OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru zgodnego z Poradnikiem, lecz sondę uliczną (to badani, a nie badacze, mieli spacerować w celu obserwacji okolicy i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania). WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawiono tylko jeden wniosek, z wyników badań w innych pytaniach nie zostały wyciągnięte żadne wnioski. PLAN DZIAŁAŃ Część odpowiedzi umieszczona w punkcie A świadczy o niezrozumieniu idei tego kryterium – zadaniem zespołu nie było opisanie swojego planu pracy nad relacją, lecz planu działań mających na celu wprowadzenie w życie wniosków. Sam plan działań umieszczony w punkcie B nie jest wystarczająco szczegółowy – pominięto wiele czynności związanych z przygotowaniem miejsca na paintball, a sama rola zespołu w realizacji działań zostało mocno ograniczona. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz niestety w zakresie wniosków i planu działań nie wpisuje się ona w kryteria zadania konkursowego.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Otmuchowskie ruiny w nowej odsłonie
Otmuchowskie ruiny w nowej odsłonie

02.04.2015r. zorganizowaliśmy spacer badawczy, aby sprawdzić czy mieszkańcy Otmuchowa byliby zainteresowani zmianą starego domu kultury w obiekt atrakcyjny dla młodzieży i nie tylko. Spacer przebiegł w miłej atmosferze. Oto efekty!

02.04.2015r. zorganizowaliśmy spacer badawczy, aby sprawdzić czy mieszkańcy Otmuchowa byliby zainteresowani zmianą starego domu kultury w obiekt atrakcyjny dla młodzieży i nie tylko. Spacer przebiegł w miłej atmosferze. Oto efekty!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Miejscem przeprowadzenia  badań była okolica starego domu kultury w Otmuchowie przy ulicy Parkowej. Sam dom kultury jest oddalony od rynku o niecałe 500m, wiec  lokalizacja jest bardzo przystępna. Wszystko odbyło się w dzień wolny od pracy między godziną 16 a 18, tak aby każdy mógł uczestniczyć w spacerze. Właściwy spacer zaplanowaliśmy wiele dni przed jego realizacją i poprzedziliśmy do paroma „próbnymi spacerami”. W wycieczce uczestniczyło 17 osób. Uczestników spaceru podzieliliśmy na trzy grupy. Rozdaliśmy im karty obserwacji, która zawierała ankietę oraz miejsce na spostrzeżenia spacerowicza. Wszyscy wykazali zainteresowanie zagospodarowaniem tego terenu, a większość stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem na ten teren będzie pole do painballa. Uczestnicy zostali poczęstowani cukierkami. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
a) Czy w Otmuchowie jest miejsce, gdzie młodzież mogłaby aktywnie spędzać czas?
b) Czy stary dom kultury nadaje się do wykorzystania przez młodzież?
c) Czy młodzież byłaby zainteresowana utworzeniem obiektu rekreacyjnego w starym domu kultury?
Pytania do uczestników:
a)    a) Czy był(a)byś zainteresowan(a)y utworzeniem jakieś obiektu/miejsca rekreacyjnego w starym domu kultury?
b)   b) Jaki obiekt według Ciebie powinien znaleźć się na miejscu starego domu kultury w Otmuchowie? (Proszę o dodawanie własnych pomysłów)

c)    c)Jeśli interesowałyby Ciebie dodatkowe atrakcje w pobliżu, wybierz, które najbardziej Cię zachęciły (dodaj swoje propozycje, jeśli masz pomysł).
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W ankiecie brało udział 55 osoby na Facebooku, a podczas spaceru badawczego 17. Byli oni zróżnicowani wiekowo, głównie młodzież, ale także kilku dorosłych. Chcieliśmy, aby młodzi wykazali zainteresowanie pomysłem stworzenia miejsca, w którym mogliby spędzać wolne chwile aktywnie, jednak chcieliśmy usłyszeć zdanie starszych na ten temat.

Zachęciliśmy ich wywieszając plakaty w różnych miejscach w mieście oraz stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku, gdzie wykazali dość duże zainteresowanie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Zdecydowana większość osób, które wzięły udział w ankiecie, chciałyby, aby w miejscu starego domu kultury powstał paintball. W takim wypadku, my, mieszkańcy Otmuchowa, powinniśmy się zorganizować i uprzątnąć ten budynek oraz teren dookoła. Następnym krokiem byłoby udanie się do burmistrza i pomoc w stworzeniu pola do paintballa. Należałoby odszukać osoby, które zajęłyby się przystosowaniem tego terenu do pełnienia jego funkcji. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ankiety ogłosiliśmy na Facebooku. W przyszłości chcemy przedstawić nasze plany burmistrzowi miasta Janowi Woźniakowi.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

a) Plan działań:
* Zadanie pytań badawczych.
* Wykonanie i przeprowadzenie ankiety        
* Założenie wydarzenia na Facebooku
* Napisanie scenariusza filmiku i sporządzenie kart obserwacji spacerowicza.
* „Próbny spacer”
* Poprawki w scenariuszu, które okazały się konieczne po przeprowadzeniu próbnego spaceru
* Nagranie filmiku
* Napisanie relacji
b) Na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań:
*prośba do burmistrza o stworzenie paintballa w starym domu kultury, a w razie wypadku znalezienie i skontaktowanie się z osobą, której fundusze pozwolą na zagospodarowanie tego terenu
* zorganizowanie zespołów, które uprzątnęłyby dom kultury, grabi, worków na śmieci, rękawic jednorazowych
*organizacja ogniska na otwarcie paintballa
*spotkania z pozyskanymi sponsorami o załatwienie żywności na otwarcie paintballa
Chcemy zaangażować pozyskanych sponsorów podczas planów na zagospodarowania tego terenu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze