OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Przedstawione badanie zostało dobrze zorganizowane. Pytania są zrozumiałe, związane z tematem badania oraz przedstawionym obszarem. Wykorzystano formę ankiety, co potwierdzają załączone zdjęcia oraz filmik (mający charakter reportażu). Nie przeprowadzono intensywnej promocji wydarzenia. W badaniu nie wzięło szerokie i różnorodne grono osób. Wnioski odpowiadają na postawione pytania, są zrozumiałe i zawierają pomysły, które można zrealizować w społeczności, przy czym nie mają one innowacyjnego charakteru. Plan działania jest możliwy do realizacji, przy czym nie określono ram czasowych. Przedstawiona mapa zasługuje na uznanie. Życzymy powodzenia w realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Nie żyj tylko marzeniami - zmieniaj ZG razem z nami!
Nie żyj tylko marzeniami - zmieniaj ZG razem z nami!

"Brakuje interesujących miejsc, w których można aktywnie spędzić czas"- to wynik ankiety przeprowadzonej przez nas na początku kwietnia na jednym z zielonogórskich osiedli. Dlaczego? Sprawa jest prosta! Problemem są brudne lasy!

"Brakuje interesujących miejsc, w których można aktywnie spędzić czas"- to wynik ankiety przeprowadzonej przez nas na początku kwietnia na jednym z zielonogórskich osiedli. Dlaczego? Sprawa jest prosta! Problemem są brudne lasy!

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie przeprowadziliśmy w kwietniu b.r. Z długopisami, kamerą, aparatem, ankietą i mapą zakupioną w zielonogórskim ratuszu, ruszyliśmy na osiedle Przyjaźni. W pierwszej kolejności udaliśmy się do przedszkola nr 37. Bo przecież kto zna okolicę lepiej niż przedszkolanki chodzące z podopiecznymi na długie spacery? Uzyskaliśmy sporo przydatnych informacji. Panie skarżyły się na zanieczyszczone lasy i zaniedbany rejon Jeziora Cegielnia. Poza tym, nie wskazały żadnego miejsca, gdzie można ciekawie spędzić czas. Chwaliły natomiast osiedlowe place zabaw i bezpieczne ulice. Podobnie było z innymi ankietowanymi, m.in. naszymi rówieśnikami z liceów w Zielonej Górze. Uznaliśmy, że należy przyjrzeć się bliżej lasom i jezioru. Gdy doszliśmy na miejsce, naszym oczom ukazał się przejmujący widok mnóstwa śmieci. Tereny przy jeziorze nie zostały zupełnie zagospodarowane. A szkoda, bo byłoby to z pewnością interesujące miejsce spotkań dla wielu Zielonogórzan.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

PYTANIA BADAWCZE
1) Czy jest w Zielonej Górze miejsce z niewykorzystanym potencjałem?
2) Jakie szanse rozwoju posiadają osiedla Przyjaźni i Cegielnia oraz otaczające je tereny?
3) Jakie korzystne zmiany można wprowadzić w tym rejonie?
4) Które miejsca wymagają rewitalizacji?
PYTANIA ZADANE UCZESTNIKOM
1) Co jest interesującego dla Pana/Pani w okolicy (proszę wymienić)?
2) Czy zna Pan/Pani Jezioro Cegielnia?
3) Czy według Pana/Pani okolica jest zadbana? (jeśli nie, co należy zmienić)?
4) Jak spędza Pan/Pani wolny czas (proszę wymienić)?
5) Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w miejscu zamieszkania (jeśli
nie, co należy zmienić)?
6) Czy bierze Pan/Pani czynny udział w życiu społecznym?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział mieszkańcy osiedli Przyjaźni i Cegielni, ludzie pracujący na tym obszarze oraz rówieśnicy z liceów w Zielonej Górze. Ważne było dla nas poznanie opinii mieszkańców w każdym wieku, gdyż lepiej jest, aby przyszłe inicjatywy dotyczyły zarówno najmłodszych, nastolatków, ludzi w wieku średnim jak i emerytów. W sumie, w badaniu wzięło udział 36 osób (dwunastu licealistów, dziewięciu emerytowanych mieszkańców, sześcioro najmłodszych, pięć osób w wieku średnim oraz cztery osoby pracujące na tym terenie).

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI
-osiedla Przyjaźni i Cegielnia są ogólnie zadbane, chociaż poziom czystości okolicznych terenów zielonych pozostawia wiele do życzenia
-mieszkańcom brakuje ciekawych miejsc, gdzie mogliby spędzić czas
-na osiedlach nie ma zbyt wielu ścieżek rowerowych
-zainwestowano w pomoce (np. poręcze, nowe schody) dla niepełnosprawnych, kobiet z wózkami i emerytów, co zachęca do wyjścia z domu
-należy zorganizować tereny zielone i przyciągnąć do nich więcej mieszkańców

POMYSŁY
-zorganizowanie infrastruktury (altanki, ławki) wokół Jeziora Cegielnia
-budowa nowych ścieżek rowerowych oraz wytyczenie tras spacerowych na osiedlach i wokół "Glinianek"
-uprzątnięcie śmieci w lesie (co przyciągnie tam ludzi) w ramach akcji sprzątania lasu
-stworzenie na osiedlu punktów z papierowymi torebkami na psie odchody
-postawienie w lasach śmietników, które zapobiegną ich zanieczyszczaniu
-nagłośnienie sprawy w lokalnych mediach
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki przeprowadzonego badania ogłosiliśmy redakcji Gazety Lubuskiej. Opisaliśmy gazecie (przez Internet) całość przeprowadzonego badania oraz poprosiliśmy o nagłośnienie sprawy w prasie codziennej. Zaznaczyliśmy, że chodzi nam głównie o zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Cegielnia, co przysłużyłoby sie mieszkańcom. Ponadto skontaktowaliśmy się z Radiem Zielona Góra i skierowaliśmy do niego podobną prośbę. Wszystkie te działania mają na celu wywołanie publicznej debaty na postawiony przez nas temat oraz zainteresowania sprawą władze miasta Zielona Góra. Poza tym, przeprowadziliśmy rozmowy z naszymi rówieśnikami i poinformowaliśmy ich ustnie o wynikach naszych badań.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pierwszym z zaplanowanych przez nas działań jest zorganizowanie wśród znajomych i mieszkańców miasta akcji polegającej na zbieraniu śmieci w lasach przy osiedlu Przyjaźni. Będziemy głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia. Chcielibyśmy zaangażować przede wszystkim uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Być może  uda nam się wciągnąć w akcję pracowników miejskiego magistratu.

Kolejnym jest organizacja infrastruktury wokół "Glinianek" oraz na osiedlu Przyjaźni. Chcemy zwiększyć zainteresowanie tymi terenami wśród mieszkańców poprzez wpływ prasy i radia oraz rozpowszechnić sprawę w Internecie.

Następne działanie planujemy w ramach zielonogórskiego Funduszu Obywatelskiego. Jest nim stworzenie na osiedlu punktów z papierowymi torebkami na psie odchody, dzięki czemu poprawi się stan trawników. Do tego należy ustawić w lasach śmietniki, które zapobiegną dalszym zanieczyszczeniom. Na chwilę obecną śmietników w lasach nie ma.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.


Zgodnie z przeprowadzonymi przez nas badaniami, aby poprawić funkcjonalność Jeziora Cegielni i przyciągnąć tu więcej mieszkańców oraz rozreklamować je, należało zająć się śmieciami zalegającymi na tym terenie. Tak też więc zrobiliśmy!

Dnia 23.05.2015 przeprowadziliśmy wśród mieszkańców osiedli Cegielnia i Przyjaźni, naszych znajomych, rodziny oraz przypadkowych przechodniów akcję sprzątania okolicy Jeziora Cegielni. Byliśmy pomysłodawcami, organizatorami, a także koordynatorami całego pomysłu, zajęliśmy się stroną prawną, medialną i organizacją sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia sprzątania. Zachęciliśmy również mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie. Całe działanie zaczęliśmy od:
·       
konsultacji z dyrektorem Pawłem Urbańskim,


·         uzyskaniem zgody na przeprowadzenie akcji (zdjęcie dokumentu poniżej) w Urzędzie Miasta

·        Zielona Góra oraz prośbą o przekazanie nam 30 par rękawiczek, 30 worków na śmieci oraz odebraniem zebranych odpadów przez ZGKiM,


·         konsultacji z urzędnikami,


·         rozmów z naszymi znajomymi,·         a w końcu udaniem się do redakcji Gazety Lubuskiej i poproszenia o stworzenie materiału w gazecie dotyczącego naszych działań.

Sprzątanie rozpoczęło się punktualnie o 13.00 w sobotę. Na początku stawiły się 3 osoby (w tym redaktor Gazety Lubuskiej, pan Paweł Nijaki), lecz z każdą chwilą ilość chętnych do pomocy rosła. W ciągu dwóch godzin zebraliśmy kilogramy zalegających już od długiego czasu śmieci. Obeszliśmy z workami całe Jezioro Cegielni tak, aby z pełnymi workami spotkać się ze wszystkimi uczestnikami na ulicy Fajansowej. Tu też zostawiliśmy worki. Pod koniec sprzątania, przy Jeziorze Cegielni, aktywnie zaangażowanych w naszą akcję było 15 mieszkańców Zielonej Góry (oraz dwie osoby, które do miasta przyjechały specjalnie na naszą akcję). Rezultatem naszej inicjatywy było ok. 15 worków pełnych najróżniejszych odpadów zebranych przez nas tego dnia.


Po sprzątaniu, śmieci zostawiliśmy w umówionym miejscu przy ulicy Fajansowej, skąd zabrać je miał przedstawiciel ZGKiM.
Rozmawialiśmy często z napotkanymi mieszkańcami, którzy dowiedziawszy się o naszym działaniu, wyrazili szczere podziękowania i zadowolenie. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że "chciało nam się to robić".

Co ważniejsze, dnia 25.05.2015 ukazał się w Gazecie Lubuskiej długi na 3300 znaków artykuł, opatrzony dwoma zdjęciami, który został przygotowany przez pana Pawła Nijakiego. Pan redaktor wyraził w nim podziw dla naszej inicjatywy, opisał ją i zachęcił mieszkańców do podobnych zachowań. Dzień później, we wtorek, tym razem w gazecie Nasze Miasto, ukazał się drugi artykuł, w którym również mowa była o przeprowadzonej przez nas akcji, naszych inspiracjach i motywach działania w ramach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Oba artykuły, zgodnie z naszymi założeniami przyczyniły się do spropagowania akcji społecznych oraz uświadomiły opinię społeczną o istnieniu tak wspaniałego miejsca, jak Jezioro Cegielnia.
 
Wszystko to było niezwykle budujące, nie dość, że zaplanowana akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, to spotkaliśmy się z wielką sympatią i aprobatą ze strony mieszkańców. Poczuliśmy się spełnieni. Mamy nadzieję, że przeprowadzone sprzątanie okolic Jeziora Cegielni nie pójdzie na marne, a przybywający tu tłumnie Zielonogórzanie, pamiętać będą o zachowaniu czystości i dbałości o to nasze dobro wspólne.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem okazało się zorganizowanie sprawnej, dobrze przemyślanej akcji sprzątania Jeziora Cegielni. Ilość przybyłych osób przerosła nasze oczekiwania! O naszych działaniach pojawiły się dwa artykuły w dwóch lokalnych gazetach. Niezwykłe jest jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy :)
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się zorganizować śmietników w lasach przy osiedlu Przyjaźni, co wiąże się z nieprzeprowadzeniem głosowania w sprawie inicjatyw obywatelskich miasta Zielona Góra na rok 2016-17. Zajmiemy się tym w odpowiednim czasie.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Przede wszystkim partnerami byli Urząd Miasta Zielona Góra, Gazeta Lubuska oraz grono rodziny i przyjaciół. Dzięki nim otrzymaliśmy potrzebne produkty (worki, rękawiczki), pomoc medialną oraz wsparcie i motywację potrzebne przy tego typu zadaniach.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W sprzątaniu śmieci wzięli udział ludzie z całej Zielonej Góry oraz okolicznych miejscowości. Czynnie zaangażowali się w zainicjowane przez nas działania oraz przede wszystkim, współpracowali i działali w grupie, jak jedna drużyna.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Naszym celem jest zorganizowanie śmietników i ławek w lasach w okolicy osiedla Przyjaźni, dlatego w przyszłorocznym głosowaniu do projektu inicjatywy obywatelskiej, chcielibyśmy zamieścić taką ofertę. Byłoby to zwieńczeniem naszych działań, a także dla nas samych wielką satysfakcją.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze