OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Mocną stroną badania jest udział wielu uczestników z różnych grup wiekowych. Nie przedstawiono mapy, której stworzenie było ważnym rezultatem badania. Wnioski z badania zawierają kilka ciekawych i konkretnych pomysłów na działania. Plan działania zawiera wiele bardzo interesujących i związanych z tematem propozycji, jednak są one przedstawione zbyt ogólnie. Zespół otrzymuje dodatkowy punkt za pomysły na zaangażowanie w projekt społeczności lokalnej.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Park Jordana w naszych rękach.
Park Jordana w naszych rękach.

Park Jordana to największy krakowski park. 31 marca sprawdziliśmy, przeprowadzając ankietę i  wśród jego użytkowników w jakim stopniu spełnia on ich oczekiwania i wymagania, aby wykorzystać tę wiedzę w celu podjęcia kroków do wprowadzenia zmian. 

Park Jordana to największy krakowski park. 31 marca sprawdziliśmy, przeprowadzając ankietę i  wśród jego użytkowników w jakim stopniu spełnia on ich oczekiwania i wymagania, aby wykorzystać tę wiedzę w celu podjęcia kroków do wprowadzenia zmian. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Swoje przygotowanie zaczęliśmy od ustalenia dokładnego planu działania. Wydrukowaliśmy mapę ze strony internetowej parku, aby ułatwić użytkownikom wskazanie najciekawszych oraz nadających się do poprawy elementów parku. Zaprosiliśmy młodzież z Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie do wspólnego udziału w ankiecie. Przygotowaliśmy też najważniejsze pytania do ankiety dotyczące stanu obecnego parku, wad oraz jego przyszłej wizji, na którą odpowiedzieli mieszkańcy oraz młodzież z bursy 31 marca 2015r na jego terenie. Uzyskaliśmy rzeczowe odpowiedzi od osób z różnych grup wiekowych. Studenci jako wadę wskazywali brak siłowni na świeżych powietrzu, konieczność remontu skateparku oraz boisk. Użytkownicy kortu tenisowego mówili o potrzebie powiększenia jego obszaru z powodu znacznej ilości chętnych do gry, co przejawia się uciążliwym czekaniem na zakończenie gry innych uczestników. Osoby w starszym wieku chwaliły zróżnicowaną szatę roślinną oraz funkcję muzealną parku. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Jak w pełni wykorzystać potencjał parku? 

 • Czy park powinien zostać bardziej reklamowany?
 • Czy w parku powinny być organizowane wydarzenia tematyczne/komercyjne?
 • Co należałoby zmienić, aby Pan/i spędzał czas częściej w parku razem z rodziną/przyjaciółmi?


Czy są jakieś elementy, która wpływają negatywnie na wizerunek parku/przebywanie w nim?

 • Czy park wg Pana/i jest zadbany, estetyczny?
 • Jakie elementy należałoby wyremontować?
 • Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w parku?

Jakich instalacji brakuje w parku?

 • Co wg Pana/i jest najpotrzebniejszą inwestycją?

Czego mieszkańcy oczekują od parku?


Jaki park chciałby Pan/i zastać za 5 lat?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział 36 osób w następujących różnorodnych przedziałach wiekowych:
15 osób – młodzież zamieszkująca Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie zlokalizowaną w odległości 500m od parku im. Henryka i często z niego korzystająca w okresie jesiennym, wiosennym oraz letnim (16-19 lat);
8 osób – studenci korzystający z boisk (20 – 25 lat);
7 osób – osoby w średnim wieku, użytkownicy parku (30 – 50 lat)
6 osób – osoby starsze, spacerujące, użytkownicy parku (50+).

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

X W parku brakuje siłowni na wolnym powietrzu.

X Należy wyremontować skatepark oraz uzupełnić boiska o siatki. • Zgłosimy petycję do Urzędu Miasta z prośbą o wybudowanie jej oraz zgłosimy projekt odnośnie jej stworzenia przy najbliższym budżecie obywatelskim.
 • Poszukamy sponsorów, którzy byliby zainteresowani jej wybudowaniem.
 • Stworzymy stronę internetową, na której zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje pomysły odnośnie ulepszenia parku.
 • Stworzymy inicjatywę na portalu społecznościowym Facebook, gdzie będziemy wymieniać się pomysłami jak bez pomocy magistratu i zbytniej ingerencji możemy zmienić park oraz zaczniemy je realizować.
 • Dowiemy się, skąd pozyskać fundusze na zakup siatek lub przeprowadzimy zbiórkę i je zakupimy.Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki z naszych badań przedstawiliśmy wychowankom w Bursie nr 1 w Krakowie. Zorganizowaliśmy spotkanie, na którym zajęliśmy się problemami parku i omówiliśmy nasze sposoby na ich rozwiązanie.  W budynku bursy założyliśmy gazetkę informacyjną dotyczącą parku. Przedstawiliśmy swoje uwagi i spostrzeżenia do zarządcy parku, a jest nim Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- Będziemy organizować wydarzenia, mające na celu utrzymanie estetyki i czystości w parku. Młodzież będzie zaangażowana i sama będzie dążyć do utrzymania w dobrym stanie miejsca, w którym przebywa.
- Już teraz współpracujemy mieszkańcami Bursy nr 1 w Krakowie, zamierzamy organizować comiesięczne spotkania, na których będą poruszane bieżące sprawy związane z Parkiem Jordana w Krakowie.
- Wystosujemy pismo do zarządcy Parku Jordana w Krakowie dotyczące nowych siatek na boisku do piłki nożnej i przedstawimy w nim potrzeby użytkowników dotyczące siłowni na powietrzu.
- Nawiążemy silną współpracę z zarządcą parku i będziemy zabiegać o to, żebyśmy byli pośrednikami między władzą parku a obywatelami.
- Urząd Miasta Krakowa wyraził chęć współpracy i zapewnił, że nasze pomysły zostaną rozpatrzone.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Stworzyliśmy stronę na portalu społecznościowym Facebook, gdzie wszystkie osoby, które chcą pomóc w realizacji pomysłów na ulepszenie parku mogą się na ten temat wypowiedzieć i włączyć się do działania.
https://www.faceb...rdana.krakow?fref=ts
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Jesteśmy zadowoleni z powodu zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy parku. Udało nam się nawiązać dialog z osobami, które na co dzień korzystają walorów parku. Wysłuchaliśmy wiele opinii, bez których nasza praca pochłonęłaby jeszcze więcej czasu.
Co się NIE udało i dlaczego?

Jak na razie nie udało się zorganizować wydarzenia, mającego na celu utrzymanie estetyki i czystości w parku. Niepowodzenie wynika z krótkiego okresu na działanie.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

mieszkańcy Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie - pomoc przy opracowaniu planu działania związanego z parkiem Jordana w Krakowie na najbliższe miesiące
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Przeprowadzaliśmy rozmowy na temat potrzebnych miejsc w parku i wymagany zmian w najbliższym czasie. Stworzyliśmy stronę internetową, na której każda zainteresowana osoba może wyrazić swoje zdanie na temat parku.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Jesteśmy przekonani, ze nasze zaangażowanie w działalność społeczną nie skoczy się wraz z wyjazdem do Warszawy. Mamy zamiar aktywnie działać i zachęcać innych do dziania. Będziemy starać się pogłębić współpracę z zarządem parku, abyśmy się stali pośrednikami, między władzą a młodymi, w sprawach związanymi z parkiem.Chcemy zaangażować w spray młodzieży uczniów pobliskich szkół, aby młodzi mogli wpływać bezpośrednio na otaczającą ich rzeczywistość.Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze