Strategii Rozwoju Gminy
• tworzenie koncepcji w sprawie imprez o charakterze ogólno-gminnym np. Dożynki, Festyny, Święto Rodziny, itp.
• plan zagospodarowania przestrzennego niezagospodarowanych terenów.

2. Planowanie utworzenia MRU na terenie powiatu kutnowskiego, włączając w ten projekt wszystkie szkoły ponadgimnazjalne
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Media lokalne – Gazeta Lokalna, Krośniewice Extra, Goniec Krośniewicki, portal Kutno, KCI, strona internetowa szkoły, Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, Starostwa Powiatowego w Kutnie. Jednocześnie weźmiemy udział w spotkaniu z radnymi podczas sesji miejskiej w miesiącu kwietniu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- utworzenie MRU na terenie gminy Krośniewice- chcemy zaangażować w to władze Krośniewic, Radę Miasta, uczniów liceum oraz 3 klasy gimnazjum. Chcemy zachęcić młodzież do czynnego udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie miasta, w którym żyją lub odnośnie dogodności tworzonych dla nich. Chcemy zachęcić ich aby nie bali się wyrazić własnego zdania, aby umieli się czasem przeciwstawić. Chcemy aby nauczyli się świadomego podejmowania decyzji, współpracy i szacunku. A dorosłych chcemy przekonać, aby nam na to pozwolili.

- utworzenie MRU na terenie powiatu kutnowskiego – dokładnie jak wyżej, z tą różnicą, że zachęcimy do tego wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Chcemy, aby cała młodzież była jednością i miała lepszą przyszłość.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze