OCENA ZESPOŁU: 9PKT
Ocena cząstkowa: 2,25PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, choć nie można uznać go za innowacyjne. Wnioski dotyczą tylko jednego działania (odnowy pomostów). Plan działań jest bardzo skrótowy i nieprecyzyjny. Szczególna wartość pracy: forma wykonania zadania nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Wybrałyście do badania ciekawe miejsce, w którym z pewnością można wprowadzić wiele zmian. Spróbujcie się zastanowić czy na podstawie Waszego badania nie można wyciągnąć więcej wniosków niż tylko odbudowa pomostów?

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Nowe życie Stawu Górnego
Nowe życie Stawu Górnego

Na starych zdjęciach Stawu Górnego widać jaki był fajny i przyjazny dla ludzi. Z czasem jego stan się pogorszył, a naszym zadaniem jest przywrócić jego świetność!

Na starych zdjęciach Stawu Górnego widać jaki był fajny i przyjazny dla ludzi. Z czasem jego stan się pogorszył, a naszym zadaniem jest przywrócić jego świetność!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Staw Górny jest jednym z największych problemów w Pionkach, ponieważ nie jest on odpowiednio zagospodarowany, więc postanowiłyśmy to zmienić. Na początek dowiedziałyśmy się o tym jaka jest sytuacja prawna stawu (informacje pozyskałyśmy w Urzędzie Miasta i Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych). Dzięki tej wiedzy stworzyłyśmy ankietę, która pomogła nam wybrać najbardziej potrzebny element nad wodą. Na podstawie tego ułożyłyśmy pytania do głównego badania ''Telewizja przyjechała'' , rozwiesiłyśmy plakaty, poinformowałyśmy wszystkich o działaniu i zaczęłyśmy. Badanie odbyło się nad Stawem Górnym pierwszego kwietnia od 15:30 do 16:30. Po nagraniu mieszkańców, którzy odpowiadają na nasze pytania, zmontowałyśmy film, a wyniki opublikowałyśmy na naszym fanpage. Na tej podstawie sformułowałyśmy wnioski, które zamierzamy upublicznić i przedstawić Radzie Miasta.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Dzięki ankiecie, którą przeprowadziłyśmy dowiedziałyśmy się co młodzież w Pionkach chce najbardziej zmienić nad Stawem. Wymieniłyśmy kilka najważniejszych elementów, które mogą tam powstać.
Wyniki ankiet skłoniły nas do następnego badania ''Telewizja przyjechała''.
Pytania potrzebne do badania:
1. Co chcesz zmienić nad Stawem?
2. Czy podoba Ci się teraz Staw?
3. Czy po renowacji przychodziłbyś/przychodziłabyś tu częściej?

4. Wstępne badania wykazały, że w większej liczbie pionkowian zależy na renowacji pomostów. Czy zgadzasz się z ich opinią?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział uczniowie PG2, młodzież pionkowska oraz mieszkańcy okolic Stawu. Są to osoby, które najczęściej korzystają z tego obiektu. Zaangażowało się około trzydzieści osób, a ankieta została przeprowadzona na około stu czterdziestu osobach. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Główny wniosek to odmowa pomostów.
2. Pomosty będą służyły nie tylko młodzieży ale też dorosłym.
3. Dzięki temu nasze miasto będzie atrakcyjniejsze.


Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszych badań zostały umieszczone na naszym fanpage na Facebook'u i w filmiku na Youtube oraz na stronie naszej szkoły i miasta.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Określenie głównego badania - renowacja pomostów
2. Szukanie sponsorów
3. Popularyzacja przedsięwzięcia
4. Renowacja pomostów w ramach wolontariatu.

 
Naszą rolą jest zorganizowanie całej akcji, zachęcanie ludzi do pomocy i wspólnej pracy, zdobywanie sponsorów i rozpowszechnianie aktualnych wiadomości. Chcemy zaangażować młodzież, dorosłych z Pionek i władze miasta. Dla każdego chętnego pomocnika znajdzie się zadanie. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze