OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Jednocześnie zdaniem sprawdzającego przeprowadzone badanie miało charakter sondy ulicznej, a nie było badaniem „telewizja przyjechała” (mającym charakter stacjonarny i animacyjny – nie stworzono atmosfery studia telewizyjnego, a raczej wywiadów ulicznych). Wobec tego sposób badania znacząco odbiega od tego przedstawionego w Przewodniku. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. rewitalizacja parku) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

PAMIĘTAJMY O PIESZYCKIM PARKU!
PAMIĘTAJMY O PIESZYCKIM PARKU!

Pieszyce leżące u stóp Gór Sowich. Z pozoru ładne i zadbane, ale czy nie potrzebują zmian? Otóż tak! Są obszary, które potrzebują zagospodarowania. Takim miejscem jest park. Chcemy udowodnić, że nasz głos w kwestii jego przyszłości jest nieoceniony!

Pieszyce leżące u stóp Gór Sowich. Z pozoru ładne i zadbane, ale czy nie potrzebują zmian? Otóż tak! Są obszary, które potrzebują zagospodarowania. Takim miejscem jest park. Chcemy udowodnić, że nasz głos w kwestii jego przyszłości jest nieoceniony!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło miejskiego parku w Pieszycach oraz jego okolic.
Na  początku naszej pracy stworzyłyśmy pytania badawcze, które miały nam pomóc w poznaniu opinii oraz wizji społeczności Pieszyc.
Kolejnym krokiem był wywiad, do którego ogłoszenia wykorzystałyśmy nadchodzące Dni Kultury Szkoły.
Podczas tego wydarzenia poprosiłyśmy mieszkańców Pieszyc o pomoc w naszym projekcie.
Ponadto stworzyłyśmy ulotki, które umieściłyśmy w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców (głównie w sklepach).
Dalsze działania miały na celu pozyskanie sojuszników i partnerów. Zaprosiliśmy do współpracy burmistrza miasta Pieszyce.
Niezbędna była pomoc techniczna, którą zaoferowała nasza koleżanka.
Nasz wywiad przeprowadziliśmy na terenie parku, ulicach miasta i w miejscach publicznych.
Przeprowadzenie relacji zajęło nam trzy dni(02,03,07 kwietnia 2015 r.).
Badanie przebiegało sprawnie i zgodnie z planem. Mieszkańcy chętnie wyrażali swoją opinię na temat parku.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania skierowane do mieszkańców Pieszyc:
 1.        Jak  pieszycka młodzież mogłaby spędzać czas w tutejszym parku?
 2.        Jak można zmodernizować to miejsce?
 3.        Które miejsca na terenie naszego miasta również wymagają modernizacji?
 4.        Czy poparłby Pan/poparłaby Pani projekt budowy skateparku na terenie parku?


Pytania skierowane do burmistrza Pieszyc:
 1.        Jakie kroki powinna podjąć gmina Pieszyce w celu stworzenia parku jako atrakcyjnego miejsca dla mieszkańców?
 2.        Jak długo trwałyby prace modernizacyjne?
 3.        Czy poparłaby Pani projekt budowy skateparku na terenie parku?
 4.        Które miejsca na terenie naszego miasta również  wymagają modernizacji?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu uczestniczyło 38 osób . Były to osoby z każdej grupy społecznej , zaczynając od dzieci (5 osób),przez młodzież (19 osób), kończąc na osobach dorosłych (14 osób).Dzięki tej rozbieżności uzyskałyśmy obiektywne odpowiedzi na zadane pytania.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ mieszkańcom zależy na modernizacji naszego parku. Ponadto zostali uprzednio poinformowani, gdyż ogłosiłyśmy je na Dniach Kultury Szkoły oraz umieściłyśmy na terenie naszego miasta dużą ilość ulotek.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 1. Park niezwłocznie potrzebuje modernizacji, czego dowodem są nasze wywiady.  
 2. Mieszkańcy oznajmili nam, że obawiają się odwiedzać park ze względu na brak oświetlenia.
 3. W najbliższej przyszłości powinno odbywać się więcej imprez.
 4. Oferta miasta powinna być dostosowana do potrzeb młodzieży, aby mogli realizować się w tych dziedzinach, w których czują się najlepiej.
 5. Należy również zająć się odnowieniem szatni sportowych, które znajdują się na terenie pieszyckiego stadionu.
 6. Mieszkańcy popierają budowę skateparku. 

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski bezpośrednio po zakończeniu robienia wywiadów zostały przekazane obecnemu burmistrzowi Pieszyc. Wyniki naszego badania udostępniliśmy osobom, które brały w nim udział. Zostali o nim również poinformowani nasi partnerzy. Ponadto zostaną one udostępnione w lokalnych mediach.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski zostały przekazane burmistrzowi miasta Pieszyce. Gmina postanowiła wcielić w życie nasz projekt. Już zajmuję się projektem związanym z budową skateparku na terenie miejskiego parku.  W związku z tym gmina zajęła się pozyskiwaniem środków na to przedsięwzięcie. Zamierzamy zorganizować prace społeczne mające na celu rewitalizację naszego parku. Zajmiemy się również organizacją większych imprez, aby zwiększyć frekwencję osób odwiedzających park. Postanowiłyśmy także porozmawiać z dyrektorem Zespołu Szkół w Pieszycach, aby wyraziła zgodę na zorganizowanie lekcji w plenerze na terenie pieszyckiego parku, który znajduje się zaledwie kilka metrów od szkoły.

 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze