OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadzone badanie nie odpowiada żadnej z form opisanych w przewodniku, zespół przeprowadził krótkie wywiady/ankietę z mieszkańcami, nie zastosował jednak żadnych metod animacyjnych. Badanie nie było również promowane, w celu zwiększenia liczby badanych. W relacji przedstawiono jedynie dwa wnioski, z czego jeden nie jest związany ze zmianami w przestrzeni publicznej. Plan działań jest ogólny, podobnie jak przy wnioskach jedno z działań nie dotyczy przestrzeni publicznej, mimo to trzymamy kciuki aby Wasz projekt otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Poczucie świadomego i aktywnego obywatelstwa.
Poczucie świadomego i aktywnego obywatelstwa.

Nasze działanie miało przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa. Jesteśmy przekonani, że ugruntowaliśmy przeświadczenie, że młodzi ludzie mogą przyczynić się do zmiany otaczającej przestrzeni

Nasze działanie miało przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa. Jesteśmy przekonani, że ugruntowaliśmy przeświadczenie, że młodzi ludzie mogą przyczynić się do zmiany otaczającej przestrzeni

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Wybierając miejsce kierowaliśmy się jego popularnością. Wybraliśmy takie miejsce, które jest najchętniej wybieraną przestrzenią na spędzenie wolnego czasu przez osoby młode. Na miejsce przeprowadzonego zadania zdecydowaliśmy się wybrać centrum kulturalne w Łodzi  Manufakturę. Zorganizowaliśmy kampanię społeczną podczas, której pytaliśmy osoby w różnym wieku o przestrzeń lokalną dla młodych ludzi.  Skupiliśmy się oczywiście na przestrzeni o którą pytaliśmy. Starsi od nas ankietowali odpowiadali nam, że niezmiernie cieszą się z renowacji Manufaktury. Dawniej była ona tylko niszczejącym reliktem czasów wielkiego włókiennictwa łódzkiego. Obecnie jest ona centrum kulturalnej Łodzi. Można tutaj: zaznajomić się z historią fabryki Poznańskiego, wybrać do kina, odwiedzić muzeum sztuki czy wybrać do teatru. W celu zachęcenia osób do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu przygotowaliśmy duże plakaty z napisem „Przestrzeń lokalna”, które były hasłem naszej akcji przeprowadzonej 24 marca. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

W jaki sposób zmieniła się Manufaktura w ciągu ostatnich lat ? Pytanie badawcze: Z jakich zmian jesteś najbardziej dumny jako mieszkaniec Łodzi ? W jaki sposób można spędzać czas w tym miejscu ?

Pytanie badawcze: Czy odwiedziłeś wszystkie miejsca udostępnione dla mieszkańców znajdujące się na terenie Manufaktury ? Które tych miejsc odwiedzasz najczęściej ? Jakich inicjatyw potrzebują młodzi ludzie w naszej przestrzeni lokalnej Pytanie badawcze: W jakiej inicjatywie przeprowadzanej na terenie Manufaktury chętnie brałbyś udział ? Jakie inne zmiany wprowadziłbyś/wprowadziłabyś w Manufakturze ? Pytanie badawcze: Czy uważasz, że na terenie Manufaktury jest odpowiednia ilość terenów zielonych ? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Naszym celem było oczywiście zbadanie przestrzeni lokalnej dla bardzo młodych ludzi, więc najwięcej osób ankietowanych była w wieku między 14 a 20 rokiem życia. Od nich chcieliśmy uzyskać m. in. informacje w jakich projektach przeprowadzonych na terytorium Manufaktury najchętniej wzięliby udział. Pytania zadawaliśmy także osobom powyżej dwudziestego roku życia by uzyskać poglądy na przestrzeń lokalną we wszystkich grupach wiekowych. Odpowiedzi na nasze pytania udzieliło nam 27 osób. Żałujemy, że liczba ta nie była wyższa, ale naprawdę trudno było namówić niektóre osoby do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Młodzież wyraziła swoją chęć w uczestnictwie w różnorodnych formach aktywności przeprowadzanych na terenie Manufaktury. Aktywności te dotyczyły m. in. uczestnictwa w darmowych warsztatach aktorskich, zajęciach z historii Łodzi w obcym języku, zajęciach z zakresu historii sztuki i warsztatach malarskich. Myślimy, że młodzież chętnie weźmie udział w tego typu, nowatorskich i nietuzinkowych pomysłach. Osoby ankietowane uznały również, że na terenie Manufaktury znajduje się zbyt mało miejsc zielonych. Chcielibyśmy zawiadomić o tym fakcie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy Urzędzie Miasta Łódź. 

 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

O naszym projekcie powiadomiliśmy, mejlowo, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy Urzędzie Miasta Łódź oraz fundację „Bank Drzewek”, która jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu „Partnerstwo dla drzew i klimatu – społeczną odpowiedzialnością biznesu w zakresie ochrony środowiska” finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zawiadomiona została także Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji FRSE, która rozszerzyła akcję  Młodzież dla Europy w programie ,,Młodzież w działaniu” o tym, że pragniemy napisać projekt, który sfinalizowałby naszą inicjatywę.  

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pomoc w napisaniu projektu do Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji FRSE, która rozszerzyła akcję  Młodzież dla Europy w programie ,,Młodzież w działaniu” zajmującą się inicjatywami takimi jak nasza.  Pomóc przygotować, przy zaangażowaniu osób dorosłych, warsztatów aktorskich, zajęć z historii Łodzi w obcym języku, zajęć z zakresu historii sztuki i warsztatów malarskich. Pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy Urzędzie Miasta Łódź o tym, że ankietowani chcieli utworzenia większej przestrzeni zielonej na terytorium Manufaktury. Poinformowanie o tym fakcie także fundacji „Bank Drzewek”, która jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu „Partnerstwo dla drzew i klimatu – społeczną odpowiedzialnością biznesu w zakresie ochrony środowiska” finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze