OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, szkoda, że nie postanowiliście zorganizować badania poza szkołą. Wniosków jest niewiele i są ogólne. Plan działań zawiera kilka pomysłów na działania, jednak nie zostały one skonkretyzowane, nie został podany termin ich realizacji czy stopień zaangażowania zespołu. Szczególna wartość: praca nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Włożyliście dużo pracy w przeprowadzenie badania, następnym razem postarajcie się lepiej przedstawić wnioski i plan działań.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Pocztówki z Młynowa
Pocztówki z Młynowa

Jakie są największe plusy i minusy jednej z najciekawszych warszawskich dzielnic – Młynowa? Co można by zmienić, ulepszyć? Tego postanowiliśmy się dowiedzieć w czasie akcji „Pocztówka do przeszłości” którą zorganizowaliśmy!

Jakie są największe plusy i minusy jednej z najciekawszych warszawskich dzielnic – Młynowa? Co można by zmienić, ulepszyć? Tego postanowiliśmy się dowiedzieć w czasie akcji „Pocztówka do przeszłości” którą zorganizowaliśmy!

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przed przeprowadzeniem badania przygotowaliśmy pocztówki z pytaniami dla uczestników. Rozwiesiliśmy plakaty zapraszające do udziału z podaniem daty, godziny i miejsca. Dzięki uprzejmości dyrekcji naszej szkoły mogliśmy skorzystać z naszego holu, w którym ustawiliśmy stół i skrzynkę pocztową. W dwóch rundach w ciągu dnia (w porze obiadowej i popołudniowej) odwiedziło nas wielu mieszkańców okolicy, uczniów naszej szkoły i przechodniów. Każdy z nich krótko opisał swoje wrażenia na temat Młynowa, jak mu się tu mieszka, uczy, spędza czas, czego brakuje a co można by ulepszyć. Wiele osób zapozowało nam do zdjęcia lub posłuchało krótkich historii o dzielnicy. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

  • Napisz, co sądzisz o naszej dzielnicy, tak, jakbyś pisał do jej projektanta. Jakich miejsc i rzeczy na Młynowie brakuje, czego nie ma? Czym możemy się pochwalić? Jak możemy zagospodarować przestrzeń otaczającą naszą szkołę?


(Pytania badawcze: Jakich miejsc i rzeczy na Młynowie brakuje, czego nie ma? Czym możemy się pochwalić? Jak możemy zagospodarować przestrzeń otaczającą naszą szkołę?)
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy Młynowa, w tym seniorzy i dzieci, kilka pracujących tu stale osób, a także grupa uczniów naszej szkoły. Łącznie było to 41 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wśród odpowiedzi mieszkańców najczęściej pojawiało się kilka punktów. Po pierwsze, wielu z nich zwracało uwagę na fakt, że ulica Zawiszy kończy się nasypem kolejowym, za którym jest obwodnica Warszawy i przystanek autobusowy, brakuje natomiast przejścia przez tory. Wiele osób regularnie korzysta z tego przystanku, tymczasem aby przejść przez tory w oznakowanym, legalnym miejsce należy nadłożyć kilkaset metrów. Zamierzamy zwrócić się do władz dzielnicy o stworzenie przejścia dokładnie na zakończeniu ulicy Zawiszy.
Innym często wymienianym problemem był rozległy teren wokół naszej szkoły, na którym nie znajduje się praktycznie nic. Zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i mieszkańcy życzyli sobie w tym miejscu boiska sportowego, większej ilości zieleni czy po prostu miejsca do spędzenia wolnego czasu.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Przygotowaliśmy dokument z najważniejszymi wnioskami z badania, który wręczyliśmy dyrektor naszej szkoły, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej sąsiadującej z naszą szkołą, która razem z nią zarządza przyległym terenem, Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola (który ma przekazać wnioski na posiedzeniu Młodzieżowej Rady, na którym także się pojawimy) oraz Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wola. Zamierzamy także przedstawić ten dokument, skupiając się w szczególności na wnioskach dotyczących terenu należącego do szkoły, na posiedzeniu naszego Sejmu Szkolnego – organu, który decyduje o zagospodarowaniu tego terenu. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Po pierwsze, zamierzamy nawiązać ścisłą współpracę z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wola w celu opracowania dokładnych rozwiązań korzystnych dla młodzieży mieszkającej lub uczącej się na Młynowie. Liczymy, że MRW pomoże nam przekonać władze dzielnicy dotworzenia przejścia przez tory na zakończeniu ulicy Zawiszy, a także że może pomóc stworzyć kampanię reklamową Młynowa. Będziemy także kooperować z Sejmem Szkolnym I SLO oraz Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr. 1, którzy wspólnie zarządzają terenem przyległym do budynku naszej szkoły. Jest to obszerny i prawie niezagospodarowany teren, a działania jakie zamierzamy tam podjąć to:
- Zdobycie środków na stworzenie boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą zamiast asfaltowej nawierzchni;
- Stworzenie ogrodu poprzez zasadzenie drzew i krzaków;
- Stworzenie boiska do piłka siatkowej

- Udostępnienie terenu mieszkańcom Młynowa.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze