OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorki zaproponowały kilka wniosków, z czego jeden na charakter konkretny i realny do przeprowadzenia w przestrzeni publicznej (impreza kulturalna). PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Młodzieżowy Zamek !
Młodzieżowy Zamek !

  1.    Młodzieżowy zamek. Atutem Sanoka jest Muzeum Historyczne, czyli m.in. zamek z kolekcją ikon i pracami Beksińskiego. Co zrobić, aby zamek stał się przestrzenią dla młodzieży?

  1.    Młodzieżowy zamek. Atutem Sanoka jest Muzeum Historyczne, czyli m.in. zamek z kolekcją ikon i pracami Beksińskiego. Co zrobić, aby zamek stał się przestrzenią dla młodzieży?

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

   „Pocztówka do przeszłości” to nasza metoda na uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież w Sanoku?”. Jako obszar badania wybrałyśmy centrum Sanoka, czyli Rynek z przyległymi do niego ulicami. Jednak nim to nastąpiło zaplanowałyśmy pracę i pytania badawcze, a także pytania, które zadałyśmy uczestnikom projektu. Odszukałyśmy stare pocztówki m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku i wybrałyśmy te, które posłużyły nam do badania. Kopie wykonałyśmy w szkolnej bibliotece, gdzie po zapoznaniu się z pracą „Sanok. Dzieje miasta” wybrałyśmy adresata Bartka z Sandomierza, któremu Jerzy II nadał w 1339 r. wójtostwo sanockie.


   Akcję „Pocztówki do przeszłości” przeprowadziłyśmy 31 marca br.. Nagrałyśmy wypowiedzi kilku osób, aby je zamieścić w filmie. Przyznajemy, że nie było wielu odważnych, którzy chcieli opowiadać przed kamerą.
 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania:


* Jakie są możliwości badanego miejsca?
* Czym możemy się pochwalić?
* Czego oczekujemy od wybranego miejsca?
Pytania dla uczestników badania:


* Jakimi możliwości ma Sanok?
* Jakimi miejscami, zabytkami możemy się w Sanoku pochwalić?
* Co jest szczególnie interesującego w Sanoku?
* Gdzie najchętniej młodzi ludzie spędzają czas?
* Co wymaga zmiany, czy też poprawy? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

   W akcji „Pocztówka do przeszłości” wzięło udział 15 osób, a cztery inne dodatkowo wypowiedziały się przed kamerą. Wybrane relacje zamieściłyśmy w filmie. Badani to losowo wybrane osoby, które wyraziły zgodę na napisanie kartki. Były to osoby w różnym wieku, ale w większości ludzie młodzi od 19 do 25. Najstarsza osoba miała 68 lat.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:


* W centrum Sanoka jest wiele miejsc, którymi można się pochwalić i spędzić czas z przyjaciółmi.
* Najbardziej atrakcyjnym miejscem jest zamek i jego otoczenie, które wchodzą w skład Muzeum Historycznego w Sanoku.
* Rynek i jego okolica są miejscem zadbanym, ale warto aby było to też miejsce spotkań dla młodzieży.
* Imprezy kulturalne kierowane szczególnie do młodych, a odbywające się w otoczeniu zamku mogą być atrakcyjną formą spędzania przez nich wolnego czasu.
Propozycje:


* Warto promować wśród mieszkańców miejsca w centrum Sanoka, jako te, które służą wszystkim, a szczególnie młodym ludziom do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.
* Warto, aby została zorganizowana impreza kulturalna w otoczeniu zamku kierowana do młodzieży i pokazująca atuty miejsca.
* Warto, aby inicjatorem i pomysłodawcą działań skierowanych do młodzieży byli uczniowie sanockich liceów i techników, którzy będą działać wspólnie.
 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

   Po zebraniu materiałów, pocztówek zapoznałyśmy się z tym co zostało napisane przez ankietowanych i opracowałyśmy informację na stronę szkoły. O wynikach naszej akcji „Pocztówka do przeszłości” z wnioskami i propozycjami poinformowałyśmy naszych nauczycieli, w tym opiekunki samorządu uczniowskiego, nasze koleżanki i kolegów. Ponadto nasze propozycje przedstawiłyśmy w Muzeum Historycznym w Sanoku.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

* We współpracy z przedstawicielami samorządu szkoły oraz samorządami innych sanockich szkół, Muzeum Historycznym w Sanoku zostanie zorganizowana akcja skierowana dla młodych ludzi pokazująca atuty Sanoka i centrum miasta.
* Wybór formy i miejsca przedsięwzięcia będzie miał na celu promocję spędzania wolnego czasu w ciekawy i atrakcyjny sposób. Ponadto akcja będzie przygotowana przez młodzież i skierowana do młodzieży.
* Akcja zostanie przygotowana w otoczeniu zamku, tak aby pokazać, że to miejsce może być też przestrzenią dla młodzieży.
 
Cel akcji: promowanie ciekawego miejsca, a przede wszystkim sposobu na spędzanie wolnego czasu wśród młodych ludzi,
 
Naszą rolą będzie pozyskanie sojuszników w innych szkołach (samorządach uczniowskich), a także koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem akcji promocyjnej. Będziemy też angażować się we współpracę z Muzeum Historycznym w Sanoku.
 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze