OCENA ZESPOŁU: 0PKT
Ocena cząstkowa: 0PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 0PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Niestety z powodu braku jakiejkolwiek dokumentacji (zdjęcia, film) nie możemy ocenić Waszej pracy. Powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Obywatelska inicjatywa utworzenia Parku Majowe
Obywatelska inicjatywa utworzenia Parku Majowe

W projekcie przedstawiamy możliwości oraz sposoby wdrażania projektu obywatelskiego w proces realizacji za pomocą dostępnych podmiotów.

W projekcie przedstawiamy możliwości oraz sposoby wdrażania projektu obywatelskiego w proces realizacji za pomocą dostępnych podmiotów.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

"Czy Park Majowe powinien być dostosowany do potrzeb młodzieży?", w celu sprawdzenia potrzeb społeczności lokalnej przeprowadziliśmy spacer badawczy. Polegał on na zebraniu grupy osób, z którymi dyskutowaliśmy o sposobach modernizacji terenu przedstawionego w projekcie. Przez trzy dni z grupą mieszkańców spotkaliśmy się na skwerze znajdującym się na osiedlu Majowe w Szczecinie gdzie podczas spaceru przeprowadziliśmy rozmowy oraz ankietę.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1 - Czy Pani/Pana zdaniem brakuje przestrzeni publicznej w naszym mieście, w której młodzież mogłaby spędzać czas wolny?
2- Czy widzi Pani/Pan potrzebę dostosowania Parku Majowe do potrzeb młodzieży?
3 - Jakie najważniejsze funkcje powinien spełniać Park Majowe?
4- Jakie elementy powinny znajdować się na terenie parku?
5- Czy to miejsce przyczyni się do integracji społecznej?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 43 przypadkowych osób mieszkających na osiedlu Majowym, Słonecznym i Bukowym. Osoby te były w wieku od 15 do 26 roku życia.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

-przekazanie wyników ankiety władzą miasta
- stworzenie projektu uchwały i zbierane podpisów pod uchwałą
- zgłoszenie wniosku w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim
- poszukiwania partnerów i nagłaśnianie projektu we wszelkiego rodzaju mediach
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ogłosiliśmy znajomym zamieszkałym na osiedlach Majowe, Bukowe i Słoneczne.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

-przekazanie wyników ankiety władzą miasta
- stworzenie projektu uchwały i zbierane podpisów pod uchwałą
- zgłoszenie wniosku w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Komentarze