OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Wasze zdanie polegało na zorganizowaniu spaceru badawczego - na podstawie opisu i filmu ciężko jest powiedzieć jak wyglądał i gdzie się odbywał (na filmie robicie wywiady a nie spacerujecie). Udało Wam się zaprosić do udziału w badaniu przedstawicieli różnych grup w społeczności lokalnej. W Waszym planie działań znajduje się wiele dobrych pomysłów (np opracowanie scenariuszy lekcji dla nauczycieli) na działania niemniej nie napisaliście kiedy i jak chcecie osiągnąć te cele.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Perła Potockich
Perła Potockich

27 marca przeprowadziliśmy badanie na 32 osobach, będących reprezentantami różnych grup wiekowych i zawodowych. Miejscem badania było serce naszego miasta, Pałac Potockich, którego zagospodarowanie leży nam na sercu. 

27 marca przeprowadziliśmy badanie na 32 osobach, będących reprezentantami różnych grup wiekowych i zawodowych. Miejscem badania było serce naszego miasta, Pałac Potockich, którego zagospodarowanie leży nam na sercu. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Prace nad zadaniem zaczęliśmy w marcu od przeprowadzenia rozeznania wśród młodzieży naszej szkoły (ok. 60 osób) na temat tego, co sądzi ona na temat obecnego funkcjonowania miejsca, które powinno być według nas wizytówką miasta. Odbyliśmy ze znajomymi spacer po mieście z multimedialnym przewodnikiem, by sprawdzić, jak spojrzy na ważne dla nas miejsce przybysz z zewnątrz i stwierdziliśmy, iż propozycja ta nie do końca może być atrakcyjna dla młodych ludzi. Bardzo uważnie przyjrzeliśmy się interesującemu nas obiektowi, który w znacznej mierze jest nieefektywnie według nas zagospodarowany. 27 marca przeprowadziliśmy badanie pośród 32 mieszkańców Radzynia Podlaskiego, których pytaliśmy, co sądzą na temat funkcjonalności pałacu. Wyniki zebrane w ich efekcie zestawiliśmy z odpowiedziami naszych rówieśników. Skontaktowaliśmy się z dwoma radnymi miejskimi, by zasięgnąć Ich opinii na temat prosperowania badanego obiektu. Pytania ankietowe poprzedzała metryczka dotycząca wieku i wykształcenia.
 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania do młodzieży
1. Jakie masz skojarzenia z pałacem Potockich?
2. Czy jesteś zadowolony z jego obecnego funkcjonowania?
3. Jak często udajesz się w to miejsce i przy jakich okazjach?
4. Czy to dobre miejsce na spędzanie tam czasu wolnego?
5. Czy masz jakieś propozycje zmian dotyczących zagospodarowania tego miejsca?
Pytania do nauczycieli, radnych oraz respondentów miejskich
1. Jakie macie Państwo skojarzenia z pałacem Potockich?
2. Czy jest Pani/Pan zadowolony z jego obecnego funkcjonowania?
3. Jak często przebywacie Państwo w tym miejscu?
4. Czy Państwa zdaniem to dobre miejsce na spędzanie czasu wolnego?
5. Czy macie jakieś propozycje zmian dotyczących zagospodarowania tego miejsca?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział nasi rówieśnicy (16-18 lat) oraz osoby starsze, w przedziale wiekowym 24-68 lat. Chcieliśmy w ten sposób zestawić wyniki uzyskane w odpowiedziach ankietowych, by określić, czy wiek ma wpływ na sposób postrzegania interesującego nas miejsca i czy osobom w różnym wieku tak samo zależy na przywróceniu świetności perle Potockich. Interesowało nas ponadto, czy aktywność w sferze publicznej jest zdeterminowana wiekiem. Z takich samych powodów podczas ankiety miejskiej staraliśmy się dotrzeć do osób o różnym wykształceniu i statusie społecznym. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- pałac cieszy się sentymentem w oczach prawie każdego respondenta, niezależnie od wieku i wykształcenia,
- osoby starsze wiedzą zdecydowanie więcej na jego temat niż młodzież,
- prawie nikt spośród ankietowanych nie zwiedzał pałacu z multimedialnym przewodnikiem,
- miejsce to najchętniej odwiedzane jest podczas spacerów, choć nie wszyscy czują się tu bezpiecznie,
- zespół pałacowy nie jest efektywnie wykorzystywany,
- panuje powszechne zniechęcenie ze względu na brak finansów,
- młodzież wymaga szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat przeszłości obiektu,
- należy obudzić poczucie dumy z tego miejsca, kreować jego pozytywny obraz w oczach mieszkańców, a przede wszystkim reklamować pałac „na zewnątrz”,
- trzeba wspierać władze miejskie w działaniach prowadzących do jak najlepszego wykorzystania tej przestrzeni,
- należy poszukiwać sposobów zagospodarowania obiektu, 
- warto podjąć pracę nad opracowaniem alternatywnego przewodnika po pałacu i zainteresować nim włodarzy miasta.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ankiet zostały przedstawione nauczycielom biorącym w nich udział oraz radnym miejskim z prośbą o przekazanie ich Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski. Dowiedzieli się też o nich zainteresowani uczniowie biorący udział w ankiecie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- akcja informacyjna dotycząca przeszłości pałacu wśród młodzieży i nauczycieli naszej szkoły, prowadzona także w ramach wiedzy o kulturze,
- zaangażowanie Burmistrza i rady miasta,
- promowanie pałacu w Internecie i mediach lokalnych,
- zorganizowanie w szkole debat na temat przestrzeni publicznej i aktywności młodzieży w ramach godzin wychowawczych i zajęć wiedzy o społeczeństwie według przygotowanych konspektów lekcji,
- wycieczki klasowe mające na celu wyrabianie uczuciowego stosunku do obiektu i budzenie poczucia odpowiedzialności za niego,   
- opracowanie alternatywnego przewodnika po zespole pałacowo-parkowym,
- propagowanie wiedzy o pałacu na Facebooku i szkolnej stronie internetowej promenadazsp.pl,
- wystawa fotograficzna w szkole prac uczniowskich pt. „Perła Potockich w obiektywie”.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze