OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadziłyście kilka ciekawych działań. Badanie jest zgodne z przewodnikiem, angażuje lokalną społeczność, wykorzystano elementy animacyjne. Pytania są konkretne, jednak nie wszystkie dotyczą tematu przestrzeni. Wniosków jest wiele, są konkretne, jednak nie wszystkie dotyczą przestrzeni publicznej. Podobnie plan działań również nie dotyczy przestrzeni publicznej. Szczególną wartością pracy jest pozyskanie partnerów i kontakt z mediami.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

MM.TV - Młodzi Młodym
MM.TV - Młodzi Młodym

28.03.2015 r. przeprowadziłyśmy krótkie wywiady z mieszkańcami Skierniewic na temat przestrzeni publicznej dla młodzieży. Jakie są ich oczekiwania, a jakie mają pomysły? Reportaż i relacja już dostępne na naszej stronie!

28.03.2015 r. przeprowadziłyśmy krótkie wywiady z mieszkańcami Skierniewic na temat przestrzeni publicznej dla młodzieży. Jakie są ich oczekiwania, a jakie mają pomysły? Reportaż i relacja już dostępne na naszej stronie!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

28.03.2015 r. (w godz. 11-13) przeprowadziłyśmy badanie główne. Zorganizowałyśmy happening na Rynku Miejskim, po uprzednim otrzymaniu zgody od Prezydenta Miasta Skierniewice. Stanowisko, które rozłożyłyśmy przyciągało uwagę zarówno młodych, jak i trochę starszych. Z pewnością jest to zasługa kolorowych transparentów, balonów, plakatów zapowiadających wydarzenie, a także audycji o nim w lokalnym radiu. Dzięki stworzonemu kącikowi dla dzieci, rodzice mogli udzielać wywiadu, podczas gdy ich pociechy miały zapewnioną opiekę. Panowała wspaniała atmosfera! Ci, którzy przestraszyli się kamery, chętnie słuchali o idei naszego projektu, zapoznawali się z ulotkami, które otrzymałyśmy od partnerów. Biorący udział w badaniu mogli liczyć na słodki poczęstunek oraz upominek ufundowany przez sponsora. Chcąc urozmaicić reportaż o opinie ekspertów zaprosiłyśmy do udziału w badaniu m.in. Prezydenta Miasta Skierniewice.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Oto pytania badawcze z badania kontrolnego i głównego: Jak powinna wyglądać przestrzeń, w której młodzież mogłaby się rozwijać? Co powinno znaleźć się w przestrzeni publicznej dla młodych? Czy przestrzeń wokół Rynku jest odpowiednio zagospodarowana? Czego brakuje? Jak rozumiesz przestrzeń publiczną? Gdzie młodzi mogą spędzać swój wolny czas? Czy w ostatnim czasie namawiano Cię do zapisu na zajęcia dod.? Czy młodzi chętnie uczęszczają na zajęcia dod.? Czy młodzież posiada i chętnie rozwija swoje pasje? Czy znasz ofertę zajęć, którą dysponuje miasto? Czy jest odpowiednio promowana? Jakich miejsc w przestrzeni publicznej dla młodych brakuje? Czy wiążesz swoją przyszłość z tym miastem?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Chciałyśmy dotrzeć do osób w różnym wieku. Uznałyśmy, że wnioski będą trafniejsze, gdy uwzględnią potrzeby młodych i sugestie starszych. W badaniu kontrolnym wzięło udział 200 osób(12-67 lat)(Rynek Miejski-20 osób,gimnazjum-95,liceum-85).Pozwoliło to na znalezienie ważnego aspektu i realizację zadania. Celem badania głównego było zebranie opinii na temat form spędzania wolnego czasu. Jako, iż temat nie musi z nazwy dot. tylko młodych, postanowiłyśmy zaangażować wszystkich zainteresowanych tematem. Przeprowadziłyśmy też wywiady z osobami związanymi ze skierniewicką młodzieżą, by wzbogacić wnioski. Udział wzięło 39 osób(4 ekspertów i 35 uczestników happeningu).Łączna liczba uczestników:239.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Należy bardziej promować wydarzenia adresowane do społeczności lokalnej, w szczególności te kierowane do młodzieży.
2. Oferta zajęć dodatkowych powinna być poprzedzona konsultacjami z zainteresowanymi, by odpowiadały ich gustom.
3. Należy zwiększyć aktywność młodych ludzi poprzez partycypację obywatelską: konsultacje społeczne, warsztaty przyszłościowe, debaty i sondy uliczne, otwartą przestrzeń np. happeningi poruszające ważne kwestie.
4. Należy dostosować ofertę miasta do potrzeb młodych, aby mogli realizować się w tych dziedzinach, w których czuje się najlepiej.
5. Należy zwiększyć konkurencyjność oferty już istniejącej, która na tle ofert innych miast nie wypada korzystnie. Młodzi ludzie coraz chętniej wyjeżdżają w celu uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach. Warto pozbyć się tego trendu i szerzyć lokalny patriotyzm.
6. Należy znowelizować statut i zwiększyć budżet Młodzieżowej Rady Miasta, która mimo chęci i pomysłów, nie może rozwijać miasta w kierunku przyjaznym młodzieży.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Najpierw z wynikami badania zapoznał się nasz opiekun-dr Anna Olczak. By zwiększyć liczbę odbiorców zorganizowałyśmy debatę. Na niej przedstawiłyśmy wyniki uczniom i dyrekcji naszego liceum, uczniom z Gimnazjum nr 3 oraz zaproszonym gościom, w tym przedstawicielom: Powiatowego Urzędu Pracy, Fundacji Teatr Realistyczny, Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą RM Skierniewice, lokalnych mediów. Spotkałyśmy się z Prezydentem Miasta Skierniewice, któremu przybliżyłyśmy ideę projektu oraz wnioski. Swój czas poświęciła nam też poseł na Sejm p. Dorota Rutkowska, którą ucieszyły nasze działania na rzecz młodych. Aby wnioski trafiły do Skierniewiczan przekazałyśmy je lokalnym mediom.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zależy nam na powstaniu w najbliższym czasie Klubu "Młodzi i Aktywni" we współpracy z ekspertami ds. młodzieży w naszym mieście (np. MOK) oraz z lokalnymi mediami przy naszym liceum, a później w innych szkołach. W planach mamy zaprojektowanie folderów informacyjnych i kalendarzy uwzględniających ważne wydarzenia dla młodzieży, wpisanie do kalendarza imprez stałych naszego liceum "Przeglądu talentów", który mobilizowałby młodych do działania, cykliczne audycje w Radiu RSC informujące o ważnych wydarzeniach dla młodzieży, debaty w szkołach lub zrealizowanie tematu o perspektywach młodych na godzinach wychowawczych, reaktywację szkolnej gazetki "Prusak", założenie strony, na której przekazywałybyśmy najważniejsze informacje dla młodych, powstanie autorskiego programu o Skierniewicach (trwają już rozmowy z telewizją kablową), a także zorganizowanie spotkania z aktywną młodzieżą i przedsiębiorcami, które formatem przypominałoby Dzień Przedsiębiorczości. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze