OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze były dość ogólne, ponieważ dotyczyły całej miejscowości, a nie wybranego miejsca się w niej znajdującego. Ponadto badanie nie miało charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. Ponieważ pytania badawcze były dość ogólne (tj. dotyczyły całej miejscowości), dlatego też i poziom ogólności wniosków jest dość ogólny, co obniża ich jakość. PLAN DZIAŁAŃ Autorzy zaproponowali innowacyjne rozwiązania, które zakładają również ich aktywny udział. Plan zawiera w sobie duży potencjał oddziaływania na społeczność lokalną (udostępnienie odnowionego boiska do gry w plażówkę). Niestety zabrakło czasowego zaplanowania. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Autorzy projektu zaproponowali innowacyjną propozycję działania (odnowienie boiska do plażówki), dzięki której zespół wyróżnia się na tle innych. Ponadto w badanie byli zaangażowani sojusznicy KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w elemencie "Wnioski" nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzi pytają i działają
Młodzi pytają i działają

23 marca br. w centrum Susza powstało Młodzieżowe Studio Telewizyjne „Młodzi pytają”. Pytaliśmy mieszkańców w różnym wieku o miejsca, w których wolny czas spędza młodzież. W trakcie rozmów pojawił się problem, którym chcieliśmy się dokładniej zająć.

23 marca br. w centrum Susza powstało Młodzieżowe Studio Telewizyjne „Młodzi pytają”. Pytaliśmy mieszkańców w różnym wieku o miejsca, w których wolny czas spędza młodzież. W trakcie rozmów pojawił się problem, którym chcieliśmy się dokładniej zająć.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w innych miejscach w sieci umieściliśmy ogłoszenia o uruchomieniu tego dnia studia telewizyjnego. Do jego przeprowadzenia potrzebna była nam makieta telewizora, którą zbudowaliśmy z około 70 katonów. Na ulicach miasta umieściliśmy strzałki kierujące do studia. 
Nasza akcja 23 III br. zaintrygowała przechodniów, którzy zgadzali się podzielić z nami swoimi opiniami na temat miejsc w przestrzeni publicznej  przeznaczonych dla młodzieży.
Akcja była promowana wcześniej w lokalnej gazecie, na stronie urzędu miejskiego i gimnazjum. Przygotowane pytania badawcze zadawaliśmy przypadkowym przechodniom i zaproszonym gościom. Okazało się, że nie było to proste zadanie, bowiem w tak małym miasteczku wiele osób po prostu wstydziło się zabierać głos przed kamerą. 
Uzupełnieniem badania była przeprowadzona ankieta wśród gimnazjalistów, która pomogła nam sprecyzować pytania i ukierunkowała nasze działania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czego brakuje suskiej młodzieży w przestrzeni publicznej?
Pytania jakie zadawaliśmy uczestnikom nagrania:
- Jakimi miejscami w naszym mieście najbardziej byś się pochwalił/a?
- Czy są w naszym mieście niezagospodarowane miejsca, które odwiedza młodzież, a które warto jakoś „urządzić” ?
- Gdzie młodzież najchętniej spędza czas po szkole?
- Czy w miejscach, w których przebywa młodzież jest bezpiecznie?
- Gdybyś miał zagospodarować kawałek przestrzeni dla siebie i swoich rówieśników, co byś wybudował w tym miejscu?
- Czy wszystkie miejsca do uprawiania sportu przez młodzież spełniają swoje zdania?
- Jakich miejsc w przestrzeni publicznej brakuje młodzieży w Suszu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział przypadkowi przechodnie, a także zaproszeni goście - w sumie około 35 osób. Byli to m. in. uczniowie gimnazjum i technikum, studentka, pracownik ośrodka kultury, lokalny przedsiębiorca, dyrektor przedszkola, Przewodniczący Rady Miejskiej, najmłodszy radny, przedstawiciele organizacji młodzieżowych, osoby związane z suskim sportem, strażak-ochotnik, przedszkolaki. Nasi rozmówcy pochodzili z rożnych środowisk, mieli różne zainteresowania i byli w różnym wieku. Chcieliśmy w ten sposób uzyskać szerszą perspektywę. Dodatkowo została przeprowadzona została ankieta wśród 80 gimnazjalistów.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Susz jest miejscem, gdzie aktywnie uprawia się sport, który może być najkorzystniejszym sposobem dla młodzieży na wypełnienie wolnego czasu.
2. Miejscami, którymi ludzie najchętniej się chwalą, a które jednocześnie przyciągają młodych to orlik, hala sportowa, skatepark oraz alejka wokół jeziora.
3. Jednym z doskwierających problemów młodzieży są zaniedbane boiska do siatkówki plażowej przy plaży miejskiej, których podejmiemy się odnowienia.
4. Miejsca te w okresie letnim nie stanowią najlepszej wizytówki miasta, dlatego warto je odnowić i ożywić.
5. Odnowienie boiska zachęci działające w mieście amatorskie drużyny siatkarskie do aktywnego wykorzystania go. 
6. Rewitalizacja tego miejsca dzięki współpracy z organizacjami młodzieżowymi jest realna.
7. Środki finansowe potrzebne do odnowienia boiska dzięki wsparciu sponsorów jesteśmy w stanie pozyskać samodzielnie.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania pojawiły się w lokalnej prasie („Przegląd Suski”), na stronach internetowych urzędu miejskiego i gimnazjum. Rozpropagowane zostały wśród młodzieży (siatkarskie grupy sportowe) zainteresowanej z boiska. Staraliśmy się też dotrzeć szerzej do młodzieży za pomocą informacji na profilu Młodzieżowej Rady Miejskiej na Facebooku.
O wynikach naszej akcji w bezpośredniej rozmowie poinformowaliśmy burmistrza Susza i dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Zapoznanie się ze stanem boiska do piłki siatkowej.
2. Ustalenie instytucji zarządzającej terenem - CSiR
3. Wymiana piasku w porozumieniu z lokalnym przedsiębiorstwem transportowym – pozyskana firma Tenor.
4. Zorganizowanie akcji porządkowania terenu boiska przy współpracy z Młodzieżówą Radą Miejską.
5. Wyposażenie boiska w taśmy, siatkę, znaczniki – dzięki deklaracji burmistrza Susza.
6. Zamontowanie tablicy informacyjnej na wyniki, która będzie wykonana przez osoby niepełnosprawne dzięki współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Suszu.
7. Instalacja ławek przy boisku - pozyskany miejscowy zakład stolarski.
8. Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych – wypożyczenie sprzętu do uporządkowania terenu.
9. Zorganizowanie w CSiR punktu wypożyczania sprzętu do gry w plażówkę.
10. W sezonie letnim przy pomocy sojuszników zorganizowanie turniejów plażówki.
11. Przeprowadzenie w odstępach czasowych badania, czy zwiększyło się zainteresowanie młodzieży odnowionym miejscem.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Wyciągając wnioski z przeprowadzonego badania, postanowiliśmy uaktywnić miejsca do gry w plażówkę na Plaży Miejskiej w Suszu. Obiekty te dotychczas były nie dopracowane i nie zachęcały do uprawiania jakiegokolwiek sportu w tamtym miejscu.
Mamy zamiar wysypać tam piasek i zakupić potrzebny sprzęt, aby stworzyć atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu nie tylko dla młodzieży ale także osób dorosłych.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Uważamy, że największą naszą dumą jest zainteresowanie się lokalnych władz naszą działalnością. Spostrzegli Oni, że w Suszu nie mamy tylko konsumpcyjnej młodzieży, ale mamy ją aktywną, pragnącą zmian i cenią sobie zaangażowanie młodzieży w "politykę" miasteczka.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie możemy powiedzieć, że do końca nam się to nie udało, ale w odpowiednim czasie NA PEWNO przystąpimy do końcowego działania. Ze względu na nadciągające "Dni Susza" oraz "Triathlon", mamy ograniczone pole do działania. 
Nie chcielibyśmy zmarnować czasu, pracy i zaangażowania, aby nie dokończyć podjętych działań.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Jesteśmy umówieni z Burmistrzem i Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu co do przystąpienia do działań na plaży. Lokalny przedsiębiorca - właściciel żwirowni - obiecał nam zorganizowanie wywrotki piasku, aby wysypać je na boiskach do plażówki. Dyrektor CSiR'u zakupi potrzebny sprzęt (piłki, taśmy, siatki, słupki), które będą przechowywane na pobliskim orliku.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Razem z Młodzieżową Radą Miejską wysprzątaliśmy miejsca do plażówki i wypieliliśmy chwasty.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem CSiR, pomoże On nam nagłośnić gotowe obiekty do użytkowania, aby mieszkańcy dowiedzieli się że powstała taka inicjatywa.
Do realizacji podjętych działań możemy przystąpić dopiero po tych dwóch imprezach (lipiec).

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze