OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „zaplanujcie okolicę” – w relacji nie wynika, że efektem badania było utworzenie mapy miejsc w badanym terenie, które wymagają zmian itd. Zrealizowane badanie sprowadziło się do przeprowadzenia wywiadów. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji jednego pomysłu, nie jest jednak szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzież dla Różanki
Młodzież dla Różanki

Na osiedlu Różanka, gdzie mieści się nasze gimnazjum, obok nowo wybudowanego CK Agora za walącym się płotem znajduje się niezagospodarowany teren, który ostatnio stał się dzikim wysypiskiem śmieci. Zainteresowaliśmy się tym problemem.

Na osiedlu Różanka, gdzie mieści się nasze gimnazjum, obok nowo wybudowanego CK Agora za walącym się płotem znajduje się niezagospodarowany teren, który ostatnio stał się dzikim wysypiskiem śmieci. Zainteresowaliśmy się tym problemem.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)


Na niezabudowanym terenie, kilkanaście lat temu wzniesiono budynek przeznaczony na szkołę. Niż demograficzny sprawił, że przerwana inwestycja zmieniła charakter, budynek stał  pusty. Potem przebudowano go i powstało CK Agora. Tam, gdzie wcześniej planowano zapewne szkolne boisko, dziś jest ogrodzony pusty plac, wyraźnie kontrastujący z nowoczesną siedzibą „Agory”.  Jako redakcja gazetki „Klik” jesteśmy zapraszani na wernisaże. Piszemy o nich cyklicznie. Zwróciliśmy więc uwagę na coraz bardziej zaniedbany teren koło Agory, powoli zmieniający się w nielegalne wysypisko, rosnące sterty gałęzi, worków ze śmieciami, hałdy ziemi i zniszczonych mebli. Postanowiliśmy jako przedstawiciele Rady SU i jego organu prasowego gazetki „Klik” zainteresować się tym placem na poważnie. Na zebraniu Rady SU podjęliśmy decyzję, aby coś z tym zrobić. Dowiedzieć się, jakie plany ma właściciel tego terenu, jakie propozycje mają mieszkańcy okolicznych domów i jak my możemy pomóc zmienić sytuację.


Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)


Rzecznik Straży Miejskiej:  Kto powinien pilnować porządku na tej posesji - jest to teren gminy. Mieszkańcy Różanki: Czy warto pomyśleć o innej funkcji dla ugoru przy „Agorze”? Kierownik z Agory: Czy nie przeszkadza Agorze niezagospodarowany teren? Czy mają pomysł na zagospodarowanie terenu, czy starali się o to, aby go przejąć i wykorzystać?
Urząd Miasta:  Czy są plany dotyczące zaniedbanego terenu. Wydział Edukacji: o termin realizacji podpisanych dokumentów przez Urząd
Redaktorkę Gazety Wrocławskiej: czy nikt do tej pory nie zgłaszał problemu, czy Gazeta mogłaby opublikować nasze wyniki. Uczniów Gimnazjum: Jakie my sami mamy pomysły dla tego terenu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Mieszkańcy okolicznych domów (w sumie 9 dorosłych i 6 dzieci); kierownik d/s realizacji projektów  „Agora” oraz 2 pracowników Agory; Urzędnicy Urzędu Miasta – 3, Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej, uczniowie z  Różanki – 32,  Założyliśmy na Facebooku wydarzenie.  Zamieszczaliśmy  krótkie artykuły na stronie facebookowej  Klik.  Na badania w terenie poświęciliśmy dwa popołudnia oraz jedno przedpołudnie. Sondę w szkole przeprowadziliśmy na spotkaniu zorganizowanym przez Radę SU, wywieszając  plakaty na tablicach SU i redakcji gazetki, na długiej  przerwie uczniowie z obsługi radiowęzła przypomnieli o mającej odbyć się  ankiecie dla uczniów zamieszkujących Różankę.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Mieszkańcy chcą zmian i podoba  im się plan wybudowania tu placu sportowego, placu zabaw i skweru – pomysł uczniów zamieszkujących Różankę. Nikt z rozmówców nie wiedział o istniejących planach budowy przedszkola. Uświadomił nas kierownik  Agory pokazując zgodę z 15 lutego 2015 r., Wybraliśmy się do urzędu. Spotkaliśmy się z zarządcami tego terenu, którzy potwierdzili, że ma powstać przedszkole. Jednak urzędnicy dali nam cień nadziei. Poradzili skontaktować się z Wydziałem Edukacji. W czasie rozmów w Wydziale Edukacji  przekonaliśmy się, że na nic nie przydadzą się nasze pomysły, gdyż miasto ma już plan zagospodarowania terenu, a obiekt przedszkolny ma powstać  za 2-4 lata. Ale wysypisko jeszcze się rozrośnie, czy decyzja urzędników przesądza sprawę i czy jest najlepszym rozwiązaniem. Przedszkole jest potrzebne, ale zamknięta w efektownej architekturze „Agora” nie otrzyma wsparcia od takiego sąsiada. Skwer z ławeczkami, skatepark, kort tenisowy - przyciągnęłyby tu więcej mieszkańców.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

1. Wnioski w formie artykułu przesłaliśmy do "Gazety Wrocławskiej" oraz przedstawiliśmy na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. Ponadto napisaliśmy artykuł, który został opublikowany na stronie facebookowej gazetki "Klik" oraz na fanpage naszego projektu XXI Sejm Dzieci i Młodzieży - Młodzież dla Różanki.
3. Przekazywaliśmy na bieżąco wszystkie osiągane przez nas wiadomości do opiekuna SU.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?


Dla nas pozostaje na pocieszenie to, co powiedział nam jeden spotkany w „Agorze” chłopak. Uświadomił nam, że mamy na wyciągnięcie ręki inny teren – nasz szkolny park – i na nim możemy skupić swoją aktywność. Od jakiegoś czasu jest trochę zaniedbane i zapomniane boisko do gry w kosza oraz ping ponga. Postanowiliśmy więc spróbować u nas. Przydałyby się ławki, nowe kubły na śmieci i niedrogi sprzęt do Street Workuto. Byłaby to pierwsza szkoła z takim sprzętem we Wrocławiu, jeśli nie w Polsce. Zaczynamy więc nowy projekt. Może nam się uda? Ale i tak szkoda nam ugoru przy „Agorze”.
Działania w sprawie szkolnego parku:
Złożenie wniosku do miasta Wrocław o skorzystanie z puli 1000 zł z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Zorganizowanie szkolnego festynu - zapoznamy lokalną społeczność o naszej inicjatywie, zaprosimy pracowników CK Agora
Rozmowy z dyrekcją Gimnazjum nr 27
Wysłanie pisma do Wrocławskiego Wydziału Edukacji ws. renowacji parku
Pilotowanie zamierzeń miasta co do dzikiego pola

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze