OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach obserwacji. WNIOSKI Przedstawiono konkretne wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego badania, jednakże nie mają one charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. organizacja pikniku) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się od innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Natura jest fajna!
Natura jest fajna!

16 kwietnia wraz z  przyjaciółmi wybraliśmy się na rowerową wycieczkę po Dolinie Swędrni. Byliśmy zaskoczeni, że mieszkając niedaleko nie znamy takiego pięknego miejsca. Wiele osób widziało je po raz pierwszy!

16 kwietnia wraz z  przyjaciółmi wybraliśmy się na rowerową wycieczkę po Dolinie Swędrni. Byliśmy zaskoczeni, że mieszkając niedaleko nie znamy takiego pięknego miejsca. Wiele osób widziało je po raz pierwszy!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło miejsc w których młodzież może spędzać czas. Aby uzyskać konkretne odpowiedzi przeprowadziliśmy ankietę.
Wzbudziła ona duże zainteresowanie w naszym otoczeniu. Wszyscy chętnie odpowiadali, ponieważ wiedzieli że to dla ich dobra.
Ankietę przygotowaliśmy w domu. Informowaliśmy o niej podczas lekcji wychowawczej. Sama ankieta odbyła się na boisku sportowym w Kamieniu. Niestety, ponieważ mieszkamy w dwóch oddzielnych miejscowościach wiele osób miało problem z samodzielnym dojazdem, więc przywieźli ich rodzice. Byliśmy bardzo szczęśliwi że wszyscy byli zainteresowani.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze- "Czy mamy swoje miejsce?"
1.Jak często spędzasz czas na dworze?
2.Czy w twojej miejscowości znajduje się miejsce w którym młodzież może spędzać czas?
3.Czy masz możliwość samodzielnego dojazdu do takiego miejsca?
4. Jak lubisz spędzać wolny czas?
5. Jakie obiekty chciałbyś mieć do dyspozycji w swojej miejscowości?
6. Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w swojej miejscowości? (1-2 zdania)
7.Czy znasz miejsce które twoim zdaniem nie jest wykorzystywane?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział nasi koledzy i koleżanki z klasy, dokładnie 23 osoby. Uznaliśmy, że osoby w tym wieku są najbardziej aktywne fizyczne  i najwięcej czasu spędzają w terenie. O ankiecie informowaliśmy w szkole, na lekcji wychowawczej. Ankieta odbyła się 27 marca. Pogoda dopisywała. Pojawiło się też kilka młodszych osób, ponieważ po ankiecie odbył się obiecany mecz piłki nożnej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.Najbardziej brakuje ścieżki rowerowej łączącej Kamień i Morawin. (Fot 2)
2.Brakuje miejsca w którym można bezpiecznie jeździć na rolkach. Idealnym miejscem jest okolica Doliny Swędrni.
3.Tereny Doliny Swędrni nie są zagospodarowane mimo ich potencjału. Naszą propozycja są : mini-zoo (ponieważ mimo iż mieszkamy na wsi nie znamy zwierząt które żyją bardzo blisko nas), tor rolkowy, boisko do siatkówki oraz mały małpi gaj dla dzieci. Przydatna byłaby również ścieżka zdrowia z której mogłyby, oprócz dzieci i młodzieży, korzystać również osoby starsze. Jednak należy pamiętać, że Dolina Swędrni jest obszarem chronionym i nie można na jej terenie realizować inwestycji naruszających jej naturalne walory.
4.Brakuje koszy na śmieci, oświetlenia, ławek na których można było by odpocząć oraz stołów piknikowych.
5.Dojazd do Doliny Swędrni jest trudny ponieważ część drogi nie jest utwardzona. Droga powinna zostać utwardzona.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki zostały ogłoszone na lekcji wychowawczej, po czym wraz z wychowawcą omówiliśmy je.
Aby ogłosić wyniki naszego badania większej ilości osób zamierzamy latem (ze względu na pogodę) zorganizować na łąkach piknik. W trakcie pikniku, w formie krótkich, zabawnych komunikatów, przedstawimy wyniki ankiety.
Ponadto wyniki naszej ankiety chcielibyśmy przedstawić, w trakcie oficjalnego spotkania, Wójtowi i Radzie Gminy Ceków Kolonia. Zapoznamy z nimi również sołtysów wsi Kamień i Morawin.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasze wnioski dotyczące możliwości zagospodarowania okolic Doliny Swędrni mamy zamiar przekazać Wójtowi Gminy. Planujemy uzyskać informację, czy możliwym byłoby ubieganie się przez Gminę o uzyskanie środków unijnych na ten cel. My jesteśmy gotowi służyć pomocą. Możemy poświęcić nasz wolny czas i organizować pomoc przy wykonywaniu różnych prac. Możemy być łącznikiem pomiędzy Gminą a mieszkańcami wsi, informować o planowanych działaniach władz, zachęcać do wspólnych starań na rzecz naszej okolicy.
Planujemy "reklamować" Dolinę w  szkole oraz namawiać do aktywnego wypoczynku na tych terenach. Naszym celem będzie pokazanie młodzieży, że spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu jest równie ciekawe jak gra na komputerze. Planujemy zorganizować wycieczkę rowerową dla gimnazjalistów z Kamienia i Morawina, turniej sportowy, zabawy w plenerze dla młodszych dzieci. Latem zorganizujemy piknik na łąkach. Będzie to okazja do spotkania się, wspólnej zabawy i wzajemnego poznania się.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze