OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Większość pytań była konkretna. Z relacji wynika, że forma zadania miała charakter wywiadu, tym samym wykonanie odbiegało od wybranej metody (patrz: „Przewodnik”, ścieżka: Telewizja przyjechała). Zadanie straciło swój animacyjny charakter. Nie postawiono pytania badawczego. Nie przedstawiono terminu badania. Ponadto z załączonych materiałów prasowych wynika, że część zadania została przeprowadzona w formie debaty. Trudno ocenić, w jakim stopniu wnioski opracowano na podstawie debaty, a w jakim na podstawie realizacji działania rekrutacyjnego. Przedstawione propozycje mają postać pomysłów na działanie w przestrzeni publicznej, jednak warto je doprecyzować. Plan działań nie zawiera konkretnych zadań, które mogą zostać podjęte w celu wykonania wybranego pomysłu. W upowszechnienie rezultatów włączyły się lokalne media. Życzymy sukcesów w realizacji lokalnych przedsięwzięć.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzież Tu i Teraz !!
Młodzież Tu i Teraz !!

Chcąc dowiedzieć się z jakimi przeszkodami w naszej gminie boryka się młodzież przeprowadziliśmy wywiady z rówieśnikami i przedstawicielami społeczności lokalnej.Przedstawiamy wynik naszego badania mamy nadzieje że poprawi się jakość życia młodzieży

Chcąc dowiedzieć się z jakimi przeszkodami w naszej gminie boryka się młodzież przeprowadziliśmy wywiady z rówieśnikami i przedstawicielami społeczności lokalnej.Przedstawiamy wynik naszego badania mamy nadzieje że poprawi się jakość życia młodzieży

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

W celu zebrania jak największej ilości informacji chodziliśmy po gminie i prosiliśmy o udzielenie wywiadu osoby z różnych grup społecznych. Do naszej dyspozycji mieliśmy profesjonalny sprzęt do nagrywania, głowy pełne pomysłów, a także wiele zaprzyjaźnionych osób. Badanie przebiegło pomyślnie, dużo osób z otoczenia zabrało głos, dzięki czemu dowiedzieliśmy się mnóstwa przydatnych wiadomości odnośnie przystosowania gminy do potrzeb młodzieży. Pytani mieścili się praktycznie w każdej grupie wiekowej, ich odpowiedzi  były jednogłośne, a również podzielone. Odwiedziliśmy z kamerą lokalne przedsiębiorstwa oraz instytucje, gdzie również otrzymaliśmy wnikliwe i sprecyzowane odpowiedzi.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Uczestnicy odpowiadali na następujące pytania :

 • Czy masz możliwość rozwijać swoje pasje w naszej gminie?
 • Czy chciałbyś zmienić coś w swoim otoczeniu?
 • Czy brakuje Ci w najbliższym otoczeniu np. jakiś miejsc do rekreacji lub rozrywki?
 • Czy jesteś za organizacją wydarzeń plenerowych?
 • Czy brakuje Ci w gminie ośrodków rekreacyjnych np. hali sportowej?
 • Jakie są Twoje oczekiwania względem władz gminy pod kątem rozrywki?
 • Czy według Ciebie młodzież gminna ma miejsce do spotkań? 
 • Jakich rozrywek brakuje Ci w gminie?Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział przedstawiciele różnych sfer społecznych od polityków do uczniów m.in.
 • Senator RP
 • Władze pow. starogardzkiego i gm. Skarszewy
 • Red. Expressu Rolniczego
 • Mieszkańcy gm. Skarszewy
 • Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie ZSR CKP Bolesławowo
 • Dyrektor GOKiBP
 • Dyrektor GOOSiP-u
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Edukacja dla Rolnictwa


I wielu innych…
Tym samym chcieliśmy pozyskać informacje i opinie na temat potrzeb młodych w naszej gminie od każdej grupy społecznej. Dzięki temu mamy bardzo szeroki zakres odpowiedzi i możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski, a także rozpocząć aktywne działanie i wyjść naprzeciw młodzieży w gminie. W badaniu brało udział około 50 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

W naszej gminie młodzież narzeka na brak:
 • Miejsc do spotkań w wolnym czasie–prośba do władz gminy o utworzenie centrum młodzieżowego
 • Imprez młodzieżowych–spotkaliśmy się ze Stowarzyszeniem Nie Ma Lipy w celu współpracy przy organizacji sierpniowego Dnia Młodzieży
 • Wydarzeń plenerowych oraz kulturalnych–porozumienie z GOKiBP w celu organizacji większej ilości młodzieżowych wernisaży, wystaw, spotkań autorskich
 • Kina, pokazów filmowych–zorganizowanie plenerowych pokazów filmowych w OTW Borówno
 • Zajęć poza szkolnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych–w tym celu udamy się do takich organizacji, jak GOKiBP, OPP i GOSSiP z wnioskiem o urozmaicenie wolnego czasu młodzieży
 • Młodzieżowej prasy lokalnej–prośba do władz gminy o udostępnienie kilku stron w lokalnym miesięczniku „Nowe Skarszewy”


Największym problemem młodych jest to, że nie mogą dojść do głosu, dlatego też planujemy założenie Młodzieżowej Rady Gminy oraz organizację debat z przedstawicielami władz i różnych organizacji
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

W celu ogłoszenia wyników spotkaliśmy się z burmistrzem i przedstawiliśmy mu nasze postulaty, a także intensywnie staraliśmy się o spotkania z mass-mediami. Udaliśmy się do redakcji miesięcznika „Nowe Skarszewy”, gdzie zostaną opublikowane wyniki z naszego badania oraz przebiegu debaty. Oprócz tego spotkaliśmy się z redaktorem „Rolnika Pomorskiego”, „Przeglądu Samorządowego” oraz „Expressu Rolniczego” i „Dzień Dobry Starogard” w celu publikacji efektów badania. Podjęliśmy również współpracę z fanpage - ami takimi jak „Modrowiak”, „ZSRCKP Bolesławowo”, „Nie Ma Lipy”, „Skarszewy”, „Gramy Rap” oraz „Gminny Ośrodek Kultury Skarszewy”.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Na początek chcemy podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem Nie Ma Lipy, co umożliwia nam organizowanie eventów, na skalę województwa. Pierwotnie planujemy zaaranżowanie w sierpniu Dnia Młodzieży, który pozwoliłoby oderwać się młodym od letniej rutyny. Impreza ta złożona będzie z wielu elementów m.in. kursów tanecznych oraz turniejów sportowych, a na końcu podsumowana koncertem muzycznym . Jak już wspomnieliśmy zorganizowaliśmy debatę, która jest pierwszą z serii cyklicznych spotkań, których hasło brzmi „Młodzież tu i teraz”. Dyskusje te mają umożliwić lokalnej młodzieży pokazanie czego tak naprawdę potrzebują, lecz także będzie to szansa, by pokazać włodarzom, że młodzi ludzie są w stanie działać na rzecz społeczeństwa, a nie jak są zwykle postrzegani, czyli jako leniwi, narzekający nastolatkowie. Ostatnim działaniem, którego chcemy się podjąć  jest założenie Młodzieżowej Rady Gminy. Będzie ona nie tylko łącznikiem z władzami, ale również motorem napędowym dla działań lokalnej młodzieży.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.Wraz ze Stowarzyszeniem Nie Ma Lipy, w którym prężnie się udzielamy braliśmy udział w organizacji Majówki Skarszewskiej pod patronatem m. in. Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas wydarzenia odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Reprezentantami Polski, a Reprezentantami Gminy Skarszewy, następnie zaplanowana była dyskoteka pod gwiazdami. Wystąpiły zespoły disco polo w tym znana formacja Bayera. Do naszych obowiązków należały głównie typowo organizacyjne sprawy takie jak rozdawanie ulotek, wieszanie plakatów, pilnowanie porządku w czasie meczu itp. W akcji wzięła udział młodzież,  co świadczy o chęci zaangażowania się w życie miasta.
W międzyczasie zaaranżowaliśmy spotkanie z Burmistrzem, gdzie młodzież mogła się wypowiedzieć czego im brakuje w Skarszewach, co by zmienili oraz czego oczekują i ustalić dalszy plan działania.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem była wysoka frekwencja, zainteresowani  ludzie tłumnie przybywali, z czego połowa to była młodzież. Jest to dowodem na to, że wystarczy wskrzesić iskrę, by powstał płomień jakim są młodzi ludzie i ich ogromny potencjał. Pomagając przy organizacji Majówki pokazaliśmy, że wolny czas można inaczej spożytkować niż siedzieć przed komputerem. Ze Stowarzyszeniem dajemy doskonały przykład tego, że młodzież może wiele osiągnąć. Wystarczy tylko mieć chęci i zapał do pracy, czego młodemu pokoleniu skarszewiaków z pewnością nie brakuje.  Jesteśmy bardzo dumni z postawy naszych rówieśników, którzy zamiast narzekać, że brakuje rozrywek,  robią tak, aby jak najlepiej urozmaicić życie w Skarszewach. Młodzież została przedstawiona w korzystnym świetle, przez co łatwiej im dojść do głosu.
Co się NIE udało i dlaczego?


Mieszkańcom Skarszew najbardziej brakuje hali sportowej ,jednakże my młodzi nie jesteśmy w stanie tego zorganizować. Na jednej z debat na ten temat wypowiedział się wiceburmistrz miasta, który zapewnił, że już jest wytyczone miejsce oraz projekt centrum sportowego. Jedyne co mogliśmy zrobić w naszej mocy to złożenie do gminy petycji.

Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?


Naszym wsparciem był przede wszystkim Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta. Zaopatrywali nas w niezbędne do reklamy plakaty i ulotki. Natomiast wsparcie medialnie mieliśmy w takich redakcjach jak „Express Rolniczy” czy też „Rolnik Pomorski” oraz  „Dzień  Dobry Starogard”. Ułatwiło nam to dostęp do dużej liczby odbiorców. 
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Dzięki naszym działaniom zmobilizowaliśmy młodzież do intensywnej pracy nad rozrywką w Skarszewach. Wolontariusze biorący udział w Skarszewskiej Majówce składali się z samych młodych ludzi. Pragniemy wykorzystać ich potencjał i chęć do współpracy, im więcej rąk tym lepiej. Najważniejszą kwestią są ich pomysły , każdy z osobna jest oryginalny  i rewolucyjny.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?Zdecydowanie tak. Naszym głównym celem jest pozbawienie skarszewskiej młodzieży codziennej rutyny, chcemy organizować różne zajęcia pozalekcyjne przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.Również jako członkowie Stowarzyszenia Nie Ma Lipy jesteśmy  w trakcie przygotowań do Dnia Młodzieży, który odbędzie się 8 sierpnia.
Aktualnie jesteśmy w trakcie układania trasy gry miejskiej o tematyce kociewskiej z elementami historii miasta.

Chcemy także zachęcać coraz więcej młodych do produktywnego spędzania czasu (poprzez takie wydarzenia jak na przykład Majówka Skarszewska), mają bardzo duże możliwości.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze