OCENA ZESPOŁU: 23PKT
Ocena cząstkowa: 5,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Przewodnikiem, zaangażowało też szerokie i różnorodne grono badanych. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ Przedstawiono plan działań dot. jednego pomysłu (tj. modernizacja parku), zabrakło jednak określenia czasowego wykonania poszczególnych zadań. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca wyróżnia się poprawnością metodologiczną i merytoryczną. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Nie ma na co czekać, czas
Nie ma na co czekać, czas

Zaniedbana, oddzielona, niezagospodarowana - tak większość mieszkańców Wołowa określiłaby naszą okolicę. Ale czy to prawda? Zaintrygowane tym pytaniem, w marcu 2015 r. postanowiłyśmy poszukać odpowiedzi. Wyniki badania zaskoczyły nawet nas.

Zaniedbana, oddzielona, niezagospodarowana - tak większość mieszkańców Wołowa określiłaby naszą okolicę. Ale czy to prawda? Zaintrygowane tym pytaniem, w marcu 2015 r. postanowiłyśmy poszukać odpowiedzi. Wyniki badania zaskoczyły nawet nas.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przeprowadzone badanie obejmowało tereny tzw.Zatorza tzn.ul.T.Kościuszki od torów do CKZiU. Projekt zaczęłyśmy od dokładnego zapoznania się z terenem i ułożenia scenariusza spaceru. Następnie na podstawie naszych obserwacji ułożyłyśmy ankietę. Kolejnym krokiem było znalezienie osób chętnych do wzięcia udziału w spacerze. W tym celu wywiesiłyśmy ogłoszenia na terenie szkół, przedszkola, osiedli mieszkaniowych; słupach inf. Rozmawiałyśmy również z różnymi partnerami i zapraszałyśmy ich do współpracy.


Datę spaceru ustaliłyśmy na 23.03.2015r. Po przybyciu uczestników na miejsce spotkania i sprawdzeniu warunków atmosferycznych (przewidziałyśmy możliwość opadów), podzieliłyśmy ich na 5 grup i dokładniej omówiłyśmy zasady i przebieg badania. Każdy spacerowicz dostał kartę obserwacji i długopis, natomiast my wyposażyłyśmy się w ankiety i aparaty fotograficzne. Podczas spaceru uczestnicy zapisywali odpowiedzi na nasze pytania, swoje spostrzeżenia i uwagi. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Zadając pytania, opierałyśmy się głównie na przygotowanej wcześniej ankiecie->patrz:załączniki
Pozostałe pytania musiałyśmy ułożyć dostosowując je odpowiednio do rodzaju grupy. 
Grupa-ekologia/przyroda:
-Czy w okolicy jest wystarczająca ilość kubłów na śmieci?
-Czy brakuje terenów zielonych?
Grupa-sport/rekreacja:
-Z jakich obiektów korzystasz w czasie wolnym?
-Czy korzystasz z okolicznej siłowni?
-Czy chciałbyś, aby powstało więcej dróg rowerowych?
Grupa-funkcjonalność/bezpieczeństwo:
-Czy dostrzegasz brak pasów ulicznych?
Grupa-wygoda/praktyczność:
-Jakich miejsc brakuje Ci w tej okolicy?
-Czy przeszkadza Ci stan dróg?
Grupa-wygląd/estetyka:
-Czy ten teren jest według Ciebie zadbany?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięły udział 24 osoby, w tym: małych dzieci, 11 nastolatków, 5 osób dorosłych, osoby starsze, 1 osoba niepełnosprawna (ze SON w Wołowie). Dzieląc uczestników na grupy starałyśmy się, by w każdej znalazła się przynajmniej jedna osoba z podobnej kategorii wiekowej. W ten sposób uzyskałyśmy porównanie potrzeb ludzi młodszych i starszych.

Oprócz osób ze spaceru, w badaniu wzięli udział przypadkowi przechodnie, których poprosiłyśmy o wypełnienie ankiety. Dzięki temu dowiedziałyśmy się na przykład, co o "Zatorzu'' myślą osoby mieszkające tu od nawet 60 lat. Bardzo pomocna okazała się też rozmowa z p.Anną Wróbel-wieloletnią radną tej okolicy i aktywną działaczką społeczną.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski, które wyciągnęłyśmy podczas badania:
-Miejscowy park ma duży potencjał, jednak jest częściowo zaniedbany i rzadko używany-patrz:plan działań
-Mieszkańcy narzekają na brak integracji-patrz:plan działań
-Wybudowany jest tylko fragment ścieżki rowerowej-należy wydłużyć ścieżkę rowerową
-Drogi (przede wszystkim droga 338) są w fatalnym stanie-należy wyremontować drogi
-Brakuje miejsc parkingowych-należy dobudować parkingi
-Brakuje pasów, ludzie nie mają jak przechodzić przez ruchliwą ulicę, co stanowi duże zagrożenie (przede wszystkim trudno jest przejść z i do parku)-należy namalować pasy uliczne
-W okolicy nie ma żadnej przychodni ani apteki (jest to uciążliwe dla osób starszych i rodziców małych dzieci)-należy wybudować przychodnię z apteką
-W pobliżu nie ma żadnego bankomatu (jest to problematyczne dla większości mieszkańców)-należy postawić bankomat
-Mieszkańcom brakuje dużego, zagospodarowanego, zielonego terenu-należy oczyścić i zagospodarować pobliski las
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania najpierw przedstawiłyśmy naszej klasie, a następnie całej szkole w ramach projektu gimnazjalnego. Następnie napisałyśmy artykuł, który został opublikowany na stronie szkoły. Wyniki były też dostępne na naszym blogu i portalach społecznościowych. O efektach naszych działań dowiedzieli się też oczywiście uczestnicy spaceru badawczego, nasi sojusznicy i sponsorzy. Poinformowałyśmy ich drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą pośredników. Udałyśmy się również na spotkanie z burmistrzem p. Dariuszem Chmurą, na którym omawialiśmy wyniki badań i rozważaliśmy jakie działania mogą zostać lub zostały podjęte. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Na spotkaniu z burmistrzem okazało się, że podjęte zostały już działania:
-remont drogi 338
-rozbudowa dróg rowerowych
 
Wspólnie z burmistrzem ustaliłyśmy też:
-Gmina we współpracy z Nadleśnictwem zajmie się waloryzacją pobliskiego lasu
-dobudowane będą parkingi przy osiedlach
-poinformowane zostaną instytucje, które zajmą się brakiem bankomatu i przychodni
-problemem brakujących pasów zajmie się Starostwo.
 
Natomiast my postanowiłyśmy zająć się modernizacją parku. Pod koniec maja 2015 we współudziale Gminy Wołów, WOK-u, OSiR-u i SON-u chciałybyśmy zorganizować piknik dla mieszkańców.
Zaplanowane działania:
-Zaczniemy od organizacji akcji sprzątania, co poprawi estetykę parku
-Zrobiłyśmy wykaz środków niezbędnych do organizacji i będziemy szukać odpowiednich sponsorów
-Zaprosimy zespoły muzyczne i indywidualnych artystów
-Przygotujemy quizy i zabawy dla małych dzieci
-Poszukamy instytucji, które pomogą nam przygotować jarmark

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Głównym działaniem jakiego podjęłyśmy się było zorganizowanie pikniku integracyjnego w parku na „Zatorzu”. Poświęcając całą naszą energię i zapał, szukając wytrwale sponsorów, kupując potrzebne słodkości, napoje i upominki oraz uzgadniając wszystkie szczegóły udało nam się zorganizować go 15 maja 2015 r. Warto jeszcze wspomnieć, że zanim odbył się piknik, 13 maja została zorganizowana akcja sprzątania parku. Wzięła w niej udział młodzież i dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli.
Na piknik zostali zaproszeni okoliczni mieszkańcy, ZSS w Wołowie, przedszkole „ADAŚ”, CKZiU, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz lokalne władze. Informacje dotyczące wydarzenia były dostępne na portalach społecznościowych ( Facebook, blogi, strony internetowe) oraz na plakatach wykonanych przez lokalnego grafika, które wcześniej rozwiesiłyśmy. Przewyższając nasze najśmielsze oczekiwania na pikniku pojawiła się ogromna ilość osób. Na szczęście wszystko było zaplanowane tak, że nikt się nie nudził i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Piknik rozpoczął się występami tanecznymi klas 1-3 ZSS oraz uczniów Studia Balans. Następnie występowali solowi artyści muzyczni. W między czasie na scenie odbywały się quizy oraz mini dyskoteki. W czasie trwania pikniku przez cały można było wziąć udział w różnych konkurencjach. Każdy uczestnik rozgrywek otrzymywał kartę, na której zbierał pieczątki ze wszystkich stanowisk. W programie zawodów były zmagania sportowe, bookcrossing, test o Wołowie, dmuchaniec i zabawa z klaunem dla dzieci oraz gry logiczne dla dorosłych. Dodatkowo w czasie pikniku przeprowadzony został Dzień Bociana, podczas którego starsi mogli wykazać się swoją wiedzą, a młodsi umiejętnościami plastycznymi. Innymi atrakcjami było malowanie twarzy przez uczennice z klas technikum architektury krajobrazu oraz gry planszowe, przeznaczone głównie  dla osób niepełnosprawnych. Każdy uczestnik pikniku miał zapewnione napoje i drobne przekąski w postaci słodyczy, które można było odebrać w odpowiednim stanowisku. Po zakończeniu piknikowych rozgrywek, wszyscy ich uczestnicy wrzucili swoje karty do wielkiego kartonu, by następnie mogło odbyć się losowanie zwycięzców, z których każdy otrzymał upominek. Główną nagrodę, którą była nowa wkrętarko-wiertarka, ufundowana przez „Śrubkę”, otrzymał sześcioletni młodzieniec z pobliskiego osiedla. Piknik zakończyliśmy koncertem lokalnego zespołu „Trzy Samce na Klamce”. Piknik okazał się ogromnym sukcesem i jesteśmy dumne, że byłyśmy jego głównymi organizatorkami oraz wdzięczne wszystkim sojusznikom, sponsorom i współorganizatorom.

Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Wielkim sukcesem było to, że z pomocą przede wszystkim szkoły i innych sojuszników udało nam się zorganizować  tak duże przedsięwzięcie jakimi był nasz piknik. Cieszymy się też, że udało nam się zintegrować mieszkańców Wołowa do wspólnej zabawy. Wszyscy, którzy przybyli na imprezę niezależnie od wieku i predyspozycji zdrowotnych świetnie się bawili.     
Dużym sukcesem było również znalezienie tak wielu sponsorów, którzy entuzjastycznie podeszli do naszych próśb i chętnie udzielili nam pomocy. 

Co się NIE udało i dlaczego?

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwe i dumne, że udało nam się zorganizować i osiągnąć wszystko, co chciałyśmy. Jedyną przeszkodą z jaką się spotkałyśmy były problemy techniczne, takie jak brak dostępu do prądu, co wiązało się z trudnościami w podłączeniu nagłośnienia oraz brak pierwotnie ustalonej sceny. Na szczęście oba udało nam się szybko rozwiązać.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

-Starostwo Powiatowe w Wołowie - przekazało pieniądze na słodycze, dmuchańca i upominki
-Gmina Wołów - pomogła w organizacji pikniku i wykonała plakat promocyjny
-Nadleśnictwo Wołów - zafundowało upominki i słodycze
-Wołowski Ośrodek Kultury - zapewnił nagłośnienie oraz poniósł opłaty związane z ZAiKS-em
-Ośrodek Sportu i Rekreacji - pomógł w organizacji pikniku
-Zakład pogrzebowy - zafundował napoje
-Kotar - zafundował upominki
-Biurex - zafundował upominki
-Księgarnia - zafundowała upominki
-Chemix - zafundował upominki
-Olmax - zafundował upominki
-Śrubka - zafundowała upominki
-ZSS w Wołowie - pomógł w organizacji, zapewnił stoły, gry planszowe oraz sprzęt sportowy, uczniowie i nauczyciele pomogli w przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji i prowadzeniu stanowisk
-CKZiU – uczennice technikum architektury krajobrazu zajęły się malowaniem twarzy
-Studio Balans - zajęło się przeprowadzeniem części artystycznej - tanecznej i wyznaczyło osobę, która przeprowadziła piknik
-Solowi artyści oraz „Trzy Samce na Klamce” - zajęli się przeprowadzeniem części artystycznej - muzycznej i zapewnili nam dużo zabawy i śmiechu

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Na piknik zostali zaproszeni mieszkańcy pobliskich osiedli, okoliczne szkoły i przedszkola. Wydarzenie to pomogło zintegrować osoby w różnym wieku i o różnym predyspozycjach zdrowotnych. Wspólnie mogli brać udział w różnego rodzaju konkursach, oglądać występy czy usiąść w zaciszu drzew i porozmawiać. To, że ludzie w tak dużej ilości wzięli udział w pikniku tylko potwierdza nasze przewidywania, że lokalnej społeczności brakowało takiego przedsięwzięcia.

Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Udział w tym projekcie okazał się dla nas bardzo motywujący. Z jeszcze większą chęcią będziemy angażować się w działania społeczne i nie tylko. Chciałybyśmy być bardziej aktywne i mieć więcej możliwości, dlatego po skończeniu gimnazjum chcemy wstąpić do Młodzieżowej Rady Gminy. Na razie nie mamy żadnych bliskich planów, gdyż całą naszą uwagę skupiłyśmy na projekcie, jednak z pewnością nie przestaniemy działać i podejmować nowych wyzwań.  

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze