OCENA ZESPOŁU: 22PKT
Ocena cząstkowa: 5,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Bardzo dobrze i sumienie przeprowadziliście Wasze zadanie- przeprowadziliście spacer próbny, podzielenie spacerowiczów na grupy było ciekawym pomysłem, w spacerze wzięły udział różne grupy wiekowe. Informacja o Waszym badaniu pojawiła się w wielu mediach, pozyskaliście sojuszników i partnerów. Wysnuliście ciekawe, wynikające z badania wnioski. Wasz plan działań jest uporządkowany i konkretny, ale nie bardzo szczegółowy. Na przyszłość pamiętajcie, że wiele działań możecie wykonać samodzielnie, nie tylko poprzez partnerów i władze. W relacji brakuje dokumentacji spaceru i jego uczestników (piszecie, że się odbył ale nie ma go ani na zdjęciach ani na filmie).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Odzyskajmy centrum Suwałk dla ludzi młodych
Odzyskajmy centrum Suwałk dla ludzi młodych

Centrum miasta Suwałk zmienia się niemal z dnia na dzień. Ale czy jest w nim miejsce dla ludzi młodych?  Podjęliśmy próbę zwrócenia uwagi na problemy młodzieży w historycznym i administracyjnym centrum miasta.

Centrum miasta Suwałk zmienia się niemal z dnia na dzień. Ale czy jest w nim miejsce dla ludzi młodych?  Podjęliśmy próbę zwrócenia uwagi na problemy młodzieży w historycznym i administracyjnym centrum miasta.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na pierwszej debacie szkolnej pytaliśmy młodzież jakiej potrzebuje przestrzeni. Większość wskazała park miejski. „Miejscem zmian" został Park Konstytucji 3 Maja i ulice dookoła niego: ulica K. Hamerszmita, wycinek ulicy A. Mickiewicza oraz T. Kościuszki, Plac Józefa Piłsudskiego, czyli centrum miasta. Spotyka się tam pieszych, rowerzystów i osoby jeżdżące na rolkach, deskorolkach.
Po dwóch spotkaniach wspólnie z grupą odbył się pierwszy próbny spacer. Trasę ustaliliśmy wcześniej. Określiliśmy plan działań, trasę, wyznaczyliśmy chętnych na przewodników oraz datę (wraz z sprawdzeniem pogody). Powstały wtedy też pytania badawcze. Zadawaliśmy je przechodniom z parku, uczniom  i na spacerze badawczym.
Spacer odbył się 01.04 o godzinie 17. Trwał około 40 minut. Zebrały się 52 osoby (byli też rowerzyści). Powstały cztery grupy z przewodnikami. Każda miała wyznaczoną ulice i część parku. Pomimo wyznaczonej pracy, atmosfera była bardzo przyjemna, a każda wypowiedź bardzo cenna.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy park i ulice dookoła niego są bezpiecznym miejscem?
Czy przestrzeń parku i ulice dookoła niego dobrze służą młodzieży?
Czy w parku i ulic dookoła niego są ścieżki rowerowe?
Czego ludziom młodym najbardziej brakuje w centrum miasta?
PYTANIA NA PODSTAWIE PYTAŃ BADAWCZYCH
Czy czuje się Pan bezpiecznie przebywając w parku?
Jak sądzisz, czy park spełnia swoją funkcję?
Czy w parku są ścieżki rowerowe? Jeśli tak, to w jakim są stanie?
Czego brakuje w  parku?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Zebrało się łącznie pięćdziesiąt dwie osoby:
-15 dorosłych
-31 młodych ludzi (osoby niepełnoletnie).
-6 dzieci
Wśród nich było trzech rowerzystów (dwie osoby dorosłe i jedna osoba niepełnoletnia).
Najbardziej zależało nam (grupa docelowa) na osobach niepełnoletnich i rowerzystach. Udało się nam zebrać te osoby. Chcieliśmy poznać ich opinie jako przedstawicieli ludzi młodych.
Gośćmi specjalnymi byli:
-prezes Banku Żywności na terenie Suwałk
-redaktor Radia 5
-wolontariusz Centrum "Trójki".
Chcieliśmy poznać opinie ludzi dorosłych na temat potrzeb ludzi młodych i tego, jak odbierają nasze propozycje.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

PARK
Ankietowani skarżyli się na chodniki (kostka brukowa, zniszczona, dziurawa i nierówna; chcemy ją wyrównać  lub zamienić na nową).
Altanka jest zniszczona. Chcemy ją posprzątać i pomalować.
Muszla koncertowa jest zazwyczaj zamknięta. A tylko tam w centrum miasta znajdują się toalety. Chcemy, aby odmalowano budynek. Ustawić oddzielne toalety.

Założenie wypożyczalni: rowerów, koców, sprzętu do ping-ponga, szachów i grilla. Ustawienie szachownic. Stoisko na lemioniadę. Huśtawka.
Proponujemy zasadzenie nowej zieleni.
Ławki i lampy są brudne i zniszczone. Odmalowanie i wyczyszczenie (ewentualnie zakup nowych). Problem lodowiska, które zostało stąd przeniesione. Ankietowani postulują jego powrót.
ULICE DOOKOŁA PARKU
Chodniki są w złym stanie, często trudno z nich korzystać.
Kamienice są w bardzo złym stanie. Odpadający tynk zagraża bezpieczeństwu. Liczne bramy odstraszają przechodniów, szczególnie nocą. Będziemy starać się o odnowienie ich oraz o monitoring.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Informowaliśmy o wynikach naszych badań m.in.:
-Bank Żywności
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (zaprosiliśmy ich do realizacji naszych zamierzeń)
-osoby, które śledzą nas na Facebooku
-Urząd Miasta (odbyliśmy rozmowy z przedstawicielami kilku wydziałów w Ratuszu, umówieni jesteśmy z Prezydentem Miasta)
-Nasi koledzy, koleżanki, sąsiedzi
- Dodatkowo pisano o nas w gazecie szkolnej "GMK" w miesiącu marzec i kwiecień 2015
- Społeczność naszego gimnazjum - informowaliśmy na bieżąco poprzez stronę ww.gmk1.pl

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Podjąć współpracę z Prezydentem Miasta Suwałk, któremu przedstawimy wnioski i propozycje zmian. Przygotowaliśmy broszurę, w której zawarliśmy nasze pomysły oraz określiliśmy, jakiej pomocy oczekujemy.
2. Przygotowaliśmy spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta w Suwałkach nt. młodzieżowej debaty oraz naszych potrzeb w tym zakresie.
3. Przygotowanie ogólnomiejskiej debaty w suwalskim ratuszu nt. zagospodarowania centrum miasta i oczekiwań ludzi młodych w tym zakresie.
4. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami - zaproszenie ich na naszą debatę w ratuszu, przedstawienie na ich łamach naszych propozycji.
5. Podjęcie współpracy z Centrum Aktywności Pryzmat - pomoc w przygotowaniu debaty oraz materiałów na naszą debatę.
6. Współpraca z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Trójki" - zaangażowanie wolontariuszy.
7. Współpraca z harcerzami (ZHP oraz ZHR) w zakresie przygotowań do debaty oraz realizacji wniosków.
8. Zgłoszenie naszych wniosków do Budżetu Obywatelskiego.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Podjęliśmy współpracę z Prezydentem Miasta Suwałk, któremu przedstawimy wnioski i propozycje zmian. Przygotowaliśmy broszurę, w której zawarliśmy nasze pomysły oraz określiliśmy, jakiej pomocy oczekujemy.

Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi mediami- tygodnik "Nowiny Suwalskie". Został tam umieszczony artykuł o nas i o naszej pracy nad projektem.

Współpraca z harcerzami (ZHP oraz ZHR) w zakresie przygotowań do debaty oraz realizacji wniosków.

Zorganizowaliśmy debatę miejską (debata panelowa) z udziałem Pana Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, pani Wiceprezydent Ewy Sidorek, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Suwałk Pana Zbigniewa De-Mezera (nauczyciel konsultant w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli), Wiceprezesa Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" i Radnej Rady Miejskiej Pani Anny Ruszewskiej, Przedstawiciela Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Centrum Trójki" Pana Kazimierza Walijewskiego, Naczelnika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Pani Małgorzaty Włoskowskiej, Dyrektor Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Pani Jadwigi Orłowskiej i wielu innych. Zaprosiliśmy również nasz 'panel' - młody, jak i starszych widzów debaty. Obydwoje prowadziliśmy spotkanie, które skończyło się wielkim powodzeniem i - tak jak wymaga tego debata panelowa- zostawiło po sobie ślad w pamięci uczestników, oraz poczucie wagi jego własnej opinii.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem jest debata w urzędzie miasta oraz nasza strona na facebooku gdzie odnieśliśmy duży rozgłos
Co się NIE udało i dlaczego?

Nasze działania nie były ogromne, dlatego też zrealizowaliśmy wszystkie przedstawione przez nas cele.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

1.Prezydentem Miasta Suwałk
2. Tygodnik "Nowiny Suwalskie".

3. Współpraca z harcerzami (ZHP oraz ZHR) w zakresie przygotowań do debaty oraz realizacji wniosków.
4. Pan Posł na Sejm RP Jarosława Zielińskiego 

5. Pani Wiceprezydent Ewy Sidorek
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Suwałk Pana Zbigniewa De-Mezera
7.Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"
8.Rada Miasta
9. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Centrum Trójki" 
10. Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Poprzez nasz szeroki rozgłos w internecie jak i w urzędzie miasta na debacie.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Chcemy pilnować porządku w parku, czyli jeśli zauważymy coś  złego to bez wahania od razu pójdziemy do urzędu miasta. |Bo dzieki temu projektowi dowiedzieliśmy się e mimo takiego wieku mamy prawo do przedstawiania naszych problemów.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze