OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Pogoda pokazała, że dobrze było mieć plan B :) Wasze zadanie było dobrze przygotowane, uczestnicy dostali wskazówki, a Wy podzieliliście się pracą. Zadaliście pytania dotyczące potrzeb różnych grup mieszkańców. Pierwsza, wstępna ankieta jest dobrym, uzupełniającym elementem. Wasz film pokazuje wprawdzie badane przez Was miejsca ale nie widać na nim żadnych uczestników ani sposobu, w który zostało przeprowadzone badanie (dokumentacji badania nie ma również na zdjęciach). Z ogłoszeniem o Waszym badaniu w radiu nie musicie czekać do czasu ogłoszenia wyników - możecie to zrobić od razu. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Moje, twoje - NASZE
Moje, twoje - NASZE

31 marca 2015 roku w godzinach popołudniowych na popularnym portalu społecznościowym została udostępniona ankieta skierowana do mieszkańców Gryfic, odpowiedziały na nią 34 osoby. Jej wyniki zaskoczyły i dały do myślenia. Zobaczcie sami.

31 marca 2015 roku w godzinach popołudniowych na popularnym portalu społecznościowym została udostępniona ankieta skierowana do mieszkańców Gryfic, odpowiedziały na nią 34 osoby. Jej wyniki zaskoczyły i dały do myślenia. Zobaczcie sami.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło dwóch miejsc na terenie Gryfic, które mieszkańcy wskazali, jako:
a) godne pochwalenia się nim - Park Miejski
b) miejsce, które chcą zmienić - Akwen wodny "Oczko"

Przed rozpoczęciem badania ułożyliśmy pytania badawcze, na podstawie, których stworzyliśmy kartę obserwacji. Na wypadek deszczu przewidzieliśmy plan B, czyli przeniesienie spaceru na inny termin i tek w rzeczywistości się stało. Spacer odbył się 2 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00. Wszyscy uczestnicy tworzyli jedną grupę, lecz zostali poproszeni przez osobę oprowadzającą (Dominika Jaksim) o zwracanie uwagi na inne rzeczy. Gdy uczestnicy stwierdzili, że jakiś element przestrzeni potrzebuje udokumentowania kamerzysta (Jakub Jaksim) nagrywał dany element. Spacer przebiegał sprawnie i w miłej atmosferze. Spacer potrwał 2h a po jego zakończeniu wszyscy uczestnicy rozeszli się do domu z poczuciem spełnienia obowiązku obywatelskiego.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania zawarte w pierwszej ankiecie: 
1. Czy według Pani/Pana w Gryficach znajdują się miejsca problematyczne, zaniedbane?
2. W jaki sposób można zmienić sytuacje opisaną w powyżej?
3. Co można zmienić w naszym otoczeniu?
4. Czego brakuje w Gryficach?
5. Co jest warte uwagi w Gryficach?
 
Na kartach obserwacji pojawiły się pytania wynikające z wcześniejszych odpowiedzi ankietowanych:
1. Czy miejsce jest bezpieczne?
2. Czy jest oświetlone?
3. Czy miejsce jest czyste?
4. Czy miejsce jest przystosowane dla niepełnosprawnych?
5. Czy miejsce jest przystosowane do matki z dzieckiem?
 
Wszelkie wątpliwości, co do pytań zgłaszane były w trakcie trwania spaceru i były one na bieżąco wyjaśniane. 

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W ankiecie dotyczącej miasta według Gryficzan udział wzięły 34 osoby w różnym wieku i z różnych środowisk.

W spacerze badawczym brało udział 15 osób:
- 3 uczniów szkoły podstawowej
- 5 nastolatków
- 7 osób dorosłych
 
Grupa liczyła 15 osób, aby nie utrudniać ruchu pozostałym spacerowiczom w parku miejskim a także nie stwarzać zagrożenia podczas poruszania się po mieście. Osoby zostały dobrane w taki sposób, aby miały różne poglądy na temat danego miejsca, aby nie zabrakło żadnej grupy wiekowej.

Razem udział wzięło: 49 osób
 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. W trakcie przeprowadzania ankiety rozeznaniowej zauważyliśmy jak wielu mieszkańców Gryfic uważa, że Gryfice to piękne miasto, w którym trzeba po prosty przeprowadzić parę zmian "kosmetycznych" takich jak regularniejsze koszenie trawy.
2. Podczas przemieszczania się ulicami miasta, aby dotrzeć do wybranych miejsc, uczestnicy zauważyli brak sygnalizacji świetlnej dla osób niewidomych.
3. Uczestnicy dostrzegli potrzebę zorganizowania miejsca wypoczynku dla młodzieży.
4. Uczestnicy chcieliby przywrócić Akwen wodny "Oczko" do stanu z przed kilku lat, kiedy funkcjonował.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiliśmy na naszych profilach na stronie społecznościowej Facebook. Po zakończeniu przerwy świątecznej mamy zamiar ogłosić je także w naszej szkole na lekcji Wiedzy o Społeczeństwie, a jeśli zostaniemy przyjęci do projektu mamy zamiar zgłosić się z prośbą o nagłośnienie sprawy do Radia Plus Gryfice, które zawsze chętnie wspiera wszelkie inicjatywy młodzieży w naszym mieście. Ponad to wszyscy uczestnicy projektu dostali wiadomość, w której zawarte są wszelkie wnioski wynikające z badania a także podziękowanie za udział w nim.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych działań zwróciły się do odpowiednich instytucji, a także postaramy się zorganizować zebranie społeczności, aby podjąć wspólnie decyzje dotyczące działania.
My planujemy zająć się sprawą Akwenu "Oczko". Oto, co planujemy:
-Zwrócimy się do ZGK Gryfice z prośbą o oczyszczenie akwenu
-Zwrócimy się do Gminy Gryfice z pytaniem czy możemy podjąć działania na terenie obiektu
Jeśli Gmina Gryfice wyrazi zgodę:
-Pozyskamy sponsorów na wymianę lub naprawę placu zabaw:
*wymiana desek oraz wstawienie prętów w miejsce poprzednich
*odmalowanie placu
-Pozyskamy sponsorów na odnowienie pomostu:
*wstawienie nowych desek
-Zwrócimy się z prośbą do ZGK Gryfice o odremontowanie schodów prowadzących do akwenu
Jeśli Gmina nie wyrazi zgody:
-Zwrócimy się z prośbą o lepsze zabezpieczenie obiektu.
W czynności te postaramy się zaangażować mieszkańców. We wszystkich działaniach będziemy brać udział, aby pokazać mieszkańcom, że wspólne znaczy NASZE.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze