OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, w badaniu wzięły udział przedstawiciele różnych grup społecznych. Wnioski mają ogólną postać, nie przedstawiliście konkretnych propozycji na wprowadzenie zmian. Plan działań jest ambitny, ale bardzo skrótowy. W przyszłości lepiej skupić się w planie działań na realizacji jednego wniosku, ale ze szczegółowym opisem etapów pracy. Gratulujemy kreatywnego podejścia i utworzenia "studia telewizyjnego".

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Nadbrzezie oczami mieszkańców !
Nadbrzezie oczami mieszkańców !

W dniu 28.03.2015, pomimo niesprzyjającej pogody, na placu dożynkowym przy ulicy Mokrej przeprowadziliśmy badanie mające na celu sprawdzenie warunków życia w naszej okolicy. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy i wyciągnęliśmy zaskakujące wnioski.

W dniu 28.03.2015, pomimo niesprzyjającej pogody, na placu dożynkowym przy ulicy Mokrej przeprowadziliśmy badanie mające na celu sprawdzenie warunków życia w naszej okolicy. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy i wyciągnęliśmy zaskakujące wnioski.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku określiliśmy konkretne miejsce naszego badania. Było to Nadbrzezie - dzielnica Sandomierza obejmująca kilka ulic. Od (poniedziałku) 23.03.2015 r. przeprowadzaliśmy akcję promocyjną naszego badania i zachęcaliśmy mieszkańców do wzięcia udziału. W okolicznych sklepach rozwieszaliśmy plakaty. Cały tydzień opracowywaliśmy odpowiednie pytania. 27.03.2015 r. na placu dożynkowym rozstawiliśmy nasz sprzęt, który przetestowaliśmy. Doszliśmy do wniosku, że nie wszystko działa tak, jak powinno. Dzięki tej próbie mogliśmy poprawić niedociągnięcia i następnego dnia prawidłowo przeprowadzić badanie. W sobotę o godzinie 12, rozstawiliśmy nasze studio, rozpoczęliśmy badanie i wzięliśmy się do pracy. Zaciekawieni przechodnie podchodzili do nas, aby poznać powody naszego przedsięwzięcia. Kilkunastu udzieliło wywiadu przed kamerą, jednak nie wszystkie badane osoby chciały upublicznić swój wizerunek. Cała praca zajęła kilka godzin, ale nie oszczędzaliśmy czasu, aby z każdym porozmawiać.
 

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
Czy nasza okolica jest atrakcyjna?
Pytania zadawane uczestnikom badania:
1.Czy uważa Pan/Pani że ta okolica jest bezpiecznym miejscem?
2.Czy jest miejsce dla młodych ludzi, w którym mogliby pożytecznie spędzać swój wolny czas?
3.Jakich miejsc i obiektów potrzeba w naszej okolicy?
4.Jakie zmiany byłyby korzystne dla mieszkańców?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięły udział 32 osoby (14 osób dorosłych, 8 nastolatków, 6 osób starszych  i 4 dzieci). Większość z nich sama do nas przychodziła po przeczytaniu plakatów umieszczonych w sklepach. Poinformowaliśmy, że badanie ma na celu poprawę warunków życia w naszej okolicy. Pomocni okazali się dorośli zaangażowani w życie społeczne, kulturalne i polityczne miasta. Udało nam się skontaktować z posłem na Sejm RP Markiem Kwitkiem, radnym naszego miasta Piotrem Chojnackim oraz dyrektorem Sandomierskiego Centrum Kultury Wojciechem Duminem. Przybyło również wielu okolicznych mieszkańców: nauczycieli, kolegów, koleżanek, a także nieznajomych, którzy chcieli zabrać głos w sprawie tego terenu.
 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.W okolicy nie ma żadnego miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby ciekawie spędzić swój wolny czas. W poszukiwaniu takiego miejsca muszą opuścić tę dzielnicę. Mieszkańcy domagają się Centrum Kultury, porządnej ścieżki rowerowej, parku, w którym powstało by miejsce spotkań zarówno starszych, jak i młodzieży.
2.Są dwa sklepy spożywcze, ale są one blisko siebie, a ludzie mieszkający w innej części Nadbrzezia, mają do nich dosyć daleko. Jest to duże utrudnienie szczególnie dla osób starszych, których tutaj nie brakuje.
3.Przystanek autobusowy znajduje się tylko przy jednej ulicy, a autobus kursuje wyłącznie w dni robocze i tylko w godzinach lekcyjnych. Mieszkańcy, chcący później lub w weekend udać się do centrum miasta, muszą znaleźć przystanek poza Nadbrzeziem.
4.Jest tutaj bardzo niewiele miejsc pracy. Większość mieszkańców pracuje poza okolicą i musi codziennie ją opuszczać, by udać się do pracy.

 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przekazaliśmy radnemu miasta - panu Piotrowi Chojnackiemu. Rozpatrzył nasze wnioski i poparł działania w tym kierunku. W celu realizacji planów, udaliśmy się do urzędu miasta. Rozmawialiśmy tam panią Katarzyną Zioło - Asystentką Burmistrza Sandomierza. Była pozytywnie zaskoczona, że młodzież tak aktywnie angażuje się w działania na rzecz miasta. Obiecała swoją pomoc i wsparcie w realizacji wszystkich naszych planów i celów. Nagłośniliśmy również nasze działania poprzez artykuły na stronie internetowej Echa Dnia, na stronie naszej szkoły oraz na oficjalnej stronie miasta Sandomierza.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W naszej okolicy znajduje się stary budynek szkoły. Mieszkańcy obiecali nam pomoc w jego wyremontowaniu i wykorzystaniu jako świetlicę lub dom kultury. Jest mnóstwo niezagospodarowanych terenów, które można wykorzystać pod budowę boiska wielofunkcyjnego lub stworzyć tam park. Uważamy, że ścieżka rowerowa jest źle rozplanowana i powinna przejść modernizację. W tym celu udamy się do radnych miasta. Wielu mieszkańców narzeka na daleki dystans do sklepu. Twierdzimy, że miejsce w którym przed powodzią mieścił się sklep, można idealnie zagospodarować na ponowne jego odtworzenie. Aby podjąć działanie w tym kierunku, właścicielce jednego ze sklepów podsunęliśmy pomysł, aby stworzyła tam filię. Zaproponujemy ZKM lepiej rozplanować harmonogram jazdy autobusów, by był dogodniejszy dla mieszkańców. Pani Asystent Burmistrza Sandomierza  przedstawiliśmy pomysł, stworzenia młodzieżowej rady miasta w Sandomierzu. Dałaby możliwość młodym ludziom, by mieli większy wpływ na zmiany w naszym mieście.
 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Pierwszą i priorytetową dla nas sprawą, która umożliwi realizacje wszystkich wniosków jest założenie w naszym mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Aby tego dokonać złożyliśmy pismo do urzędu miasta. Po rozmowach z władzami naszej miejscowości, ustalono że taki organ powstanie na okres próbny.
Z naszej inicjatywy w Nadbrzeziu zamontowano progi zwalniające. Jest to dla nas wielki sukces ponieważ przede wszystkim o to zabiegali mieszkańcy.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Niewątpliwie wielkim sukcesem jest to, że mogliśmy nawiązać współpracę z Radnym naszego miasta Piotrem Chojnackim i wspólnie realizować cele mające na celu poprawę życia. Jednym z nich było założenie progów zwalniających.
Innym osiągnięciem była współpraca z Panią Katarzyną Zioło, Asystentem Burmistrza Sandomierza. Sprecyzowała ona nasze plany związane z Młodzieżową Radą Miasta i wytłumaczyła nam zasady funkcjonowania takiego organu.
Jesteśmy również mile zaskoczeni zaproszeniem nas na Uroczystą Sesję Rady Miasta, na której zostaliśmy uhonorowani tytułem osoby zasłużonej dla Miasta Sandomierza oraz otrzymaliśmy oficjalny list gratulacyjny i upominki.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się zagospodarować starego budynku szkoły na świetlicę, ponieważ nieruchomość ta jest prywatna. Nie oznacza to, że w przyszłości nie wymyślimy innego rozwiązania.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?


-Radny naszego miasta Pan Piotr Chojnacki - pomoc i wspieranie nas w realizacji celów i planów
-Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek Bronkowski wraz z Asystent Panią Katarzyną Zioło - podejmowanie decyzji przychylnych realizacji naszych zamiarów
-Biuro Poselskie Posła Marka Kwitka - pomoc w wykonywaniu zadań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miasta
-Redakcja Radia Kielce - docenienie naszej pracy, poprzez zamieszczenie artykułu opisującego nas i nasze działania
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Mieszkańcy składali podpis pod deklaracją w sprawie zamontowania progów zwalczających. Dzięki temu, cel udało się zrealizować.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

We współpracy z Panem Piotrem Chojnackim składamy projekt do budżetu obywatelskiego, ulepszający życie w naszym mieście.
Dodatkowo zbieraliśmy podpisy pod projektem zrekonstruowania linii autobusowej. W najbliższym czasie, pismo zostanie złożone do Urzędu Miasta.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze