OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w ciekawy sposób, zgodny z opisem przewodnika. Część wniosków ma postać ogólnych pomysłów na wprowadzenie zmian. Plan działań zawiera jedynie pomysły na zainicjowanie zmian, są one jednak konkretne i realne. Szczególna wartość pracy: forma zrealizowanego badania nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Gratulujemy Wam kreatywności, atrapa telewizora wygląda bardzo ciekawie i znacznie uatrakcyjniła wasze badanie.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Park im. Marii Konopnickiej naszymi oczami
Park im. Marii Konopnickiej naszymi oczami

02.04.2015r. rozpoczęłyśmy pierwsze kroki do zmian w naszym parku. Skutki naszych działań nasz zaskoczyły!

02.04.2015r. rozpoczęłyśmy pierwsze kroki do zmian w naszym parku. Skutki naszych działań nasz zaskoczyły!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie tyczyło się parku im.Marii Konopnickiej. Najpierw zrobiłyśmy plan, potem przeszłyśmy do jego realizacji. Zapisałyśmy pytania badawcze, wykonałyśmy telewizor i ruszyłyśmy zasięgać wywiadu. Cała akcja przeprowadzona była 02.04.2015r. i przebiegała bez zarzutu.Wielu mieszkańców chętnie odpowiadało na nasze pytania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Jakie są możliwości i szanse danego miejsca czyli jaki jest jego potencjał?
2.Czego mieszkańcy oczekują od danego miejsca?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział wzięło 31 osób. Wśród pytanych dominowali ludzie młodzi do lat 16. Udało nam się też uzyskać odpowiedzi od osób starszych i niepełnosprawnych.
 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Większości mieszkańców podoba się ten park, zwłaszcza jego roślinność, duża ilość ławek czy pomnik Marii Konopnickiej. Większość osób uznała również ten teren za miejsce zadbane. Ankietowani chcieliby więcej zieleni, ławek na końcowych alejkach, zrobienia ścieżki rowerowej, zwiększenia patroli policji (zwłaszcza wieczorem) oraz monitoringu, odnowienia koszy na śmieci i poprawienia stanu terenów znajdujących się wokół parku. Najczęściej jednak pojawiały się pomysły dotyczące wyremontowania i zagospodarowania sceny.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Całą akcję,włącznie z jej realizacją i wnioskami, nagłośniłyśmy na Facebooku i w naszej szkole . Samo chodzenie z telewizorem na głowie wzbudzało zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta. Zaprojektowałyśmy też kilka plakatów i wywiesiłyśmy w pobliskich sklepach.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

O wynikach naszych badań poinformujemy prezydenta miasta. Zwrócimy się niego z prośbą o postawienie większej ilości ławek i odmalowaniu sceny oraz odnowieniu koszy. Na własną rękę chcemy zasadzić w parku wiele nowych kwiatów i drzew. Udamy się także do policji z prośbą o zwiększenie patroli na tym terenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Zagłębiłyśmy się w opiniach jeszcze innych osób i dowiadywałyśmy się co i jak możemy zrobić - co ulepszyć, a na co mamy małe szanse.  Napisałyśmy do prezydenta oraz policji, utworzyłyśmy wydarzenie na facebooku i rozgłosiłyśmy nasze zamiary wśród mieszkańców. Opracowałyśmy również plan odnowienia sceny, który zrealizujemy dzięki projektom budżetu obywatelskiego.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Chciałybyśmy się pochwalić tym, jakie zainteresowanie wzbudził nasz projekt - otrzymałyśmy wiele różnych propozycji i pomysłów odnośnie naszych planów.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się zasadzić nowych drzew i kwiatów - potrzebne by było nam pozwolenie, z którym nie dałyśmy rady czasowo. Chcemy jednak zwrócić na to uwagę przy planowaniu projektu budżetu obywatelskiego.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Miałyśmy kilku wolontariuszy, którzy nas wspierali i pomagali nam w realizowaniu naszych działań. Dużą rolę odegrała również motywacja, jaką dawały nam nasze rodziny podczas projektu. Miałyśmy też sojuszników w postaci okolicznych sklepików osiedlowych, które popierały naszą akcję i pomagały w jej rozgłaszaniu. Wspierał nas też samorząd uczniowski z naszej szkoły.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Miałyśmy kilku wolontariuszy, którzy nas wspierali i pomagali nam w realizowaniu naszych działań. Dużą rolę odegrała również motywacja, jaką dawały nam nasze rodziny podczas projektu. Miałyśmy też sojuszników w postaci okolicznych sklepików osiedlowych, które popierały naszą akcję i pomagały w jej rozgłaszaniu.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Tak, chcemy zgłosić projekt renowacji parku (skupiając się w tym na zaniedbanej scenie) do budżetu obywatelskiego, którego kolejna edycja niedługo się rozpocznie. Dzięki temu chciałybyśmy odświeżyć wizerunek parku i sprawić by stał się bardziej uczęszczany. Po remoncie sceny planujemy nawiązać współpracę z różnymi zespołami, artystami, klubami i stowarzyszeniami, co sprawiłoby, że przestrzeń ta ma szansę zostać jednym z popularniejszych miejsc w Ciechanowie.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze