OCENA ZESPOŁU: 23PKT
Ocena cząstkowa: 5,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorzy zaproponowali kilka konkretnych wniosków, które w sposób realny mogą zostać wykonane w przestrzeni publicznej. Jednakże wnioski nie odpowiadają na wszystkie pytania badawcze (np. "Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?") PLAN DZIAŁAŃ Autorzy zaproponowali innowacyjne rozwiązania, które zakładają również aktywny udział innych uczniów i uczennic. Plan zawiera w sobie duży potencjał oddziaływania na społeczność lokalną (akcja „Posprzątaj po swoim psie”, Flash Mob). Jednakże brak czasowego zaplanowania działań uniemożliwia przyznanie większej liczby punktów. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Autorzy projektu zaproponowali innowacyjną propozycję działania (Flash Mob), dzięki której zespół wyróżnia się na tle innych. Ponadto w badanie byli zaangażowani sojusznicy. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Myśl globalnie, działaj lokalnie!
Myśl globalnie, działaj lokalnie!

Rzeszów – stolica innowacji. Jedno z najprzyjaźniejszych dla młodzieży miejsc w Polsce. Ale czy na pewno? Postanowiliśmy się przekonać i sprawdzić, co jeszcze można zrobić w Rzeszowie.

Rzeszów – stolica innowacji. Jedno z najprzyjaźniejszych dla młodzieży miejsc w Polsce. Ale czy na pewno? Postanowiliśmy się przekonać i sprawdzić, co jeszcze można zrobić w Rzeszowie.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Aby się przekonać, jak wyglądają oczekiwania współczesnej młodzieży przeprowadziliśmy szereg badań. Zaczęliśmy od ankiety przeprowadzonej w rzeszowskich szkołach, m.in. II Liceum Ogólnokształcącym (18.03) i Gimnazjum Sióstr Pijarek (24.03). Wyniki uzyskane z tych badań porównaliśmy z wynikami sondy ulicznej (21.03) przeprowadzonej w okolicach rzeszowskiego rynku, podczas której mogliśmy skonfrontować poglądy młodych i dorosłych. Za każdym razem ankietowani mieli coś do powiedzenia, każdy chciał się podzielić z nami swoimi odczuciami odnośnie przestrzeni publicznej w Rzeszowie. Dzięki temu udało nam się zlokalizować na mapie Rzeszowa 30 miejsc, w sprawie których chcieliśmy zabrać głos.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania podzieliliśmy na dwie części:
 
Dla młodych:
1. Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?
2. Jakie miejsca cię przyciągają?
3. Gdzie nie lubisz przebywać w Rzeszowie?
4. Czego u nas brakuje?
Dla dorosłych:
1. Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?
2. Czym możemy się pochwalić?
3. Jakie miejsca są zniszczone lub problematyczne?

Dodatkowo młodzież szkolna była proszona o scharakteryzowanie swojej okolicy w kategoriach takich jak szkoła, kultura, transport czy relacje między ludźmi.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badanie przeprowadziliśmy na dwóch grupach wiekowych: młodzież – 13-18 lat (65) i dorośli 19-72 lata (53). Łącznie zebraliśmy opinie 118 osób – każdy głos się dla nas liczył. Zależało nam, aby w badaniu wzięła udział jak najliczniejsza grupa ludzi – dzięki temu mogliśmy uzyskać pełen obraz zaistniałej sytuacji, porównywać ze sobą subiektywne poglądy i patrzeć na ten sam problem z wielu różnych perspektyw.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

  1. W Rzeszowie jest wiele miejsc, którymi możemy się pochwalić (m.in.: skatepark, fontanna multimedialna, rynek).
  2. Niestety są też miejsca zaniedbane i zapomniane (Kopiec Konfederatów Barskich)
  3. W Rzeszowie brakuje darmowych woreczków oraz specjalnych pojemników na psie odchody oraz nieprzestrzegane są prawa dot. sprzątania po swoim psie.
  4. Duże różnice zdań między pokoleniami, często ze sobą sprzeczne. Istnieją wyraźne granice między grupami wiekowymi.

 
  • Ciągła promocja tych miejsc na arenie miejskiej.
  • Zorganizowanie akcji informacyjno-promocyjnej w rzeszowskich szkołach na temat Kopca Konfederatów Barskich, przybliżenie jego historii i znaczenia dla Rzeszowa.
  • Akcja ’Posprzątaj po swoim psie’.
  • Organizacja Flash Mobu.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

31 marca zorganizowaliśmy debatę, podczas której przedstawiliśmy wyniki naszego badania, omówiliśmy je i wspólnie przedyskutowaliśmy możliwe działania.W spotkaniu tym uczestniczyli dwaj Radni Miasta Rzeszowa, dyrektor Gimnazjum nr 9 oraz pedagog szkolny, przewodniczący i przedstawicielka Rady Młodzieży Rzeszowa, a także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 9 i jej zastępczyni. Nadesłaliśmy materiały do lokalnego portalu informacyjnego, staramy się o artykuł w prasie i wywiad w radiu. Krótka notka o debacie znalazła się również na stronie naszego gimnazjum. Poinformowaliśmy również społeczność szkolną podczas codziennych rozmów oraz w treści komunikatu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. We współpracy z nauczycielami historii i zainteresowanymi placówkami, w ramach godziny wychowawczej zorganizujemy warsztaty przybliżające historię i znaczenie Kopca Konfederatów Barskich.
2. Wraz z chętnymi uczestnikami zorganizujemy akcję informacyjną „Posprzątaj po swoim psie”. Dzięki pomocy i zgodzie Prezydenta miasta oraz sponsorów przygotujemy plakaty i rozwiesimy je w całym mieście. Radni obiecali poruszyć kwestię stojaków z woreczkami i koszy na psie odchody.
3. We współpracy z Radą Młodzieży Rzeszowa zorganizujemy ‘Flash Mob’, w którym swoje siły połączą młodzi i dorośli mieszkańcy naszego miasta. Prezydent miasta wydał zgodę na pokaz na rynku, a Urszula Surowiec zgodziła się opracować dla nas choreografię. Wypromujemy akcję wśród jak najszerszego grona odbiorców z różnych grup wiekowych. Postaramy się zachęcić do wzięcia udziału w akcji również przypadkowych przechodniów.

Naszą rolą będzie organizacja, koordynacja i czynny udział we wszystkich zaplanowanych działaniach.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

1. Podczas tworzenia scenariusza dla warsztatów o rzeszowskim Kopcu Konfederatów Barskich w ramach lekcji godziny wychowawczej postanowiliśmy stworzyć film dokumentalno-historyczny, który przedstawi młodzieży przyczyny i skutki Konfederacji Barskiej, historię miasta Rzeszowa na przestrzeni II poł. XVIII w. oraz genezę powstania kopca, czy powstał właśnie wtedy czy może o wiele wcześniej. Do stworzenia filmu uzyskaliśmy pomoc sprzętową np. w postaci drona, który umożliwił i ciągle pomaga w nakręceniu tego miejsca z całkiem innej perspektywy.
2. Po rozmowach z Prezydentem miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa zorganizował konkurs dla uczniów szkół pod tytułem: „Posprzątaj po swoim psie”. Planujemy nakręcić, krótki materiał promocyjny zachęcający mieszkańców do sprzątania po swoich pociechach.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz ogromnej pomocy historyka Gimnazjum nr 9 w związku z tworzeniem filmu o Kopcu Konfederatów Barskich. Zdobyliśmy mnóstwo materiałów historycznych na temat „Bitwy pod Powietną k. Rzeszowa”, samej Konfederacji Barskiej. Korzystaliśmy z obszernej wiedzy zawartej w „Encyklopedii Rzeszowa”.
Co się NIE udało i dlaczego?

W zorganizowaniu Flash Mobu ubiegła nas Rada Młodzieży Rzeszowa. Uznaliśmy, że nie ma powodu do organizowania w niewielkim odstępie czasowym takiej samej inicjatywy.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Urząd Miasta Rzeszowa – Organizacja konkursu
Tadeusz Ferenc – prezydent miasta Rzeszowa
Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie – pomoc merytoryczna w sprawie kopca
Mnóstwo młodzieży (w tym nasi przyjaciele) – pomoc sprzętowa (w tym dron), wspomaganie kamerzysty, wsparcie własnymi psami przy tworzeniu materiałów promocyjnych „Posprzątaj po swoim psie”
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Przy tworzeniu filmu pomagali nam i ciągle wspomagają nasi koledzy i koleżanki ze szkoły, co ich wciągało także do aktywności młodzieżowej. Podczas całego procesu można było zauważyć ich chęci i zaangażowanie w cały projekt, czasami większe niż nasze.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Z powodu uwzględnienia wielu aspektów w naszym planie działań nie byliśmy w stanie zrobić wszystkiego na czas. Planujemy dokończyć film o Kopcu Konfederatów Barskich z niezwykłą dokładnością w każdym szczególe, aby każdy mógł zrozumieć historię żołnierzy broniących honoru narodu Polskiego przed zaborcami. Chcemy także, zorganizować z ogromnym rozmachem akcję informacyjną „Posprzątaj po swoim psie”, która już jest zaczęta. Nie postanowiliśmy jednak odłożyć pomysłu Flash Mobu w zapomnienie. Zdecydowaliśmy się zorganizować to wydarzenie pod koniec roku 2015 lub na początku 2016. Dodatkowo będziemy dalej zachęcać rzeszowską młodzież do działań, by pokazać, że każdy będzie mógł aktywizować się w dzisiejszym społeczeństwie.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze