OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
W badaniu wzięło udział wielu uczestników z różnorodnych grup społeczności lokalnej. Pytania badawcze były zbyt ogólne - szkoda, że nie określono szczegółowo jakiego miejsca ziemi chrzanowskiej dotyczy badanie. W pierwszym punkcie komisja odejmuje 3 punkty za brak filmu zgodnego z wytycznymi (film nie jest dokumentem z przeprowadzonego badania). Wnioski z badania są bardzo ciekawe, dotykają wielu aspektów planowanych zmian, nie wiadomo jednak na ile realne są przedstawione w nich pomysły na działania. Nie wiadomo też kto miałby być za nie odpowiedzialny (np. odnowa dworca, stworzenie plantacji winogron). Plan działań zakłada zaangażowanie zarówno członków zespołu jak i sojuszników, jest jednak zbyt ogólny i nie umiejscowiony w czasie. Zespół otrzymuje dodatkowy punkt za wykorzystanie dodatkowych materiałów (mapy uzyskane w MBP).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Planowanie miejsc w powiecie Chrzanowskim
Planowanie miejsc w powiecie Chrzanowskim

Zainspirowani konkursem postanowiliśmy udać się na rozpoznanie terenu. Podczas przerwy świątecznej mieliśmy wiele czasu na długie spacery które pozwoliły odkrywać na nowo miejsca Ziemi Chrzanowskiej i pogrupowanie ich na trzy różne kategorie.

Zainspirowani konkursem postanowiliśmy udać się na rozpoznanie terenu. Podczas przerwy świątecznej mieliśmy wiele czasu na długie spacery które pozwoliły odkrywać na nowo miejsca Ziemi Chrzanowskiej i pogrupowanie ich na trzy różne kategorie.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Pierwszym działaniem jakiego się podjęliśmy było zasięgnięcie opinii mieszkańców ziemi chrzanowskiej o miejscach które według nich wymagają zmian na lepsze. Były to osoby z różnych grup społecznych, w różnym wieku i wykształceniu. Wybraliśmy się we wskazane przez mieszkańców miejsca i wybraliśmy według nas do przeanalizowania i zaplanowania zmian. Sporządziliśmy dokumentację w postaci filmów i zdjęć. Następnie na sporządzonej mapie zaznaczyliśmy owe miejsca. Podczas zbierania dokumentacji, spotkaliśmy ciekawych ludzi, którzy opowiedzieli nam różne ciekawe historie dotyczące miejsc przez nas wybranych. Podczas opracowywania materiałów z tekstów źródłowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie dostaliśmy zeskanowane gazety sprzed wielu lat.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Celem naszej sondy było zebranie informacji na temat które miejsce na ziemi chrzanowskiej wymaga największej renowacji/przekształcenia/udoskonalenia. Pytaliśmy jak najwięcej osób by zasięgnąć jak najwięcej opinii z uwagi na to, nasze wnioski nie mogą być stronnicze - podyktowane tylko naszym spojrzeniem na świat. Pytania które zadawaliśmy mieszkańcom to:
"Czy podoba ci się ziemia chrzanowska?"
"Które miejsca są warte odwiedzenia?"
"Co wymaga renowacji na jej terenie?"

"W jaki sposób dokonałbyś zdań w tych miejscach?"
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział 30 osób między innymi:
-Pracownik urzędu miasta
-Dyrektor MBP
-Dyrektor Publicznego Gimnazjum numer 1
-Młodzież gimnazjalna
-Nauczyciele gimnazjum w którym się uczymy
-Nauczyciel szkoły specjalnej
-Miejscowi wędkarze
-Sprzedawca (na miejscowym targu)
-Przyrodnik (zwolennik rezerwatu na terenie ziemi chrzanowskiej)
-Pracownik banku
-Pracownik struktur ochrony związany z ochroną środowiska
-Pracownik wydziału promocji starostwa powiatowego
-Informatyk

-Pracownik firmy produkcyjnej

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 • Oświetlenie w Parku Miejskim
 • Odnowienie nawierzchni/podłoża Skate Parku na Osiedlu Południe w Chrzanowie
 • W wyznaczonych miejscach wypoczynku wybudowanie stołów do tenisa stołowego
 • Sieć murali charakterystycznych dla przejść podziemnych, mostów, tuneli (których jest wiele w Chrzanowie)
 • Stworzenie plantacji winogron na terenie osadnika
 • Wybudowanie muzeum lokomotyw na terenie byłego zakładu "FABLOK"
 • Gruntowna modernizacja teremu zalewu Chechło "TAMA"
 • Wybudowanie tras rolkowo-rowerowych
 • Wymiana parkietu na Hali Sportowej
 • Odnowienie/zmodernizowanie dwóch dworców kolejowych w Chrzanowie
 • Zwrócenie uwagi na obecność cmentarza nr 445 wojennego żołnierzy Austriackich z okresu I wojny św.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wynik badania ogłosiliśmy w naszych rodzinach podczas spotkań w okresie świątecznym. Wynik naszego badania poznała również dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uznaliśmy, że udzielili nam dużego wsparcia podczas realizacji projektu, dlatego przedstawiliśmy im efekty naszej pracy. Podczas lekcji wychowawczej zaprezentowaliśmy w naszych klasach wyniki naszego badania, by poznać zdanie naszych rówieśników na temat efektu końcowego czyli mapy Chrzanowa z listą zaznaczonych trzydziestu miejsc którymi warto się zainteresować.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Według nas miejscem, które ma największy potencjał do zmian na lepsze jest Zalew Chechło "TAMA". Uważamy, że powinniśmy zorganizować akcje wolontariacką sprzątania terenów wokół zalewu. Kolejnym ważnym etapem jest pozyskanie poparcia urzędów w postaci honorowego patronatu nad działaniem. Następnym etapem jest dotarcie do odpowiednich wydziałów w strukturach urzędów które zajmują się pozyskiwaniem środków na realizacje projektów, im więcej funduszy (unijnych,budżetowych,pozabudżetowych) tym szybciej uda się zrealizować projekt. Równocześnie można się zwrócić do obecnych dzierżawców terenu wokół Zalewu Chechło czy zgodziliby się doinwestować środki finansowe w teren. Nasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań sprowadzałaby się do: zorganizowania akcji sprzątania zalewu, który jest w planach modernizowania. Moglibyśmy zorganizować konkursy związane z pomysłami młodzieży na zagospodarowanie terenu wokół zalewu, a przede wszystkim bylibyśmy pomysłodawcami projektu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze