OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie dobrze zorganizowane, zgodne z opisem metody w przewodniku, pytania badawcze konkretne, minusem jest objęcie badaniem całej przestrzeni miasta, sugerowałbym skupienie się na wybranym fragmencie co pozwoliło by na uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o mniejszym obszarze. W badaniu wzięła udział zróżnicowana grupa osób. Sporo konkretnych wniosków, odnoszących się do pytań badawczych, z częśći wniosków wynikają pomysły na działania. W planie działań część opisu odnosi się do przekazania wniosków do miasta, a nie samych działań przez co nie ma dużo miejsca na opis dwóch konkretnych pomysłów - naprawy ławki i placu zabaw, przez co ciężko jest ocenić realność, szczególnie tego drugiego działania. Plusem jest to, że oba te działania są możliwe do wykonania przez młodzież/społeczność.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Niestrudzeni odkrywcy lokalnej przestrzeni
Niestrudzeni odkrywcy lokalnej przestrzeni

W dniach 26-28 marca z kamerą i stosem kwestionariuszy wyruszyliśmy porozmawiać z Tyszanami na temat problemów, zagrożeń, możliwości i zalet otaczającej nas przestrzeni lokalnej. Oto co udało nam się ustalić !

W dniach 26-28 marca z kamerą i stosem kwestionariuszy wyruszyliśmy porozmawiać z Tyszanami na temat problemów, zagrożeń, możliwości i zalet otaczającej nas przestrzeni lokalnej. Oto co udało nam się ustalić !

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło obszaru osiedla O, jednak po rozmowach z mieszkańcami rozszerzyliśmy pole naszego działania. Pierwszym krokiem było postawienie pytań badawczych i rozdział obowiązków. Następnie pozyskaliśmy sojusznika, który przekazał nam plan Tychów i utworzyliśmy na podstawie pytań badawczych kwestionariusz dla mieszkańców naszej okolicy. Po skompletowaniu wszystkich  materiałów wyruszyliśmy w teren. W dniach 26-28 marca przeprowadziliśmy badanie. Pierwszego dnia nasze stanowisko ulokowaliśmy na osiedlu O, w następnych w związku z dużym zainteresowaniem nasz projekt objął inne obszary miasta. Badanie polegało na wypełnianiu przez respondentów kwestionariuszy i zaznaczaniu na planie miejsc postrzeganych jako pozytywne, stanowiące zagrożenie lub posiadające możliwości restrukturyzacji. W projekcie wzięli udział reprezentanci różnych części społeczeństwa lokalnego. Niektórzy z nich wyrazili zgodę na nagranie swoich spostrzeżeń, dzięki czemu umożliwili nam realizację naszego zadania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1) Czy zna Pani/Pan miejsca w naszej okolicy z których może korzystać młodzież?
2) Jakich miejsc, które mogłyby posłużyć społeczności lokalnej brakuje w Tychach?
3) Czy miejsca w naszej okolicy dobrze działają, spełniają swoją funkcję?

Pytania do mieszkańców:
1) Które miejsca w naszej okolicy uważa Pani/Pan za przystosowane dla młodzieży? Proszę je zaznaczyć na mapie.
2) Czy uważa Pani/Pan, że niewykorzystany teren, który znajduje się obok nas ma potencjał? Jak można go zagospodarować?
3) Jakich miejsc brakuje w naszej okolicy?
4) Czy są w Tychach miejsca, które nie działają dobrze i stara się ich Pani/Pan unikać? Dlaczego? Proszę je zaznaczyć na mapie.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 36 osób ( 2 małych dzieci, 18 nastolatków, 11 osób dorosłych, 5 osób starszych ). Na naszym planie zaznaczyliśmy 38 różnych miejsc. Zgodę na nagranie wyraziły 4 osoby, których uwagi prezentujemy na załączonym filmie. O naszej akcji informowaliśmy na specjalnie utworzonej ( z pomocą sojusznika, czyli firmy informatycznej NEXT STUDIO ) stronie internetowej. Większość ankietowanych stanowiła młodzież, gdyż to oni byli grupą docelową naszego projektu. W badaniu udział wzięło szerokie grono osób, ponieważ zależało nam na uwzględnieniu opinii i potrzeb różnych grup wiekowych.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1) Mieszkańcy, w szczególności młodzież chcą powrotu skateparku, który został zlikwidowany- postawić nowy skatepark
2) W naszej okolicy znajdują się miejsca przystosowane i przeznaczone dla młodzieży ( np. Młodzieżowe Domy Kultury, Stadion Zimowy ).
3) Zdewastowany plac zabaw- patrz: Plan działań
4) Duże zagrożenie stanowi budynek sąsiadujący z galerią handlową ,,City Point''. Odpadające elementy konstrukcyjne- rozebrać uszkodzony budynek
5) W mieście brakuje miejsc do uprawiania siatkówki plażowej, tenisa ziemnego czy joggingu- zwiększyć liczbę takich miejsc
6) Zły stan niektórych dróg rowerowych i mało rozwiniętą ich sieć- naprawić uszkodzone szlaki rowerowe i wybudować nowe
7) Zniszczona ławka znajdująca się przy przystanku trolejbusowym ( Śródmieście )- patrz: Plan działań
8) Niezagospodarowany teren znajdujący się na osiedlu O ma duży potencjał i mógłby zostać wykorzystany np. Pod budowę parku dla psów, którego w mieście brakuje- rozpropagować ideę budowy parku dla psów
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski przedstawiliśmy szerokiemu gronu odbiorców poprzez naszą stronę internetową oraz naszego bloga ( obie witryny powstały specjalnie dla potrzeb naszego badania ). Postanowiliśmy również odwiedzić 30 wskazanych przez mieszkańców miejsc ( zarówno pozytywnych, możliwych do zmiany jak i stanowiących  zagrożenie dla lokalnej społeczności ) i zamieścić krótką fotorelację z tego przedsięwzięcia w naszym filmie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski nr. 1, 4, 5, 6 przekażemy do Urzędu Miasta Tychy w celu pozytywnego rozpatrzenia i zabezpieczenia środków na ich realizację w przyszłym budżecie.

Odnośnie do wniosku nr. 8, dowiemy się kto zarządza niewykorzystanym terenem i będziemy propagować idee budowy parku dla psów ( dzięki pomocy lokalnych mediów i sojuszników takich jak firma informatyczna NEXT STUDIO ).

Zajmiemy się również naprawą uszkodzonej ławki i renowacją placu zabaw. Co planujemy:
- Przy pomocy sąsiadów z okolicy i naszym zaangażowaniu naprawimy ławkę (dodamy brakujący szczebel) i odmalujemy ją
- W sprawie placu zabaw działania rozpoczniemy od zdobycia informacji na temat kto administruje wyżej wymienionym miejscem. Następnie pozyskamy nowych sojuszników i sponsorów oraz skontaktujemy się z dotychczasowymi. Zaprosimy do udziału okoliczną młodzież i mieszkańców.  Razem postaramy się ufundować nowy plac zabaw lub ewentualnie odnowić stary. Te cele zostaną zrealizowane w miesiącach kwietniu i maju bieżącego roku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.


Zgodnie z naszym planem działań wnioski w sprawach: przywrócenia skateparku, rozbiórki konstrukcji znajdującej się przy alei Jana Pawła II, wymiany nawierzchni drogi rowerowej oraz budowy boiska do siatkówki plażowej przekazaliśmy do Urzędu Miasta. Wraz z mieszkańcami osiedla O naprawiliśmy ławkę. Odnośnie do remontu placu zabaw, przeprowadziliśmy szczegółowe rozmowy z ciżbą osiedla A. Wspólnie ustaliliśmy, że realizację naszego projektu rozpoczniemy od skierowania wniosku do Administracji osiedla. Dowiedzieliśmy się, że niezagospodarowany teren znajdujący się na osiedlu O jest przeznaczony pod budowę galerii handlowej. Zaniechaliśmy więc propagowania idei budowy parku dla psów na tym terenie. W naszych działaniach brali udział mieszkańcy osiedli O i A. Zaangażowaliśmy również naszych sponsorów, partnerów i sojuszników. Nasza rola polegała na aktywizacji lokalnej społeczności oraz stworzeniu odpowiednich wniosków w celu realizacji planu działań. Pozyskaliśmy sponsora naprawy ławki oraz nowych partnerów i sojuszników.

Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?Największym sukcesem naszego projektu było przywrócenie skateparku o który zabiegali mieszkańcy miasta, a szczególnie młodzież. Jesteśmy dumni z tego, że proponowany przez nas remont nawierzchni drogi rowerowej został wpisany do rejestru zadań do wykonania w bieżącym roku. Godny uwagi jest również zakończony sukcesem remont ławki.
 
Co się NIE udało i dlaczego?


Nie udało nam się doprowadzić do rozbiórki konstrukcji przy alei Jana Pawła II, gdyż to działanie uniemożliwiają spory pomiędzy współwłaścicielami obiektu. W chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi dotyczącej remontu placu zabaw, więc realizacja tej inwestycji stoi pod znakiem zapytania.

Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?Nasi sojusznicy:
- Urząd Miasta Tychy. Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą
- Studio projektowo / programistyczne NEXT
- Uczniowie I LO w Tychach
- Nauczyciele wraz z Dyrekcją I LO w Tychach
- pani Ruta Seidel
- pani Olga Ryguła


Nasi partnerzy:
- Prezydent Miasta Tychy - mgr inż. Andrzej Dziuba
- Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach - mgr Dorota Gnacik


Nasi sponsorzy:
- studio projektowo / programistyczne NEXT
- pan Julian Pilarski (sponsor naprawy ławki)
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)


W naprawie ławki wzięli udział mieszkańcy osiedla O (wyrywanie chwastów, wstawienie nowego szczebla). W sprawie placu zabaw wraz z mieszkańcami okolicznych bloków złożyliśmy wniosek do administracji osiedla.

Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?


Chcemy utworzyć Młodzieżową Radę Tychów oraz uruchomić Inicjatywę Młodzieży zrzeszającą osoby chętne do podjęcia działań na rzecz lokalnych społeczności. Pragniemy również dokończyć sprawę remontu placu zabaw.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze