OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Podczas badania zadano kilka ciekawych pytań badawczych (szkoda jednak, że w sprawozdaniu nie oddzielono ich od pytań zadanych uczestnikom badania). W badaniu wzięli udział uczestnicy z różnych grup społeczności lokalnej oraz sojusznicy. Wnioski z badania zostały przedstawione w sposób zbyt ogólny. Wśród wniosków i w planie działania znajdują się dwa konkretne pomysły na działania, angażujące zarówno zespół projektu jak i sojuszników. Zespół otrzymuje jeden dodatkowy punkt za nawiązanie kontaktu z Młodzieżową Radą Miejską.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Planujemy okolicę.
Planujemy okolicę.

W naszym projekcie przedstawiamy pozytywne oraz negatywne strony naszej miejscowości. Chcielibyśmy, aby na terenie Kęt znajdowały się miejsca, gdzie zarówno młodzi jak i dorośli będą mogli spędzać wolny czas bezpiecznie, aktywnie i przyjemnie.

W naszym projekcie przedstawiamy pozytywne oraz negatywne strony naszej miejscowości. Chcielibyśmy, aby na terenie Kęt znajdowały się miejsca, gdzie zarówno młodzi jak i dorośli będą mogli spędzać wolny czas bezpiecznie, aktywnie i przyjemnie.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Cały projekt wymagał od nas bardzo dużego zaangażowania i ciężkiej pracy. Od początku wiedzieliśmy jak mamy zabrać się do działań. Mieliśmy dużo wspólnych pomysłów, które staraliśmy się wykorzystać. Kiedy dostaliśmy pozwolenie od burmistrza Kęt zabraliśmy się do realizowania badania.

25 marca w miejscach gdzie ludzie często przebywają ,zaczęliśmy prowadzić krótką ankietę ,która mimo brzydkiej pogody przyniosła ciekawe i zaskakujące odpowiedzi mieszkańców Kęt. Młodzież chętnie odpowiadała na zadane jej pytania, zauważono, że w Kętach jest wiele miejsc, które są pozytywne do spędzania czasu ale również pojawiły się i te negatywne. W następnych dniach staraliśmy się wyciągnąć wnioski, ale również nie zrezygnowaliśmy z zorganizowania kolejnej ankiety, okazało się, że wiele spraw pominęliśmy.  Po skończonym badaniu mieliśmy jeszcze czas, aby przeanalizować i wspólnymi siłami podsumować nasz projekt.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Jaki obszar na terenie Kęt jest najbardziej zaniedbany według Pana/Pani?
2.Jakie miejsce według Pana/Pani nie spełnia Pana/Pani oczekiwań? Dlaczego?
3.Które tereny wymagają większego zaangażowania ze strony policji i straży miejskiej w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców?
4.Jakie zmiany zaproponowałby/zaproponowałaby Pan/Pani, na terenie Kęt?
5.Jakie możliwości mają dane tereny: Biblioteka, OSIR, Skatepark, Rynek, Orlik, Hejnał, Hotel Rycerska, Dom Kultury, Zakład Doskonalenia Zawodowego?
6.Który plac zabaw według Pana/Pani nadaje się do gruntownego remontu?
7.Gdzie najczęściej przebywasz?

8.Co chciałbyś/chciałabyś, aby powstało na terenie Kęt i gdzie mogłoby się to znajdować?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W ankiecie wzięli udział mieszkańcy Kęt.
Łącznie 20 osób
-12 młodych
-8 dorosłych (18-60+ lat)

Zapytani ochotnicy bardzo chętnie odpowiadali nam na zadane im pytania, gdyż nie jest im obojętny los naszego miasta.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Z przeprowadzonego badania wyciągnęliśmy następujące wnioski:
-na terenie Kęt znajduje się kilka terenów, które są zaniedbane m.in. przystanki komunikacyjne na obwodnicy, os.Kościuszki, ul.Krakowska
-nie wszystkie miejsca spełniają wymogi naszych mieszkańców m.in. Plac zabaw „Pinokio”
-mieszkańcy Kęt nie w każdym miejscu czują się bezpieczni m.in.Park Podlesie, Korty, Park Lipowy
-niektóre place zabaw wymagają gruntownego remontu m.in. Plac zabaw na kortach,

-na terenie Kęt nie ma miejsca, gdzie można byłoby zjeść szybki, zdrowy, pożywny i tani posiłek
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy Panu burmistrzowi Krzysztofowi Klęczarowi. Chcemy również podzielić się nimi z przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Agatą Pukowiec.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Młodzieżowa Rada Miejska przygotowuje uchwałę „Czysta Gmina”. Ma ona polegać na zbieraniu śmieci przez uczniów naszego miasta podczas lekcji biologii, geografii, godziny  wychowawczej. Chcemy podzielić się z przewodniczącą MRM  informacjami na temat zaniedbanych miejsc, które wskazali nam mieszkańcy Kęt. Planujemy również spotkać z komendantem policji, któremu przedstawimy wyniki naszego badania dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Uważamy ,że w sprawach takich jak remont placów zabaw, powstanie baru sałatkowego, powinny się wykazać władze Gminy Kęty. My jako aktywna młodzież zawsze pomożemy im w jakimkolwiek przedsięwzięciu jeżeli byłoby to potrzebne.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze