OCENA ZESPOŁU: 12PKT
Ocena cząstkowa: 3PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z metodą "pocztówka do przeszłości". W badaniu wzięło udział wielu uczestników, jednak byli to głównie uczniowie i pracownicy szkoły. Zadano ciekawe pytania badawcze. W punkcie pierwszym komisja odejmuje 4 punkty za brak filmu zgodnego z wytycznymi (film był prezentacją zdjęć a nie relacją z badania). Wnioski z badania są bardzo ogólne (nie wiadomo, co oznacza "promowanie pielęgnowania tradycji") a część przedstawionych w nich pomysłów na działania nie angażuje zespołu projektowego. Plan działania zawiera kilka bardzo interesujących pomysłów, niestety są one przedstawione w sposób zbyt ogólny (nie wiadomo, co kryje się pod określeniem "promowanie imprez lokalnych"). Zespół otrzymuje jeden dodatkowy punkt za interesujący pomysł na działanie - zwrócenie uwagi na problem zbyt dużej ilości reklam w przestrzeni miejskiej. Szkoda tylko, że pomysł został przedstawiony tak ogólnie.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Pocztówka do Władysława Zamoyskiego
Pocztówka do Władysława Zamoyskiego

Zakopane- znany kurort turystyczny, wielu kojarzy go z interesującą historią i tradycją. Ciekawe czy jeden z ojców miasta, hrabia Władysław Zamoyski byłby zadowolony z jego aktualnego wyglądu. W tym celu postanowiliśmy napisać do niego pocztówki.

Zakopane- znany kurort turystyczny, wielu kojarzy go z interesującą historią i tradycją. Ciekawe czy jeden z ojców miasta, hrabia Władysław Zamoyski byłby zadowolony z jego aktualnego wyglądu. W tym celu postanowiliśmy napisać do niego pocztówki.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Naszą akcje postanowiliśmy zorganizować w holu głównym naszej szkoły Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem dnia 1 kwietnia 2015 w godzinach 11:20 - 13:30. Badanie jakie wybraliśmy to „Pocztówka do przeszłości”, a dokładniej do hrabiego Władysława Zamoyskiego. W tym celu postanowiliśmy wydrukować kilkadziesiąt kartek, na których znajdowało się stare zdjęcie Krupówek i miejsce na tekst.  Aby rozgłosić naszą inicjatywę postanowiliśmy pochodzić po klasach szkoły z ogłoszeniem kiedy i gdzie mogą wyrazić swoją opinie na temat tego, jak Zakopane zmieniło się od czasów Zamoyskiego. Poinformowaliśmy też o tym naszych znajomych. Ku naszemu zaskoczeniu przyszło do nas wiele młodych osób które były zaciekawione naszym projektem.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.       Co zmieniło się w Zakopanem od czasów działalności Władysława Zamoyskiego?
2.       Czy są jakieś miejsca w Zakopanem które chciałbyś zmienić?
3.       Jakie są plusy i minusy Zakopanego?
4.       Za co możemy podziękować Zamoyskiemu?
5.       Na jakie miejsca Urząd Miasta powinien zwrócić uwagę?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym projekcie wzięło udział około 60 osób, 35 z nich postanowiło napisać pocztówki samodzielnie lub w grupach. W rezultacie otrzymaliśmy 26 ankiet, z czego 6 musieliśmy odrzucić gdyż nie spełniały naszych kryteriów. Byli to głównie nasi znajomi oraz uczniowie naszej szkoły. Kilka pocztówek napisało również kilku naszych nauczycieli, którzy mają dużą styczność z młodzieżą i znają ich problemy.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.      Zbyt duża liczba reklam i brak stylu na Krupówkach – zaproponujemy ponowne rozpatrzenie projektu parku kulturowego który miał rozwiązać ten problem lecz został odrzucony.
2.      Zły stan dworców PKS i PKP – remont.
3.      Zatracenie wartości, stylu i duszy Zakopanego – będziemy promować pielęgnowanie tradycji szczególnie wśród młodzieży która jest przyszłością tego miasta.
4.      Brak koszy oraz odśnieżania na mniejszych drogach w Zakopanem – jest to już często wspominany problem, który był już wielokrotnie zgłaszany władzą miasta. Postaramy się zwrócić uwagę większej liczby osób na tę sprawę przez co wywrzemy presję na Urząd Miasta który może wreszcie tym się zajmie.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Do tej pory swoimi spostrzeżeniami podzieliliśmy się z naszymi opiekunami i znajomymi. Wszyscy podzielają nasze zdanie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Z naszym projektem zamierzamy zwrócić się do Urzędu Miasta Zakopane. Głównie chcemy zwrócić uwagę na problem dużej ilości reklam oraz zatraceniu się stylu w szczególności na ulicy Krupówki. Postaramy się zachęcić władze do ponownego rozpatrzenia ustawy „Park Kulturowy Krupówki” który mógłby uratować to miejsce przed ciągłym mieszaniem się stylów. Będziemy też próbowali zwrócić uwagę mieszkańców Zakopanego na stan mniejszych ulic które często są zaniedbane. Przy większym zainteresowaniu tym problem Urząd Miasta powinien zająć się tym problem. Zaś co do pielęgnacji tradycji to zamierzamy promować wśród znajomych różne imprezy lokalne typu „Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich” czy też „Zawody na Starym Sprzęcie Narciarskim o Wielkanocne Jajo im. Krystyny Behounek”. Postaramy się też zorganizować wycieczki szkolne do lokalnych muzeów w których można dużo dowiedzieć się o historii i kulturze tego miejsca.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze