OCENA ZESPOŁU: 7PKT
Ocena cząstkowa: 1,75PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadzone badanie nie odpowiada żadnej z form opisanych w przewodniku, przeprowadzona została jedynie ankieta, nie zastosowano żadnych metod animacyjnych. Wnioski są konkretne, jednak nie zawierają propozycji zmian. Plan działań nie przedstawia żadnego pomysłu, który mogłyby zrealizować uczennice. Widać, że włożyłyście dużo pracy w przeprowadzenie badania, w przyszłości spróbujcie opisać swoje działania bardziej szczegółowo, zapoznajcie się również dokładniej z naszym przewodnikiem.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Park w Łęczycy
Park w Łęczycy

Bardzo lubimy spędzać czas w łęczyckim parku. Niestety nie jest on w najlepszym stanie. Gdy dowiedziałyśmy się o tym konkursie od razu postanowiłyśmy, że weźmiemy w nim udział, ponieważ jest to świetna okazja do ulepszenia naszego ulubionego miejsca.

Bardzo lubimy spędzać czas w łęczyckim parku. Niestety nie jest on w najlepszym stanie. Gdy dowiedziałyśmy się o tym konkursie od razu postanowiłyśmy, że weźmiemy w nim udział, ponieważ jest to świetna okazja do ulepszenia naszego ulubionego miejsca.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

* Przygotowałyśmy ankietę, którą przeprowadziłyśmy w szkole i w okolicy parku. Zadawałysmy pytania przypadkowym przechodniom, a w szkole mieszkańcom Łęczycy.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy w parku jest wystarczająco dużo koszy na śmieci?
TAK                     b) NIE
Czy jest tam czysto?
TAK                     b) NIE
Czy ławki są w dobrym stanie?
a)TAK                     b) NIE
Czy park jest zadbany?
a)TAK                     b) NIE
Czy chętnie spędza Pani/Pan czas w parku?
TAK                     b) NIE
Co zmienił(a)by Pan/Pani w łęczyckim parku?

…………………………………………………………………….
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

* Na nasze pytania odpowiedziało 40 osób w różnym wieku, ponieważ chciałyśmy znać opinię różnych pokoleń.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

*UWAGI NASZYCH ANKIETOWANYCH:
- Jest dużo koszy na śmieci w parku, niestety nie są one w dobrym stanie.
- Park jest zanieczyszczony przez psie odchody. Nie ma koszy na psie odchody.
- Deski na mostach są zniszczone.
- Na terenie parku, wieczorami kręci się podejrzana młodzież.
- Ławki, altana i budynek na terenie parku są pokryte graffiti.

- Park nieprzystosowany do spacerów z psami. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Park ma duży potencjał jednak jest wiele rzeczy, które wymagają wymiany lub odnowienia. Nie jest on przystosowany do  spacerów z psem. Przydałyby się w parku urządzenia, które zachęcałyby do aktywności fizycznej, a co za tym idzie - odwiedzenia naszego parku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze