OCENA ZESPOŁU: 10PKT
Ocena cząstkowa: 2,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Większość pytań była konkretna, choć forma ich wykorzystania miała charakter ankiety, tym samym wykonanie odbiegało od wybranej metody (patrz: „Przewodnik”, ścieżka: Spacer badawczy). Nie określono sposobu zaangażowania sojuszników w przygotowane działania. Badanie zakończyło się sformułowaniem kilku wniosków. Niektóre z nich są możliwe do realizacji, przy czym nie zawierają cech innowacyjnych i niesztampowych. Rezultat badania został zaprezentowany lokalnym mediom. Plan działania zawiera w znacznym stopniu propozycje przedsięwzięć, które można by zrealizować. Nie określono ram czasowych oraz stopnia zaangażowania młodzieży. Relacja podobna jest do zadania „Nowosolska stajnia Augiasza - Park Odry”. Życzymy powodzenia w aktywności społecznej!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Park Odry to nasza wspólna przyszłość.
Park Odry to nasza wspólna przyszłość.

23.03.2015 to dzień, który zapoczątkował walkę młodych obywateli o lepsze warunki spędzania czasu nie tylko dla nich, ale także dla innych grup wiekowych. Zaczynamy od zmian w Parku Odry, stary park musi zacząć znowu żyć. Przyszłość należy do nas!

23.03.2015 to dzień, który zapoczątkował walkę młodych obywateli o lepsze warunki spędzania czasu nie tylko dla nich, ale także dla innych grup wiekowych. Zaczynamy od zmian w Parku Odry, stary park musi zacząć znowu żyć. Przyszłość należy do nas!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Korzystając z pomocy przewodnika dla uczestników tego projektu, postanowiliśmy wybrać miejsce, które jest dość problematyczne, ale również bardzo zaniedbane i zniszczone. W naszym mieście nie brakuje takich przykładów, ale idealnym i naszym wyborem był Park Odry,
położony w okolicach ulic Wrocławskiej i Muzealnej. Park od lat odstrasza zwykłych ludzi, ale przede wszystkim odciąga młodzież, która nie ma zbyt wielu miejsc do spędzenia wolnego czasu. Wszyscy od lat są zgodni, że Park nie nadaje się do użytkowania, my również się pod tym podpisujemy, ale oprócz tego działamy. Ten projekt był idealną motywacją, więc dnia 23.03.2015 w godzinach popołudniowych, uzbrojeni w ankiety, długopisy i aparat, z szerokim uśmiechem wyszliśmy do ludzi na ulice. Wbrew pozorom nie było to wcale takie łatwe, gdyż ludzie niechętnie odpowiadali na pytania, co znacznie wydłużyło nasz czas pracy. Jednak po około trzech godzinach naszego spaceru udało nam się zebrać ustaloną liczbę odpowiedzi.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1. Czy znacie Państwo problematyczne lub zniszczone miejsca w Nowej Soli ? Jeżeli tak, to jakie ?
2. Czy byliście Państwo w Parku Odry ?
3. Czy Park Odry jest dobrze oświetlony, czy jest wystarczająca ilość ławek, czy jest on przystosowany dla osób niepełnosprawnych ?
4. Czy Park Odry może stać się wizytówką tej części miasta, w której jest położony ?
5. Co zmieniliby Państwo w tym Parku, gdyby była taka możliwość ?
6. Czy istnieją w naszym mieście miejsca dla młodzieży, czy ten park w przyszłości może być alternatywą dla młodszego pokolenia ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięli ludzie z różnych grup wiekowych, byli to ludzie dorośli, zarówno emeryci jak i czynni zawodowo oraz młodzież. Nie skupialiśmy się na jednej grupie, ponieważ chcieliśmy zachować kontrast tematu. Inaczej wypowiadała się młodzież, inaczej dorośli, a jeszcze inaczej osoby starsze. Dzięki temu wiemy, że nasze działania pomogą nie tylko jednej grupie, ale będą kompromisem dla wszystkich. W naszym badaniu wzięło udział 30 osób. Z każdej kategorii wiekowej po 10 osób, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć złoty środek.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

W wyniku przeprowadzenia ankiety wyłoniły się następujące wnioski:
Aby Park Odry odzyskał swoją świetność...
1. Należy uzupełnić roślinność, posiać nowe trawniki i zadbać o bardzo stare drzewa.
2. Zwiększyć liczbę śmietników i ławek oraz odrestaurować te zaniedbane.
3. Wprowadzić patrole policji i straży miejskiej, która zajmie się pijanymi i awanturującymi się ludźmi.
4. Zbudować nową infrastrukturę alejek, poprawić jakość krawężników i przystosować park dla osób niepełnosprawnych.
5. Zbudować fontannę.
6. Stworzyć plac zabaw dla dzieci, lub miejsce, które będzie gromadzić ludzi.  
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

 Po podsumowaniu naszych wyników i wyciągnięciu wniosków, za pośrednictwem jednego z naszych partnerów umówiliśmy się na spotkanie w Urzędzie Miasta z grupą dziennikarzy oraz pracownikami magistratu. Przedstawiliśmy tam nasze wyniki oraz przekazaliśmy sugestie na temat zmian. Zostaliśmy mile przyjęci i wysłuchani, obecni na zebraniu wymienili się z nami swoimi odczuciami, a będący na spotkaniu dziennikarze sporządzili artykuły prasowe, które ukazały się w dwóch gazetach.  Można powiedzieć, że był to pierwszy etap wprowadzania zmian. Drugim krokiem będzie spotkanie z Prezydentem naszego miasta 10.04.2015, którego tematem będzie właśnie nasz projekt.  

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Na spotkaniu opisanym powyżej dowiedzieliśmy się, że Park Odry czeka modernizacja, lecz jest to zadanie utrudnione ,gdyż Park wybudowany w 1852 roku  jest traktowany jako zabytek krajobrazowy, nadzorowany przez konserwatora zabytków. O jego losie nie mogą więc decydować tylko włodarze naszego miasta. Tym niemniej nasze postulaty sprawiły, że temat rewitalizacji Parku Odry stał się sprawą wyższej rangi. Usłyszeliśmy, że pomysły, które przedstawiliśmy będą wprowadzone, a miejscem, które będzie gromadzić ludzi ma być wybieg dla psów. Czy to koniec naszej ingerencji ?  Na pewno nie!  Będziemy obserwować co zmienia się i w jakim idzie kierunku, najbliższą okazją do poznania sprawy bliżej ma być spotkanie z Prezydentem.    

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze