OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie starannie zorganizowane i przeprowadzone, widać sporo wysiłku jakie uczestnicy włożyli w organizację. Pytania badawcze konkretne i odnoszące się do jasno określonego miejsca. Udało się zaangażować w badania sporą i zróżnicowaną grupę osób, plusem jest również uzupełnienie głównego badania o rozmowy z osobami z władz miasta, m.in. prezydentem. Odbyła się promocja wydarzenia. Zwracam jedynie uwagę na zadawanie pytania sugerującego "czy określiłby pan/i żorski rynek mianem wymarłego" - tego typu pytanie zawiera w sobie sugestię odpowiedzi, zwraca uwagę na negatywne cechy miejsca, trzeba na to uważać. Udało się sformułować wiele wniosków, jednak część z nich jest bardzo ogólna - np. "Wykryliśmy konflikt oczekiwań pomiędzy mieszkańcami rynku, a mieszkańcami reszty miasta." - jaki konflikt? na czym on polega? co można z nim zrobić? " Potwierdziło się nasze przypuszczenie o zamieraniu żorskiego rynku." - co oznacza to wymieranie? co na to wskazuje? Również w planie działań zaproponowano wiele, hasłowo opisanych pomysłów, zamiast skupić się na konkretnym opisaniu jednego, co pozwoliłoby ocenić realność. Ponadto większość pomysłów nie zależy od uczestników, jedynie punkt 1. (debata) ma taki charakter - i na niej można by się skupić, zarysowując jak będziecie ją przygotowywać, itp. Pozostałe pomysły odnoszą się do wniosków i petycji czyli aktywności po stronie Rady/władz miasta.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Ożywiamy Żorski Rynek
Ożywiamy Żorski Rynek

Żorski rynek, miejsce gdzie przychodzi coraz mniej osób i nie tylko młodych. Jako dwójka ludzi przeprowadziliśmy badanie, z którego wyciągnęliśmy wnioski. Zauważyliśmy też konflikt oczekiwań pomiędzy mieszkańcami miasta, a starówki.

Żorski rynek, miejsce gdzie przychodzi coraz mniej osób i nie tylko młodych. Jako dwójka ludzi przeprowadziliśmy badanie, z którego wyciągnęliśmy wnioski. Zauważyliśmy też konflikt oczekiwań pomiędzy mieszkańcami miasta, a starówki.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie miało na celu zebranie informacji na temat Żorskiego rynku – centrum miasta, które naszym zdaniem w ciągu ostatnich lat zaczęło wymierać. Aby nasze wnioski były realne i wiarygodne oprócz pożyczenia kamery z sekretariatu naszej szkoły, tablicy informacyjnej oraz mikrofonu i dyktafonu z siedziby radia „Żory”, przygotowaliśmy pytania i umówiliśmy się na spotkania z władzami miasta: prezydentem Waldemarem Sochą, dyrektorem żorskiej placówki Miejskiego Ośrodka Kultury Stanisławem Ratajczykiem, wiceprzewodniczącym rady miasta Krzysztofem Mentlikiem i radnym Dariuszem Domańskim oraz przeprowadziliśmy krótkie ankiety z mieszkańcami miasta.
Badanie odbywało się w ciągu dwóch dni na żorskim rynku (28 marca i 4 kwietnia) w godzinach popołudniowych. Mieszkańcy miasta z początku niezbyt chętnie się wypowiadali jednak część z nich zmieniła zdanie, gdy usłyszała o naszym projekcie.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

PYTANIA BADAWCZE
-Czy żorski rynek jest wymarły
-Czy mieszkańcy to zauważają
-Jakie mają pomysły na ożywienie rynku
-Czy rynek spełnia ich oczekiwania

Pytania jakie zadaliśmy ankietowanym:

1. Czy czuje się Pan/Pani dobrze przychodząc na rynek, czy może jednak czegoś tam brakuje?
2. Czy określiłby/określiłaby Pan/Pani żorski rynek mianem wymarłego? Jeśli tak to ma może Pan/Pani jakieś pomysły na ożywienie Żorskiego rynku i przyciągnięcie do niego większej liczby osób?

3. Czego Pan/Pani oczekuje od centrum miasta?
4. Czy spędza tam Pan/Pani swój czas wolny? Dlaczego tak/nie?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 40 osób. Część z nich to władze i ważne osoby dla naszego miasta (opisani w sojusznikach), reszta natomiast to mieszkańcy bez których nasze badanie nie miałoby sensu.
8 z nich to starsi ludzie, 3 mężczyzn i 5 kobiet.
13 to osoby dorosłe z których 10 to mężczyźni, a 3 kobiety.
15 to młodzież: 9 kobiety i 6 mężczyzn.
Oraz 4 chłopców w wieku do 10 lat.

Wszyscy mieszkańcy to osoby, które przebywały na rynku w czasie naszego badania. Zależało nam na tym, aby mieszkańcy nie spodziewali się naszego badania gdyż chcieliśmy zobaczyć ile osób tak naprawdę korzysta z przestrzeni jaką jest rynek.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Wykryliśmy konflikt oczekiwań pomiędzy mieszkańcami rynku, a mieszkańcami reszty miasta.
2. Potwierdziło się nasze przypuszczenie o zamieraniu żorskiego rynku.
3. Dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy oczekują wyboru miejsc w których będą przebywać, Chcą mieć wybór pomiędzy wieloma kawiarniami, a restauracjami czy galerią sztuki.
4. Na rynku jest zbyt wiele banków, które nie stwarzają przytulnej atmosfery tego miejsca.


5. Rynek jest przestrzenią sprywatyzowaną.
6. Wiele z działań nie może zostać podjętych ze względu na zabytkowy charakter rynku i opiekę konserwatora zabytków, który musi zatwierdzić każdą zmianę.
7. Mieszkańcy oczekują na rynku imprez kulturalnych. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania umieściliśmy na facebooku, a także na stronie żorskiego radia.
Żorskie radio zaproponowało nam tez wspomnienie o tych działaniach podczas jednej z audycji. W formie artykułu nasze działania zostaną opisane na ogólnopolskim portalu mim24.pl. Nasze wnioski wysłaliśmy też do naszych sojuszników, aby mogli się z nimi zapoznać. Mamy w planach założenie fanpage gdzie będziemy promować inicjatywę włączenia się młodzieży w życie miasta i na bieżąco informować o naszych planach i akcjach, a także maila na który mieszkańcy będą mogli podsyłać nam swoje pomysły.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1.Zorganizowanie debaty młodzieży z władzami miasta (prezydent, konserwator zabytków, rada)
2. Wystąpienie do MOKu z inicjatywą zorganizowania kameralnych koncertów zespołów (raz w miesiącu – oprócz zimy), które będą wybierane drogą głosowania.
3. Wystąpienie do władz z prośbą o odmalowanie ławek na rynku i posadzenie kwiatów – jeśli nie, mamy zamiar prosić o pozwolenie na wykonanie tych działań przez wolontariuszy.
4. Petycja o większą ilość miejsc parkingowych i tańsze opłaty w parkomatach.
5. Zaproponowanie poszerzenia kawiarni na okresy letnie o przestrzeń na płycie rynku.
6. Wniesienie pomysłu organizacji jarmarków i targów o tematyce średniowiecznej
7. Przedstawienie pomysłu sezonowych atrakcji na rynku: zimą – sztuczne darmowe lodowisko, jesienią i wczesną wiosną ponowne uruchomienie karuzeli wiktoriańskiej, latem i późną wiosną – budki z lodami, koktailami itd. na rynku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Naszym głównym i podstawowym celem było zorganizowanie debaty, w której udział wzięliby zarówno mieszkańcy jak i władze miejskie. Zorganizowaliśmy wydarzenie 20 maja. Cała debata miała charakter debaty okswordzkiej z małymi zmianami. Stanowisko Marszałka zajmowała nasz koleżanka Hanna Stencel, nasz zespół zajmował miejsce propozycji, a zespół opozycji tworzyli nasi koledzy: Jakub Kosowski i Bartosz Łaski. Na widowni zasiadła jedna z klas naszego liceum oraz przedstawiciele władz miasta, którzy zostali oficjalnie przez nas zaproszeni. Nie zabrakło też mediów. Temat debaty brzmiał: '"Rewitalizacja Żorskiego rynku szansą na współpracę międzypokoleniową".  W trakcie debaty mieliśmy okazję zderzyć się z problemami z jakimi zmagają się władze naszego miasta, a także przedyskutować swoje własne pomysły. 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Problemem w zorganizowaniu tego typu przedsięwzięcia jest niewątpliwie obecność zarówno mieszkańców jak i władz naszego miasta. Za sukces możemy uznać fakt, że nasza debata cieszyła się taką  popularnością, a na nasze zaproszenie nie odpowiedziała tylko jedna osoba. 
Cieszymy się, że Pan Prezydent wyraził aprobatę do dwóch z pomysłów, które padły w trakcie rozmów i liczymy, że coś w tym kierunku zostanie podjęte, a pan Piotr Kosztyła - Przewodniczący Rady Miasta zaproponował nam udział w kolejnej debacie. Za nasz osobisty sukces uznajemy reakcję ludzi po naszej debacie. Moment gdy wszyscy wstali i zaczęli ze sobą rozmawiać na długo zostanie w naszej pamięci.
Co się NIE udało i dlaczego?

Ze względu na krótki czas wydarzenia nie zdołaliśmy poruszyć tematu jarmarków i targów. Pomysł z poszerzeniem lokali o stoliki na płycie rynku musi zostać przedyskutowany zarówno z władzami jak i właścicielami tych lokali, a jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, wiemy że władze interesują się tym problemem i postanowiliśmy zaczekać i zobaczyć czy coś w tej kwestii się poprawi.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszym wydarzeniu wzięli udział nie tylko mieszkańcy (klasa 2c LO), ale też przedstawiciele miejskich władz: Prezydent Miasta, Doradcy Prezydenta, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radni, Miejski Konserwator Zabytków, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, przedstawiciel Taki Mamy Plan - Marek Skowron, który podzielił się informacją o naszej debacie na portalu facebook, a także Pani redaktor tuzory.pl - Wioleta Kurzydem, która oprócz udziału, przeprowadziła z nami wywiad na temat naszego projektu. Nie możemy zapomnieć o Pani dyrektor 1LO Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach, która zgodziła się na wyłączenie z użytku jednej z sal na czas debaty i pomogła rozesłać oficjalne zaproszenia, a także Pani Agnieszce Kraińskiej, która pomogła nam zorganizować całe wydarzenie. Obie Panie również wzięły aktywny udział w naszej debacie. 
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W naszej debacie uczestnicy naszego działania mieli okazję na bezpośrednią rozmowę ze sobą. Była możliwość wymieniania się poglądami jak i pomysłami na żorska starówkę. Zarówno publiczność jak i opozycja byli bardzo aktywni, a debata wiosła wiele ciekawych pomysłów, z których część być może zostanie wykorzystana.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Chcemy aktywnie działać na rzecz naszej lokalnej społeczności, odpowiedzieć na chęć zorganizowania kolejnej debaty, którą zaproponował Pan Piotr Kosztyła i nie zatracić potencjału jaki dała nam ta debata oraz szansy jaką dał nam ten projekt

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze