OCENA ZESPOŁU: 3PKT
Ocena cząstkowa: 0,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 1PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Z relacji oraz załączonego filmu wynika, że nie zastosowano żadnej z czterech form badawczych określonych w przewodniku. Wnioski nie mają postaci propozycji zmian w przestrzeni publicznej, podobnie jak plan działań. Z pewnością poświęciliście na badanie dużo czasu, jednak w przyszłości warto zapoznać się dokładnie z przewodnikiem i wskazówkami realizacji zadania rekrutacyjnego.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

OŚRODEK DLA MŁODZIEŻY
OŚRODEK DLA MŁODZIEŻY

Nasze działanie miało na celu znalezienie miejsca na naszym terenie, w którym młodzież mogłaby spędzać wolny czas. Postanowiliśmy zająć się sprawą ośrodka wypoczynkowego i podjąć kroki do stworzenia ciekawego i atrakcyjnego miejsca.

Nasze działanie miało na celu znalezienie miejsca na naszym terenie, w którym młodzież mogłaby spędzać wolny czas. Postanowiliśmy zająć się sprawą ośrodka wypoczynkowego i podjąć kroki do stworzenia ciekawego i atrakcyjnego miejsca.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Koordynatorzy akcji zebrali grupę aktywistów, która przeprowadziła wśród społeczności lokalnej wywiady, ankiety i rozmowy. Mieszkańcy i uczniowie mieli podsunąć ciekawe pomysły na rewitalizację i ożywienie ośrodka wypoczynkowego w naszej gminie. Najlepsze pomysły zostały omówione. Zaproponowane również po rozmowach z dyrekcją szkoły i władzami gminy powołanie młodzieżowego gremium, które będzie reprezentowało młodych ludzi w radzie gminy i dbało o realizację pomysłów zaproponowanych w badaniu.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy w naszej gminie jest miejsce, w którym można ciekawie spędzać wolny czas?
Jakie miejsce mogłoby być atrakcyjne dla młodzieży?
Jakie propozycje mają Państwo w związku z rewitalizacją ośrodka?
Jakie atrakcje chcecie by były zorganizowane w ośrodku dla młodzieży?
Jakie formy rekreacji was interesują?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badanie prowadzili pod przewodnictwem 2 koordynatorów 25 uczniów klasy Ia liceum. W badaniu wzięło udział 100 uczniów szkół.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Ciekawym i interesującym miejscem, w którym młodzież mogłaby spędzać czas wolny jest lokalny ośrodek sportowo- wypoczynkowy.
2. Społeczność lokalna została włączona w realizacje pomysłów młodzieży.
3. Młodzież podjęła współpracę z władzami gminy i szkoły. 
4. Uczniowie podjęli rozmowy z potencjalnymi sponsorami.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania zostały przedstawione na posiedzeniu rady gminy oraz w szkole, w której uczymy się podczas specjalnie przygotowanego apelu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Po rozmowach przeprowadzonych z władzami gminy i szkoły przestawiliśmy swoje pomysły na posiedzeniu rady gminy. Radni konsultują pomysły wśród swoich wyborców by móc zorganizować dodatkowy budżet na realizację pomysłu młodzieży. Uczniowie są też w trakcie rozmów ze sponsorami w celu pozyskania środków finansowych. Zaczęliśmy również tworzyć plany zagospodarowania terenu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Komentarze