OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Zasadniczym elementem zadania "Telewizja przyjechała" było animowanie, aktywowanie jego uczestników - dlatego prosiliśmy o wprowadzanie atrapy telewizora. Ankiety możemy ocenić jedynie jako dodatkowy element Waszego zadania. To bardzo cenne, że udało się Wam pozyskać sojuszników i opowiedzieć w mediach o wynikach badania. Konferencja to dobry pomysł, ale nie wiadomo czy ona przyniesie owoce w postaci działań.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Piaski dla młodych
Piaski dla młodych

„Ludzie, którzy pochodzą z małych miejscowości mają mniejsze możliwości.” Cóż za bzdura! W naszym projekcie chcemy zawalczyć o rozwój młodych mieszkańców naszego małego miasteczka Piaski. Czas zachęcić młodych do działania i osiągnąć wspólny sukces!

„Ludzie, którzy pochodzą z małych miejscowości mają mniejsze możliwości.” Cóż za bzdura! W naszym projekcie chcemy zawalczyć o rozwój młodych mieszkańców naszego małego miasteczka Piaski. Czas zachęcić młodych do działania i osiągnąć wspólny sukces!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie postanowiłyśmy przeprowadzić w naszej rodzinnej miejscowości Piaski. Jest to niewielkie miasteczko pod Lublinem, dlatego zdecydowałyśmy się nie ograniczać, lecz zajęłyśmy się sytuacja młodzieży na terenie całej miejscowości. Pierwszym krokiem było stworzenie ankiety dotyczącej miejsc gdzie piasecka młodzież spędza swój wolny czas, o jakich zorganizowanych zajęciach wiedzą, czego im brakuje. Ankieta składała się z 7 pytań, które przedstawimy w następnym punkcie relacji. Została przygotowana 20.03.2015r.24.03.2015r. wybrałyśmy się do trzech lokalnych szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, zespół szkół ponadgimnazjalnych), aby zapytać Dyrekcję o możliwość przeprowadzenia ankiety. We wszystkich szkołach  uzyskałyśmy zgodę, więc 27.03.2015r. przystąpiłyśmy do pierwszej części naszego badania. Po przeprowadzeniu ankiet, razem z Panią Dyrektor Gimnazjum nr.1 w Piaskach ustaliłyśmy termin nagrywania sondy na 31.03.2015r. Sonda została nagrana i zmontowana 03.04.2015r.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Ankieta:
1. Jak spędzasz swój wolny czas na terenie Piask?
2. Jakie zajęcia dodatkowe są organizowane na terenie Piask?
3. Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe? Jeśli tak, to na jakie?
4. Jakie zajęcia dodatkowe organizowane są w Waszej szkole?
5. Czy uczęszczasz na szkolne zajęcia pozalekcyjne? Jeśli tak, to na jakie?
6. Jakich zajęć Twoim zdaniem brakuje na terenie Piask?
7. Jakich miejsc Twoim zdaniem brakuje na terenie Piask?
Sonda:
1. O jakich zajęciach organizowanych na terenie Piask wiesz?
2. Gdzie spędzasz swój wolny czas na terenie Piask?
3. Czy uważasz, że w Piaskach młodzież ma dużą możliwość rozwoju?

4. Jakich miejsc Twoim zdaniem brakuje na terenie Piask?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Kierując się tytułem tegorocznej rekrutacji "Miejsca Młodych - Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?" do naszego badania postanowiłyśmy zaangażować uczniów i nauczycieli lokalnych szkół.
Ankieta:
- 59 uczniów 6 klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika (12-13 lat),
- 101 uczniów Gimnazjum nr. 1 im. A.N. Patka (13-16 lat),
- 40 uczniów Zespołu Szkół w Piaskach (16-18 lat).
Sonda:
- 14 uczniów Gimnazjum nr. 1 im. A.N. Patka,
- 2 nauczycieli Gimnazjum nr. 1 im. A.N. Patka.
Chciałybyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż osoby które wzięły udział w sondzie nie wypełniały wcześniej naszej ankiety, zatem łącznie w projekcie wzięło udział 216 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski z ankiety:
1.91 osób, czyli 45% ankietowanych odpowiedziało, że nie ma pojęcia jakie zajęcia są organizowane na terenie naszego miasteczka.
2.81 osób czyli niemalże 41% ankietowanych przyznało, że w Piaskach brakuje basenu, 43 osoby czyli ok. 22% narzekało na brak skateparku, zimą na brak lodowiska skarżyło się 15% młodych.
3.Większość zajęć organizowanych dla młodych mieszkańców Piask to w przeważającej ilości lekcje wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, następnie Szkolne Kółka Sportowe - zajęcia opierające się na grach zespołowych. Pojawiały się także uwagi na temat braku zajęć sportowych związanych z lekkoatletyką.
Wnioski z sondy:
1.Młodzież ma możliwości rozwoju, jednak wielu osobom brak do tego chęci.
2.Występuje mała różnorodność zajęć. Brakuje zajęć rozwijających pasje typowo artystyczne (fotografia, teatr), dostępnych dla szerszego grona niż społeczność szkolna.
3.W Piaskach brakuje bezpiecznego miejsca na jazdę na deskorolce, rolkach, rowerze (skatepark).
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Naszą sondę zatytułowaną "Piaski dla młodych" przesłałyśmy na stronę internetową www.youtube.com. Filmik został udostępniony na portalach społecznościowych 'Facebook' oraz 'Twitter'. Postarałyśmy się także o przesłanie nagrania na portal Gminy Piaski, by Burmistrz miał możliwość spojrzenia na realne potrzeby młodszych mieszkańców, na portal Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach oraz do Gimnazjum nr. 1 im. A.N. Patka w Piaskach, by uczniowie mogli wysłuchać swoich wypowiedzi i wypowiedzi rówieśników, a także by Dyrekcja i grono pedagogiczne mogli dowiedzieć się więcej o potrzebach swoich podopiecznych.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W dalszych krokach naszego badania, mamy na celu uświadomienie młodym mieszkańcom Piask, że warto rozwijać swoje pasje, zainteresowania i osobowość. Chciałybyśmy zorganizować konferencję w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, na której odpowiednio dobrani prelegenci wypowiedzieliby się na temat problemu istniejącego w naszej społeczności i m.in swoją historią zachęcili młodych do działania. Planujemy na taką konferencję zaprosić władze gminy i szkół, by jeszcze raz zaapelować o zorganizowanie większej ilości zajęć, a także być może wybudowanie skatepark'u w Piaskach. Z chęcią zaprosimy lubelskie media, by nieco bardziej nagłośnić problematykę młodzieży w naszym małym miasteczku pod Lublinem. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze