OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorki zaproponowały kilka wniosków, z czego jeden na charakter konkretny i realny do przeprowadzenia w przestrzeni publicznej (budowa basenu). PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

"Moja Mała Ojczyzna wczoraj, dziś i jutro- pocztówka do przeszłości"
"Moja Mała Ojczyzna wczoraj, dziś i jutro- pocztówka do przeszłości"

Badanie miało na celu ukazanie obrazu naszej Małej Ojczyzny na przestrzeni wielu lat, tak by uczestnicy mogli dostrzec, co się zmieniło zarówno na dobre, jak i na złe, a czego jeszcze brakuje - te same pytania, różne grupy społeczne, jeden głos.

Badanie miało na celu ukazanie obrazu naszej Małej Ojczyzny na przestrzeni wielu lat, tak by uczestnicy mogli dostrzec, co się zmieniło zarówno na dobre, jak i na złe, a czego jeszcze brakuje - te same pytania, różne grupy społeczne, jeden głos.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku musiałyśmy znaleźć osoby, które posiadają stare zdjęcia naszej Małej Ojczyzny. W tym celu udałyśmy się do mieszkańców wsi, którzy pamiętają zamierzchłe czasy. Po zdobyciu potrzebnych materiałów udałyśmy się do Pani Dyrektor naszego Gimnazjum, która wydrukowała nam pocztówki. Chcąc pokazać uczestnikom badania jak nasza wieś wyglądała kilkadziesiąt lat temu, przygotowałyśmy wystawę fotografii. Końcowym etapem prac było poszukiwanie informacji o zasłużonych mieszkańcach oraz wykonanie skrzynki na kartki pocztowe. Badanie odbyło się w kilku etapach. 25 marca poprosiłyśmy pierwszoklasistów o narysowanie miejsc, które najbardziej podobają im się w naszej okolicy. Dzień później zapytałyśmy piątoklasistów i szóstoklasistów, co sądzą o naszej wiosce. Dnia 1 kwietnia pocztówki wysyłali nasi koledzy z klasy. Na koniec wypowiedziały się osoby dorosłe: nauczyciele, student i doktor Nauk Politycznych. Badanie odbywało się głównie w szkole, ale także w naszych domach.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
  • Co u nas jest wyjątkowego?
  • Co potrzebuje poprawy?
  • Jakiej przestrzeni potrzebują mieszkańcy naszej wsi?
  • Jak działania mające na celu budowę bądź naprawę przestrzeni publicznej wpłyną na społeczność lokalną?
  • Jak nasza Mała Ojczyzna będzie wyglądać jutro?

Pytania zadane uczestnikom naszego badania:
  • Czym możemy się pochwalić?
  • Co zmieniło się na lepsze?
  • Co zmieniło się na gorsze?
  • Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 21 uczniów pierwszej, 18 piątej, 17 szóstej klasy, 27 gimnazjalistów z trzeciej klasy, trzyletnia dziewczynka, 4 nauczycieli, studentka oraz doktor Nauk Politycznych, w sumie 90 osób. Badanie przeprowadzono w tak wielu grupach społecznych występujących w naszej wsi, aby porównać ich zdania na temat zmian zachodzących na terenie naszej Małej Ojczyzny. Udział dzieci w badaniu jest ważny, gdyż to one są przyszłością naszej miejscowości. Przedstawicieli młodzieży było najwięcej, ponieważ to ich dotyczyła głównie nasza analiza. Dorośli odpowiedzieli na nasze pytania, jako osoby związane z młodzieżą, które wiedzą, co trzeba zmienić, aby nam wszystkim żyło się lepiej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Najbardziej w naszej miejscowości zmieniła się Szkoła, oczywiście na lepsze.
2. Na gorsze zmieniło się środowisko, którego zanieczyszczenie bardzo wzrosło.
3. Młodzi potrzebują basenu oraz Domu Kultury.
4. Osoby biorące udział w badaniu częściej zauważają korzystne zmiany w naszej okolicy.
5. Opinie o naszej Małej Ojczyźnie są podobne we wszystkich badanych grupach.
Przede wszystkim chciałybyśmy zdobyć informację o możliwościach budowy basenu lub Domu Kultury w naszej miejscowości. W tym celu mamy zamiar udać się do Wójta Gminy Jarosław, sołtysa wsi oraz gminnych radnych, aby zapytać o tą sprawę.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Ogłosiłyśmy nasze wyniki w szkole oraz indywidualnie uczestnikom naszego badania. Zrobiłyśmy zestawienie wyników i przekazałyśmy uczestnikom badania opracowane dane. Wyniki ukazały się także na stronie internetowej naszego Gimnazjum (http://gimwolkapel.edupage.org/news/#155).

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Planujemy udać się do Urzędu Gminy Jarosław, aby zapytać Wójta o realne szanse budowy basenu lub Domu Kultury w Wólce Pełkińskiej. Chciałybyśmy także skontaktować się z sołtysem oraz gminnymi radnymi i poznać ich opinie odnośnie budowy takich obiektów we wsi. Mogłybyśmy także zbierać podpisy pod petycją dotyczącą powyższego tematu. Jeżeli wszystkie podmioty wyraziłyby aprobatę, można zorganizować koncert (oczywiście za zgodą odpowiednich instytucji) i zacząć zbierać pieniądze na ten cel. Dodatkowymi źródłami finansowania mogą być: sponsorzy, zbiórki surowców wtórnych oraz utworzenie organizacji pożytku publicznego (OPP) pozwalającej mieszkańcom na przekazywanie 1% podatku dochodowego na tą inicjatywę. Istotnym elementem jest także weryfikacja możliwości sfinansowania inwestycji (lub jej części) z środków Unii Europejskiej.
Istnieje jednak możliwość, iż budowa wymienionych obiektów jest już zaplanowana i nie będzie konieczne organizowanie dodatkowych funduszy na ten cel.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze