OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Dużą wartością projektu jest szczegółowe określenie terenu, którego dotyczyło badanie – ruiny zamku. W badaniu wzięło udział bardzo wielu badanych z różnych grup społeczności lokalnej (starsi, młodsi, pracownicy instytucji publicznych itp.). Przedstawiono kilka wniosków, wśród których są 2 – 3 konkretne pomysły na działania. Plan działania zawiera tylko jedną ale za to konkretną (z datą!) i innowacyjną propozycję angażującą zespół projektu i sojuszników. Zespół otrzymuje dodatkowe punkty za pozyskanie sojuszników z różnorodnych grup społeczności lokalnej oraz promocję wydarzenia w prasie lokalnej.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Obudźmy uśpione ruiny zamku
Obudźmy uśpione ruiny zamku

Ruiny zamku w Nowym Sączu to część tożsamości miasta i jego mieszkańców.
Co zrobić, aby wykorzystać potencjał tego miejsca w samym sercu grodu.
"Pocztówka do przeszłości" zacnego przodka może da odpowiedź na to pytanie.

Ruiny zamku w Nowym Sączu to część tożsamości miasta i jego mieszkańców.
Co zrobić, aby wykorzystać potencjał tego miejsca w samym sercu grodu.
"Pocztówka do przeszłości" zacnego przodka może da odpowiedź na to pytanie.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowanie:
opracowanie strategi badania, wybranie metody badawczej, ułożenie pytań, zdobycie widokówek z przeszłości, przygotowanie: papieru, długopisów, "instrukcji" napisania kartki, portretów i inf. o zacnych przodkach, przygotowania elektronicznych pocztówek,
Zostało przeprowadzone  w dniach 1-6.04.2015r., na terenie miasta szczególnie okolice ruin zamku sadeckiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ścisłe centrum.
Przebieg:
"pocztówki-ankiety" rozdane w Gimnazjum nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, przechodniom na mieście, Uniwersytecie III Wieku, w Ratuszu - władzom miasta, pocztówki pozostawione w autobusach MPK oraz taksówkach, rozesłane w Internecie e-pocztówki.
Przeprowadziliśmy również wywiady.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:

 • Czy teren miasta - ruiny zamku - są w pełni wykorzystane?

Pytania pomocnicze: • Jak Pan/Pani postrzega nasze miasto?
 • Czy młodzi ludzie w mieście mają swoją przestrzeń?
 • Jak często jesteście w ruinach zamku i terenie wokół nich?
 • Czy jest to miejsce przyjazne sądeczanom?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział:

 • przechodnie - 50 osób (juniorzy, rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy)
 • pasażerowie autobusów i taksówek - 40 osób (zostawiłyśmy 50 kartek, które potem do nas wróciły)
 • przedstawiciele Ratusza - 2 osoby ( Przewodnicząca Rady Miasta, Sekretarz Miasta)
 • gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej - 40 osób
 • drogą elektroniczną - e-kartka - zbadałyśmy 40 osób (dorośli, dzieci, młodzież)

Badanie objęło 172 osoby.
Przedstawiciele różnych grup wiekowych a jednocześnie różnych zawodów, to daje obraz odmienności. Różnorodność ankiet pozwala na odpowiednie wnioski

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:

 1. Miasto jest postrzegane jako zadbane, pełne zieleni, przyjazne mieszkańcom,
 2. Młodzież ma swoje miejsca: ścieżki rowerowe, skate parki, orliki,
 3. Przestrzeń - ruiny zamku - jest bardzo często odwiedzane, jest miejscem spacerów, odpoczynku, ale niestety w tym ciekawym miejscu nic się nie dzieje,
 4. Teren - ruin zamku - jest bezpieczny, ale trochą zaśmiecony,
 5. Należy wykorzystać ten teren np. do działań artystycznych.Pomysły:
 1. Ożywić to miejsce np. wystawieniem przedstawienia odpowiedniego do tego klimatu, zorganizowanie rekonstrukcji historycznej,
 2. Przygotować występ chóru z pieśniami historycznymi,
 3. Niech zacni przodkowie  przemówią z tego miejsca opowiadając jego historię (spektakl)
 4. Uprzątnąć to  miejsce. 

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Komu ogłosiłyśmy:
Napisałyśmy o projekcie i jego wynikach w artykułach, które wysłałyśmy do lokalnej prasy:
 • "Sądeczanin"
 • "Nasze miasto"
 • "dts24"
 • "Gazeta Krakowska"
 • oficjalna strona miasta Nowego Sącza, 
 • strona szkoły, 
 • Facebook,
 • gabloty szkolne

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasze działania:
 • Chcemy wystawić w ruinach zamku przedstawienie pt. "Wakacje z duchami" ( na podstawie książki Adama Bahdaja) dnia 28 VI bieżącego roku wieczorem,
 • Naszą rolą będzie nagłośnienie tej inicjatywy, organizacja całego przedsięwzięcia, uprzątnięcie ternu ze śmieci - damy dobry przykład.

Pomogą nam w tym:

 • przygotowanie spektaklu - szkolny teatr - pod opieką A. Gałęziowskiej,
 • scenariusz opracujemy my na zajęciach Koła Polonistycznego,
 • nagłośnienie i oświetlenie - Pałac Młodzieży,
 • scenografia - szkolne koło plastyczne - p. S. Hyży, p. W. Jagielski,
 • kostiumy - seniorzy pod opieką p. B. Dąbrowkiej,
 • aparatem fotograficznym utrwali to p. S. Adamczyk,
 • afisze spektaklu - Rada Rodziców - pokryje koszty

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze