OCENA ZESPOŁU: 10PKT
Ocena cząstkowa: 2,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Większość pytań była konkretna, choć forma ich wykorzystania miała charakter ankiety, tym samym wykonanie odbiegało od wybranej metody (patrz: „Przewodnik”, ścieżka: Spacer badawczy). Ciekawy okazał się pomysł z badaniem próbnym. Nie określono sposobu zaangażowania sojuszników, np. w jakim celu skontaktowano się z urzędnikami/urzędniczkami? Przedstawione wnioski wynikają z przedstawionych pytań. Przedstawiono propozycje na działania w przestrzeni publicznej, przy czym nie są one innowacyjne ani niesztampowe. Plan działań jest bardzo skrótowy. Nie przedstawiono w nim propozycji działań, które może podjąć młodzież, aby rozwiązać opisany problem. Ponadto trudno powiązać przedstawione wnioski z badaniem, gdyż w części III zapisano, że inwestycja w parku jest odkładana przez władze lokalne od 4 lat. Przedstawiona relacja jest bardzo podobna do zadania "Park Odry to nasza wspólna przyszłość". Życzymy powodzenia w realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Nowosolska stajnia Augiasza - Park Odry
Nowosolska stajnia Augiasza - Park Odry

Nowosolski Park Odry jest miejscem zaniedbanym  i zapomnianym przez mieszkańców. Postanowiliśmy więc nadać temu miejscu kolorów, radości, życia! W marcu przeprowadziliśmy ankiety dotyczące parku oraz rozpoczęliśmy nasze działania. 

Nowosolski Park Odry jest miejscem zaniedbanym  i zapomnianym przez mieszkańców. Postanowiliśmy więc nadać temu miejscu kolorów, radości, życia! W marcu przeprowadziliśmy ankiety dotyczące parku oraz rozpoczęliśmy nasze działania. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na zajęciach pozalekcyjnych w szkole, w marcu dowiedziałyśmy się o projekcie. Po wnikliwej analizie tematu i wyborze badania, ustaliłyśmy dokładny plan działania. Najpierw przeprowadziłyśmy ankietę wśród uczniów na podstawie której wiedziałyśmy, jakim miejscem mamy się zająć. Ankieta składała się z jednego pytania, dotyczącego zniszczonych miejsc w mieście i odbyła się na jednej z lekcji wychowawczych. Następnie przygotowałyśmy pytania do właściwej ankiety, którą podzieliłyśmy na 3 grupy ze względu na wiek ankietowanych. I wyszłyśmy na ulice miasta by popytać ludzi z centrum i okolic. To miało miejsce pod koniec marca, po rekolekcjach szkolnych. Po ciężkim dniu zabawy w "dziennikarzy", opracowałyśmy wnioski.  Podkreślamy ciężkim dniu, ponieważ nowosolanie nie należą do ludzi, którzy chętnie by brali udział w takiego typu akcjach. Naprawdę bardzo trudno było znaleźć osoby, którzy udzieliłyby nam odpowiedzi na pytania, a tym bardziej takie, co rozwinęłyby temat.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania:
Czy znacie Państwo zniszczone miejsca w Nowej Soli? Jeżeli tak, to jakie?
Czy istnieją w naszym mieście miejsca, w których może spotykać się młodzież?
 
Czy byliście Państwo w Parku Odry?
Czy on mógłby stać się wizytówką miasta?
Czy park jest dobrze oświetlony i czy jest w nim wystarczająca ilość ławek?
Czy jest przystosowany do osób niepełnosprawnych?

Co zmieniłby Pan/Pani, gdyby miał taką możliwość?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu w sumie wzięło udział 50 osób, z trzech kategorii wiekowych
Młodzież ze szkoły - 20 osób
Młodzież - 12 osób
Dorośli - 10 osób
Emeryci - 8 osób
 
Dwudziestoosobowa grupa to młodzież, która odpowiadała na pytania z ankiety pierwszej, na podstawie której powstała ankieta nr 2, na którą opowiadali pozostali

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Zniszczone miejsca w Nowej Soli: Plac Solny, stare fabryki: Dozamet i Odra, Park Odry
2. Brakuje miejsc, w których mogłaby spotykać się młodzież. Istnieją tylko puby dla osób pełnoletnich
3. Większość dorosłych i emerytów była w Parku Odry bardzo dawno, ponieważ nie mają powodów by go odwiedzać - młodzi często przechodzą przez niego w drodze do szkoły
4. 100% zapytanych uważa, że park po restrukturyzacji mógłby stać się wizytówką miasta
5. W Parku Odry należy: postawić więcej nowych, zadbanych ławek, dodać kilka latarni, koszy na śmieci, postawić kosz na odchody zwierząt - jest tylko jeden, posiać trawę, krzewy, poprawić drogi tzn. usunąć kamienie, obniżyć krawężniki, powinno zwiększyć się ilość patroli policji oraz usunąć przebywających tam nagminnie ludzi bezdomnych, pod wpływem alkoholu, często agresywnych
6. Młodzież chciałaby, by park stał się miejscem w którym mogłaby spędzać czas - zbudować lodziarnię, budkę z kebabem

7. Park nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszych działań ogłosiliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta w którym wzięła udział kierowniczka Działu Promocji, dwóch dziennikarzy, kobieta zastępująca Wiceprezydenta miasta Jacka Milewskiego oraz 6-osobowa delegacja z naszej szkoły. Wyniki naszych działań ogłosiliśmy społeczności szkolnej poprzez wywieszenie plakatów na tablicy ogłoszeń na korytarzu w naszym gimnazjum. Chcieliśmy, by ludzie docenili naszą pracę oraz trud jaki włożyliśmy w ten projekt. W ten piątek tj. 10.04.2015 jesteśmy umówieni na spotkanie z Prezydentem miasta Wadimem Tyszkiewiczem, który sam zaproponował to spotkanie. Zaprosi nas do Urzędu Miasta byśmy wspólnie porozmawiali na temat miejsc dla młodzieży. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pierwszy działaniem jakie już podjęliśmy było spotkanie w Urzędzie Miasta. Przedstawiliśmy na nim nasze propozycje odnowy Parku Odry. Chcemy by posadzono tam trawę, dodano ławki, kosze na śmieci, poprawiono drogi, usunięto margines społeczny. Chcemy by powstała tu lodziarnia lub budka z kebabem. Powiedziano nam, iż jest to niemożliwe. Park powstał w 1852 roku,  jest zabytkiem i konserwator zabytków nie pozwala na budowę niczego nowego. Dowiedzieliśmy się, że istnieje projekt, zatwierdzony przez konserwatora restrukturyzacji parku, jednak taka inwestycja kosztuje 1 mln zł i miasto nie stać na taki wydatek. Mimo to walczymy! Jesteśmy umówieni z prezydentem w piątek 10 kwietnia i zamierzamy przypomnieć mu o tym projekcie, bo jest już odkładany 4 lata! Będziemy go przekonywać - spotykać się, pisać listy. Przedstawimy mu wyniki naszej ankiety, w razie konieczności przeprowadzimy kolejne.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze