OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „zaplanujcie okolicę” – w relacji nie wynika, że efektem badania było utworzenie mapy miejsc w badanym terenie, które wymagają zmian itd. Zrealizowane badanie sprowadziło się do przeprowadzenia ankiety. WNIOSKI Wnioski są konkretne i na temat, zawierają pomysły na konkretne działania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji dwóch pomysłów, nie jest jednak szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych). Ponadto sprawdzający nie widzi związku między pomysłami na działania zaproponowanym w części „wnioski” z działaniami opisanymi w części „plan działań”. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Pracę wyróżnia innowacyjny charakter pomysłu informatora młodzieżowego o lokalnych atrakcjach. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzież dla młodzieży
Młodzież dla młodzieży

Witajcie. Jesteśmy uczniami II LO w Świdnicy, ale przede wszystkim, jesteśmy młodzieżą, której nie są obce problemy związane z brakiem miejsc dla młodych. Naszą pracą chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem i znaleźć możliwe jego rozwiązanie.

Witajcie. Jesteśmy uczniami II LO w Świdnicy, ale przede wszystkim, jesteśmy młodzieżą, której nie są obce problemy związane z brakiem miejsc dla młodych. Naszą pracą chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem i znaleźć możliwe jego rozwiązanie.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie zostało przeprowadzone dnia  16 marca 2015 r. w naszej szkole( II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy). Sporządziliśmy ankietę, która była podstawą naszych badań. Grupę docelową stanowili uczniowie klas 1 i 2 naszej szkoły. Ankietowani mieli za zadanie wypełnić ankietę na temat przestrzeni publicznej dla młodzieży w Świdnicy i miastach okolicznych. Badania zostały przeprowadzone na godzinie wychowawczej. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z okazji do wypowiedzenia swojego zdania na temat przestrzeni publicznej dla młodzieży. Uczniowie wypełniali ankiety w klasach, a my pod koniec lekcji zbieraliśmy wypełnione kartki. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czy młodzież w Świdnicy i miastach okolicznych jest usatysfakcjonowana z przestrzeni publicznej przeznaczonej dla niej?

Pytania zadane w ankiecie:
1.  Czy w twoim najbliższym otoczeniu jest wystarczająco dużo miejsc dla młodzieży?
W przypadku podania odpowiedzi pozytywnej prosiliśmy o podanie najczęściej odwiedzanych przez ankietujących miejsc, zaś w przypadku odpowiedzi negatywnej prosiliśmy o podanie przyczyny i pomysłu na rozwiązanie.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział 92 uczniów naszego liceum( próba 92 ankietowanych). Uznaliśmy, że przeprowadzenie badania w naszej szkole będzie adekwatne, gdyż do naszego liceum uczęszcza młodzież nie tylko ze Świdnicy ale z całego Powiatu Świdnickiego. Mogliśmy więc zaczerpnąć zdania od uczniów mieszkających w pobliskich miastach Świdnicy. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:

W naszym regionie jest sporo atrakcji dla młodzieży jednak to nadal za mało dla młodzieży świdnickiej. Bardzo duża ilość młodzieży z okolicznych miast i wiosek nie ma dobrego dojazdu do atrakcji w Świdnicy , bądź nie znajduje ciekawych atrakcji we własnych miastach. Jest wiele miejsc takich jak Młodzieżowe Domy Kultury lub kółka zainteresowań , jednak mają one wąską ofertę dla młodzieży. Młodzież uważa, że za mało funduszy przeznacza się na rozbudowę infrastruktury młodzieżowej, a także nie słucha się ich pomysłów.
Pomysły:
Remont obecnych miejsc dla młodzieży. Oczyszczenie obecnych zbiorników wodnych tj. zalew Witoszówka czy rzeka Młynówka. Zwiększenie oferty w Młodzieżowym Domu Kultury. Wprowadzenie rowerów wodnych i kajaków na zalewie Witoszówka. Lepszy dostęp do informacji- informator młodzieżowy o lokalnych atrakcjach

 


                       
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

O wynikach naszego badania zostali/zostaną poinformowani:
·         Pan Poseł Robert Jagła
·         Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego
·         Starosta Świdnicki
·         Młodzieżowa Rada Powiatu Świdnickiego
·         Wyniki zostały także zaprezentowane uczestnikom ankiety jak i zainteresowanym uczniom naszej szkoły

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zorganizujemy debatę w naszej szkole. Do rozmowy chcielibyśmy zaprosić samorządowców i polityków z naszego regionu. Zapytamy ich co mogą dla nas zrobić i co robić dalej, ażeby przestrzeń publiczna dla młodzieży powstawała coraz częściej. Chcąc zainteresować innych zaprosimy lokalne media do zrelacjowania debaty. Zorganizujemy także sondę uliczną , na której zapytamy młodzież jakie miejsce publiczne najbardziej jest potrzebne w tej chwili. Posiadając odpowiednie wyniki z sondy ulicznej skierujemy nasze pomysły do władz miasta Świdnicy. Chcielibyśmy dopilnować aby nasze starania miały realny wpływ na tworzenie się nowych miejsc dla młodzieży. W naszych działaniach będzie wspierał nas Poseł Robert Jagła.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!



Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze