OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie dobrze zorganizowane, konkretne i odnoszące się do jasno określonego obszaru pytania badawcze, spora i zróżnicowana grupa osób badanych, w przeprowadzeniu badania zabrakło mi elementu animacyjnego, zawartego w opisie metody w przewodniku, aczkolwiek rozumiem, że utrudniały to warunki pogodowe. Zadbałyście o to aby przekazać wyniki Waszego badania władzom lokalnym. Zawarto kilka wniosków odnoszących się do badanego terenu jednak mają one dość ogólny charakter i nie zawierają konkretnych pomysłów na działanie. Plan działań jest możliwy do realizacji (akcja zachęcania do sprzątania po swoim psie) i w miarę konkretny, skupienie się na dokładniejszym opisie tej jednej akcji pozwoliłoby przyznać więcej punktów, działania zakładają aktywny udział uczestników i sojuszników.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Park cegielnia w obiektywie
Park cegielnia w obiektywie

„Na Cegielni fajnie jest
Czasem słońce, czasem deszcz.”
Park Cegielnia w Żorach - miejsce spotkań młodych ludzi porównywane do Central Parku w NJ. Kochamy je za skatepark, park linowy, miasteczko ruchu drogowego, tor dla rolkarzy oraz Żorka.

„Na Cegielni fajnie jest
Czasem słońce, czasem deszcz.”
Park Cegielnia w Żorach - miejsce spotkań młodych ludzi porównywane do Central Parku w NJ. Kochamy je za skatepark, park linowy, miasteczko ruchu drogowego, tor dla rolkarzy oraz Żorka.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło parku „Cegielnia”-miejsca spotkań młodych ludzi,użytkowników skateparku,jeżdżących wyczynowo m.in. na rowerach, rodziców z dziećmi,które kochają park linowy oraz seniorów,korzystających z siłowni „pod chmurką” czy spacerów alejkami.Wokół parku znajduje się niezagospodarowany teren zielony,który można wykorzystać.
Po wizycie na skateparku i dokładnym spenetrowaniu miejsca oraz rozmowach ze znajomymi,którzy regularnie korzystają z tego obiektu, przygotowałyśmy pytania badawcze.Następnie,dzięki pomocy opiekunki Samorządu Uczniowskiego oraz faktowi,iż jedna z nas jest radną Młodzieżowej RM Żory,pozyskałyśmy sojuszników.
Chciałyśmy, aby powstał film,który zobrazuje,dlaczego mieszkańcy Żor kochają Cegielnię i jakie są ich oczekiwania wobec tego miejsca.
Nagrania podzieliłyśmy na dwa etapy- ze względu na to, że rozmowy z ludźmi oraz nagrania zajmują dużo czasu. Niestety pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem,ale nie przeraziły nas burza, deszcz ani grad.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy park Cegielnia jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców Żor?
Co podoba się Pani/Panu w tym miejscu najbardziej?
Czy park Cegielnia jest miejscem, którym możemy się pochwalić?
W jaki sposób można zagospodarować duży zielony teren wokół parku?
Czego jeszcze brakuje temu miejscu?
Czy to miejsce jest bezpieczne dla małych dzieci, czy jest tu bezpiecznie wieczorem?
Czy i dlaczego lubimy to miejsce?
Co najbardziej lubisz tu robić? ( pytanie do młodych ludzi i dzieci)
Co mogłoby zachęcić do spędzania tutaj czasu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 33 przedstawicieli różnych grup społecz. i wiekowych.
Chcieliśmy poznać opinię różnych użytkowników parku oraz powody,dla których go odwiedzają.Zaprosiliśmy kolegów i koleżanki oraz absolwentów naszej szkoły,radnych Młodzieżowej RM Żory oraz radnych RM Żory.Dzięki Facebookowi mogłyśmy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców,szczególnie młodych ludzi.
Na rozmowy wybrałyśmy godziny popołudniowe,gdyż wtedy najwięcej osób odwiedza to miejsce.Aby uatrakcyjnić nasze działania zorg.występ kolegów tańczących breakdance.
Nie tworzyłyśmy studia telew.,operatorka kamery wędrowała z nami,gdyż teren jest rozległy,a my,jak na dobre reporterki przystało,chciałyśmy dotrzeć wszędzie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Park Cegielnia jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, chętnie korzystają z tego miejsca osoby w różnym wieku, ale istnieją jeszcze tereny niewykorzystane, gotowe do zagospodarowania.
1. Młodym ludziom brakuje tam boiska do piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki.
2. Miejsca, gdzie można usiąść i porozmawiać ( kawiarni, cukierni), chociażby tylko w okresie letnim (np. ogródek letni).
3. Użytkownikom (szczególnie rodzicom z dziećmi)  przeszkadza fakt, że właściciele psów nie dbają o to, by po nich sprzątać.
4. Dokładnego monitoringu tego miejsca, które wieczorami staje się według użytkowników dość niebezpieczne,
5. Toalet ( najbliższe znajdują się na terenie targowiska miejskiego).
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski bezpośrednio po nagraniu filmu przekazane zostały opiekunowi Młodzieżowej Rady Miasta Żory – panu Jackowi Arasimowi oraz radnemu Rady Miasta Żory- panu Jackowi Mikecie, którzy zobowiązali się do zaprezentowania ich w czasie najbliższych posiedzeń obydwu rad, w tym również Prezydentowi Miasta Żory.
Efekty naszej pracy zamieściliśmy w lokalnych portalach informacyjnych oraz na szkolnej stronie internetowej, a także na Facebooku i You Tube.
Zaprosiliśmy kolegów i koleżanki oraz lokalną społeczność na pokaz filmu, który powstał z ich udziałem. Miejscowa cukiernia ufunduje poczęstunek dla wszystkich, którzy wezmą udział w premierowym pokazie filmu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski 1, 2, 4 i 5 przekazaliśmy odpowiednim podmiotom, nasze działania skupiły się wokół wniosku 3, planujemy w kwietniu przeprowadzić kampanię skierowaną do właścicieli czworonogów, by uświadomić im jak ważne jest sprzątanie po swoich pupilach, szczególnie w miejscach, z których korzystają małe dzieci. Planujemy zaangażować w tę akcję działającą w naszej szkole grupę wolontariuszy „Razem dla czworonogów” oraz Koło Młodych Dziennikarzy i Samorząd Uczniowski i wspólnie z nimi przygotować kampanię pod hasłem „ Twój pies nie umie sprzątać! Zrób to dla niego! Bądź odpowiedzialnym właścicielem czworonoga!”.
W czasie najbliższego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta Żory nasz opiekun udzieli mi głosu (Anita Morońska) i będę mogła zaprezentować nakręcony przez nas film oraz wnioski wszystkim młodzieżowym radnym, chcę poprosić ich o pomoc w realizacji kampanii wynikającej z wniosku 3.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Przeprowadziłyśmy akcję pod nazwą ,,Twój pies nie umie po sobie posprzątać - zrób to za niego! Bądź odpowiedzialnym właścicielem!" w Miejskim środku Kultury. Celem zadania było uzmysłowienie ludziom jak poważnym problem jest sprzątanie po swoich pupilach. Poprzez udział w zabawie związanej ze sprzątaniem odchodów zwierzęcych, tłumaczyłyśmy, że warto sprzątać po swoich pupilach i, że zajmuje to tylko parę sekund. Zaangażowałyśmy miejską społeczność w każdej kategorii wiekowej, z różnych regionów miasta, która chętnie przyłączała się do akcji. Zajęłyśmy się przygotowaniem akcji, znalezieniem sojuszników i przeprowadzaniem akcji.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Udało nam się przekonać zarówno dorosłych jak i dzieci do pokazowego zbierania zwierzęcych odchodów (z użyciem gadżetów takich jak: sztuczne odchody, kupo-zbieraczka, worki na śmieci). Gdy rozdajemy ludziom same ulotki, często lądują w koszu jeszcze nieprzeczytane. Nasza akcja wzbudzała w ludziach pozytywne emocje. Początkowy śmiech z mało spotykalnej wersji wykonania zadania, z biegiem czasu zamieniał się w pozytywne opinie ludzi. Mówili, że to poważny problem i dobrze, ze zwracamy na niego uwagę. Dzięki niebanalnej formie ta akcja pozostanie na długo w pamięci uczestników, dzięki czemu może przynajmniej część mieszkańców zacznie sprzątanie po swoich pupilach, może część z nich  będzie używała kupo-zbieraczek, o których istnieniu dowiedziała się od nas :), bo już niektórzy pytali, gdzie takową mogą kupić :D.
Co się NIE udało i dlaczego?

Akcja miała być przeprowadzona w parku cegielnia, na świeżym powietrzu. Jednak z powodu złej pogody, musiałyśmy przenieść akcję do Miejskiego Ośrodka Kultury. Na początku, byłyśmy trochę rozczarowane, jednak w bardzo szybkim czasie okazało się, że miejsce to było równie atrakcyjne do realizacji zadania. Do MOK-u uczęszczają osoby z różnych regionów miasta, na popołudniowe zajęcia taneczne, plastyczne, artystyczne. Dzięki czemu miałyśmy doskonała możliwość do spotkania wielu mieszkańców naszego miasta. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło! 
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

1. Miejski Ośrodek Kultury - wypożyczenie lokalu oraz aranżacja miejsca.
2. Koło Młodych Dziennikarzy z Gimnazjum nr 2 - sponsorowanie cukierków oraz w najbliższym czasie wydanie artykułu o naszej akcji.
3. Wolontariusze "Razem dla czworonogów" - pomoc w przeprowadzeniu akcji oraz robieniu zdjęć.
4. Młodzieżowa Rada Miasta Żory - przedstawienie wykonanej akcji na sesji.
5. Klasa 3A z Gimnazjum nr 2 o profilu artystyczno-dziennikarskim -  wykonanie plakatów,
6. Anna Latosińska (osoba prywatna) - wypożyczenie kupozbieraczki.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Nasza akcja nie polegała na samym rozdawaniu ulotek i wieszaniu plakatów, na które ludzie rzadko zwracają uwagę. Chciałyśmy włączyć ludzi w działanie i poprzez zabawne działania oraz nieznane im gadżety zwrócić uwagę na poważny problem. Przy recepcji MOK-u porozrzucane były sztuczne, zwierzęce odchody. Podchodziłyśmy do ludzi i zachęcałyśmy do sprzątania przy użyciu kupo-zbieraczki. Przez zabawę tłumaczyłyśmy, że zajmuje to kilka sekund, a w to, co posprzątamy, NA PEWNO NIE WDEPNIEMY. Później rozmawiałyśmy o problemach, które zostały przedstawione na naszych plakatach. Po takich działaniach bardzo dziękowałyśmy za zaangażowanie, nagradzając cukierkami oraz wręczając ulotki, z przestrogą, że nasz pies sam po sobie nie posprząta i musimy zrobić to za niego.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Jeszcze 29 maja br. organizujemy grę miejską dla klas pierwszych naszego gimnazjum. Celem gry jest zapoznanie młodzieży z naszym miastem, poprzez zabawę i logiczne myślenie. 
Na podstawie przeprowadzonego badania, chcemy przeprowadzić podobną inicjatywę w naszej szkole, ponieważ dobre nawyki, trzeba wprowadzać w jak najwcześniejszych latach życia oraz zwrócić uwagę na to, że to poważny problem, z którym spotyka się nasze miasto. 
W kolejnym numerze gazetki szkolnej ,,Wymiar G2", znajdzie się krzyżówka, z pytaniami odnośnie naszego miasta. Pierwsze osoby, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę zostaną nagrodzone. :) 

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze