OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Dobrą stroną przeprowadzonego zadania było zidentyfikowanie obszarów do badania we wcześniejszej ankiecie (za co daję 1 punkt w szczególnej wartości pracy). Uczestniczki sformułowały po kilka konkretnych pytań do każego z obszarów, Zamieszczony film nie przedstawia jednak przebiegu spaceru badawczego a rozmowy z osobami w miejskim parku przez co trudno mi stwierdzić na ile sposób przeprowadzenia badania był zgodny z opisem w przewodniku i muszę odjąć w tej kategorii punkty. Widać sporo pracy i staranne przygotowanie badania, na przyszłość rekomendował bym skupienie się na jednym miejscu - pozwoli to lepiej się przyjrzeć danemu miejscu. Badanie zakończyło się sformułowaniem wielu konkretnych wniosków, być może skupienie się na jednym z nich pozwoliło by uczestniczkom opisać ich jeszcze więcej lub bardziej konkretnie. Również w planie działań rozbicie badania na 4 miejsca nie pomogłow w opisaniu jasnego, konkretnego planu - chociaż pomysłów opisanych skrótowo jest dużo i są one wartościowe, wydaje mi się, że trudno o wykonanie wszystkich, lepiej byłoby się skupić na jednej rzeczy - np. udział w zaprojektowaniu tablic informacyjnych o ścieżkach i opisać dokładniej co powinno się wydarzyć krok po kroku żeby takie ścieżki powstały. Wszystkie działania zakładają udział sojuszników.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

My też mamy coś do powiedzenia
My też mamy coś do powiedzenia


W gminie Bojszowy są miejsca, z których mogą korzystać dzieci i młodzież, sprawdziliśmy te miejsca pod kontem ich atrakcyjności. W dniach  30 i 31 marca realizowaliśmy projekt w terenie, na jego podstawie powstał raport „Miejsca dla młodzieży”.
W gminie Bojszowy są miejsca, z których mogą korzystać dzieci i młodzież, sprawdziliśmy te miejsca pod kontem ich atrakcyjności. W dniach  30 i 31 marca realizowaliśmy projekt w terenie, na jego podstawie powstał raport „Miejsca dla młodzieży”.Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wytypowaliśmy 4obszary badawcze.Obszar1:gminne ścieżki rowerowe–to część tras rowerowych znajdujących się w powiecie bieruńsko–lędzińskim;obszar2:leśne ścieżki spacerowe–trasy umożliwiające piesze wędrówki na terenie gminy z dala od ruchu ulicznego(lasy są pozostałością dawnej puszczy pszczyńskiej);obszar3:park dworski–miejsce z mini placem zabaw,ławkami,chodnikami i sceną na występy;obszar4:teraz jest tu ściółkowisko ale będzie linowisko–ze względu na brak tego typu miejsc na terenie naszej gminy wykonaliśmy projekt „parku linowego”(w ankiecie park linowy uzyskał najwięcej głosów),miałby on powstać w miejscowości Świerczyniec.Utworzyliśmy 4 pięcioosobowe grupy badawcze,każda grupa w zależności od specyfiki obszaru ułożyła pytania badawcze.Mimo niesprzyjającej pogody(deszcz,grad,śnieg, ale także chwile ze słońcem)w poniedziałek i wtorek ruszyliśmy w teren, a w środę podczas debaty w UG odbyło się podsumowanie i sporządzenie raportu
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Wyniki ankiety pozwoliły nam wytypować obszary-miejsca, a następnie pytania badawcze
Obszar 1
-czy trasa rowerowa posiada oświetlenie
-czy nawierzchnia spełnia warunki bezpiecznej jazdy
-czy jej szerokość pozwala na bezpieczne wymijanie innych użytkowników
-czy posiada miejsca na odpoczynek
Obszar2
-czy ścieżki spacerowe posiadają odpowiednie oznakowanie
-czy stan nawierzchni umożliwia spacer z wózkiem
-czy przy ścieżkach istnieją ławki
Obszar3
-czy drzewa i inna roślinność są zadbane
-czy stan techniczny urządzeń parkowych: ławek, placu zabaw, chodników i sceny jest odpowiedni
-czy park posiada oświetlenie
-czy przebywanie w parku jest bezpieczne

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

O projekcie poinformowaliśmy młodzież,samorząd ogłosił konkurs literacki: „Moje ulubione miejsca w gminie Bojszowy-opisz te miejsca,może nie wszyscy o nich wiedzą…”.W klasach rozdaliśmy ankiety(Miejsca dla młodzieży-w szkolnym sondażu wzięło udział 100 uczniów).Bezpośrednio w badaniu uczestniczyło 16 liderów odpowiedzialnych za poszczególne obszary badawcze(obszar4:„park linowy”należy do kategorii-zaplanujcie okolicę,o nim poniżej).W teren wyruszyliśmy 30 i 31 marca, ze względu na fatalną pogodę w parku dworskim spotkaliśmy tylko 5 osób,na ścieżkach leśnych nikogo,natomiast na ścieżce rowerowej 1 osobę wracającą z pracy,która się nie zatrzymała.


WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Obszar1
a)za rzeką Gostynką trasa rowerowa nie posiada żadnego oświetlenia
b)są miejsca,w których nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia,można wpaść w dziurę
c)mostek na Gostynce jest zbyt wąski,by bezpiecznie mogli się na nim wyminąć rowerzyści
d)na odcinku około 1 km jest tylko jedno miejsce na odpoczynek
Obszar2
a)ścieżki spacerowe nie posiadają oznakowania,można łatwo się zgubić
b)są miejsca,gdzie można spacerować z wózkiem
c)brak ławek,dziadek z wnukiem,czy mama z wózkiem chętnie odpoczęliby na ławce
Obszar3
a)zostawiliśmy drzewa i roślinność ze względu na porę roku
b)stan techniczny urządzeń parkowych jest dobry  
c)park jest oświetlony,ale przebywanie w nim osób pijących alkohol odstrasza innych
d)młodzież musi wykazać się większą aktywnością,by w parku dworskim było więcej atrakcji,np.w ciepłe dni na parkowej scenie występuje szkolny zespół teatralny(mamy taki w gimnazjum)
obszar4„teraz jest tu ściółkowisko ale będzie linowisko
a)aktywny wypoczynek-świetna zabawaNapiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Po poniedziałkowo-wtorkowej wyprawie,w środę 1 04 w UG podczas debaty przedstawiliśmy wyniki naszych działań władzom samorządowym,a na długiej przerwie w szkolnej auli odbył się krótki briefing prasowy z uczestnikami projektu.Na szkolnej stronie internetowej www.gimbojszowy.pl w zakładce„Agora”zamieściliśmy wszystkie niezbędne informacje o tegorocznym projekcie „Sejm Dzieci…wraz z wnioskami wypracowanymi na podstawie przeprowadzonych badań.10 kwietnia ogłosimy wyniki konkursu literackiego „Moje ulubione miejsca w gminie Bojszowy–opisz  te miejsca,może nie wszyscy o nich wiedzą…”,trzy najlepsze prace wraz z opisem naszych działań opublikujemy w majowym wydaniu gazety lokalnej Nasza Rodnia.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski do obszarów1-4przedstawiliśmy władzom samorządowym.Szczególnie interesowała nas ocena obszaru 4 czyli parku linowego.To druga po skateparku tego typu propozycja młodzieży.W naszym projekcie zaproponowaliśmy teren w Świerczyńcu,ale sytuację komplikuje fakt,że to miejsce należy do nadleśnictwa Kobiór,nie jest to jedyny problem (przede wszystkim pieniądze).Zdajemy sobie sprawę, że nie na wszystko mamy wpływ, dlatego skupiliśmy się na tym co MY możemy zmienić:
w obszarze2
-możemy wziąć udział w zaprojektowaniu tablic informacyjnych o kierunkach ścieżek spacerowych
-ponieważ często z nich korzystamy, możemy doradzić w jakich bezpiecznych miejscach mogłyby znaleźć się ławki, by nie narazić je na zniszczenie
w obszarze4

-wykonamy tablice informujące, że wstęp do parku mają tylko osoby trzeźwe
-zorganizujemy gminną debatę dla młodzieży i dorosłych:„Jak ciekawie można spędzić czas w Parku Dworskim”
-jak tylko się ociepli jesteśmy gotowi wystawić pierwszy spektakl na parkowej scenie

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.Skupiliśmy się na  działaniach w obszarze 2 - „leśne ścieżki spacerowe” umożliwiając naszym koleżankom i kolegom wykonanie projektów tablic informacyjnych o kierunkach ścieżek spacerowych. Specjalna uczniowska komisja wybierze najlepsze projekty, które zostaną przedstawione władzom gminy.
W obszarze 4 - „Park Dworski”: zaplanowaną gminną debatę dla młodzieży i dorosłych poprzedziliśmy ankietami dla uczniów i rodziców, mającymi na celu poznanie opinii dotyczących pomysłu cyklicznych przedstawień teatralnych, wystawianych przez uczniów gimnazjum na scenie „Parku Dworskiego” w Bojszowach. Oceniając wyniki ankiety (ankieta w załączniku) możemy stwierdzić, że zarówno młodzież jak i dorośli zdecydowanie poparli pomysł przedstawień teatralnych w „Parku Dworskim”, pewne różnice wystąpiły w odpowiedziach na pytanie 5 (Czy uczestniczyłby Pan/Pani w przedstawieniu, wymagającym aktywność widzów?) większość ankietowanych dorosłych odpowiedziała „raczej nie”. Wyniki ankiety dały nam „zielone światło” do wystawienia w „Parku Dworskim” pierwszego    spektaklu.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?Za sukces uznaliśmy zainteresowanie społeczności lokalnej problemem zagospodarowania przestrzeni „Parku Dworskiego”. Pomysł spektakli teatralnych wystawianych przez gimnazjalistów na scenie „Parku Dworskiego” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, wobec czego przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Zemsta”. Występ zaplanowaliśmy na 20 maja br., niestety ze względu na kiepską pogodę (lało jak  z cebra) przenieśliśmy się do szkolnej auli. Otrzymaliśmy od młodzieży bardzo dużo pytań dotyczących „Parku Linowego”, oczywiście cieszy nas poparcie tego projektu, jednak wszyscy mamy świadomość, że realizacja zależy od kondycji finansowej samorządu gminnego.
Co się NIE udało i dlaczego?Nie udało nam się przeprowadzić debaty z udziałem młodzieży i dorosłych „Jak ciekawie można spędzić czas w Parku Dworskim”. Przyjście na debatę zadeklarowało tylko parę osób (rodzice uczniów), będziemy jeszcze próbować, być może takie spotkanie powinno się odbyć przy okazji innego wydarzenia.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?Realizację naszych działań wspierała naturalnie dyrekcja gimnazjum (drobna pomoc finansowa na zakup materiałów związanych z organizacją scenografii), nauczyciele szkoły podstawowej (wypożyczają nam niektóre rekwizyty), rodzice   (pomagają w wykonywaniu kostiumów dla aktorów), niezastąpiona p. bibliotekarka, będąca jednocześnie reżyserem, scenografem i kostiumologiem.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)Do tej pory najwięcej grup społeczności lokalnej zaangażowanych jest w projekt spektakli teatralnych. Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych (leśne ścieżki spacerowe) zarezerwowane jest dla specjalistycznych firm, dla nas pozostawimy kwestię nagłośnienia całej akcji.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?Dzień przed końcem roku szkolnego, mamy zamiar wystawić  w „Parku Dworskim” spektakl dla przedszkolaków pt.: „Czerwony kapturek po śląsku”.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze