OCENA ZESPOŁU: 7PKT
Ocena cząstkowa: 1,75PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
W badanie zaangażowaliście wiele osób z różnych grup społecznych, niestety nie zastosowaliście metod animacyjnych (które zgodnie z przewodnikiem były wymagane) np. atrapa telewizora, krzesła symbolizujące studio telewizyjne, czy chociażby atrapa mikrofonu. Ponadto filmy były kręcone w różnych miejscach, przez co należy uznać, że forma realizacji badania znacznie odbiega od opisu w przewodniku. Wnioski mają postać konkretnych zaleceń dla władz lokalnych, jednak nie przedstawiają pomysłów na zmiany, które mogłyby zostać zrealizowane bez dużych nakładów finansowych w krótszym czasie. Plan działań nie przedstawia pomysłu na jakiekolwiek działanie zmierzające do wprowadzenia zmian w przestrzeni publicznej. Szczególna wartość: praca nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Jesteście bardzo pozytywni (to widać na filmie made of...), postarajcie się w przyszłości lepiej zapoznać z naszymi materiałami i popracujcie nad przygotowaniem opisu swojego działania. Mamy nadzieję, że dalej będziecie aktywnie dążyli do zmian w Waszym lokalnym otoczeniu.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Opinie mieszkańców Brwinowa na temat przestrzeni młodzieżowej.
Opinie mieszkańców Brwinowa na temat przestrzeni młodzieżowej.

Witamy! Jesteśmy mieszkańcami Brwinowa i znamy się razem 3 lata. Zawsze robimy razem projekty i konkursy ,więc kiedy dowiedzieliśmy się o Sejmie Dzieci i Młodzieży szybko zdecydowaliśmy się wziąć w nim udział. Niestety gonił nas czas lecz udało się.

Witamy! Jesteśmy mieszkańcami Brwinowa i znamy się razem 3 lata. Zawsze robimy razem projekty i konkursy ,więc kiedy dowiedzieliśmy się o Sejmie Dzieci i Młodzieży szybko zdecydowaliśmy się wziąć w nim udział. Niestety gonił nas czas lecz udało się.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zebraliśmy się na placu przy głównej arteria naszego miasta łączącej obie jego części. W przeddzień stworzyliśmy pytania i zgody. Kamera została rozłożona 29 marca o ok.8 i czekaliśmy... i czekaliśmy na szczęście była to Niedziela Palmowa. Jak przebiegało? Niestety staliśmy tam dość długo prawie do 21 i złapaliśmy przeszło 40 lecz niektóre nie zezwoliły na upowszechnianie swojego wizerunku. Ale generalnie było bardzo dobrze.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

  1. Co można zmienić w Brwinowie?
  2. Co na początku, a co możne poczekać?
  3. Czy czują się w naszej gminie bezpiecznie i dlaczego?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badani brali udział zazwyczaj przechodnie ,których zachęcaliśmy do wypowiedzi na uprzednio przedstawiony temat. Brało udział ok 40 osób ale ostatecznie wybraliśmy 30 i te osoby są pokazane w filmie.Ostatnia osoba w filmie jest przedstawicielem władz i opowiada o pracach jakich podejmuje się nasza gmina.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

  1. Modernizacja dróg w naszej gminie i zbudowanie dodatkowych kilometrów dróżek rowerowych.
  2. Modernizacja Ośrodka Kultury ,Który wraz z powiększającą się populacją jest niewystarczający.
  3. Naprawa oraz renowacja parku który miał być naszą wizytówką a został mało atrakcyjną przestrzenią niezdatną do odpoczynku.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Sposobów było 3 wszystkie opierały się na relacjach ludzkich.
  1. Poinformowanie burmistrza o naszych poczynaniach i pokazanie mu wyników.
  2. Poinformowanie nauczycieli którzy poinformowali dzieci.
  3. Organizacja spotkania w Ośrodku Kultury i pokazanie filmu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Dostaliśmy zaproszenie od władz lokalnych na zebranie/debatę co mamy robić w najbliższym czasie i co należy poprawić, zostaliśmy też poproszeni o pokazanie filmu i zreferowanie naszego stanowiska. Potem planujemy zorganizować wolontariat i posprzątać park.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Komentarze